Follow
Răzvan Bătinaș
Title
Cited by
Cited by
Year
Planul de amenajare a teritoriului Regiunii de Nord-Vest
P COCEAN, T MAN, V SOROCOVSCHI, I FODOREAN, V SURD, V ZOTIC, ...
Coordonate majore, 273, 2004
292004
Amenajarea teritoriilor periurbane
P Cocean, S Vasile, Z Vasile, S Victor, C Nicolae, P Alexandru, B Voicu, ...
Studiu de caz: Zona periurbană Brăila, 272, 2007
202007
Studiul calităţii apelor de suprafaţă din bazinul Arieşului
R Bătinaş
Presa Universitară Clujeană, 2010
16*2010
Riscuri şi catastrofe
Universitatea" Babeş-Bolyai"(Cluj-Napoca), V Sorocovschi
Casa Cărţii de Ştiinţă, 2004
162004
The methodology for assessing the potential attractiveness of waterfalls as tourist attractions
R Bătinaş
Studia Universitatis Babeş–Bolyai, 2010
11*2010
Water resources management in romania
AM Negm, G Romanescu, M ZeleňŠkovŠ
Springer Nature, 2019
62019
Fenomene hidrologice de risc induse de viituri Ón bazinul inferior al Arieşului
R Bătinaş, V Sorocvschi, G Şerban
Lucrările Seminarului Geografic" Dimitrie Cantemir" 21 (21-22), 2002
6*2002
Iniţiere Ón GIS şi aplicaţii Ón hidrologie
G Şerban, R Bătinaş
Presa Universitară Clujeană, 2011
5*2011
Some Aspects Regarding the Flood Waves Analysis at Satu Mare Hydrometric Station on The Someş River
R Batinas, D Sanislai
Aerul si Apa. Componente ale Mediului, 127, 2012
4*2012
Resurse de apă: potenţial şi valorificare turistică
R Bătinaş, V Sorocovschi
Presa Universitară Clujeană, 2011
4*2011
Aspecte privind colmatarea iazurilor de pe valea Luduşului Óntre Miheşu de C‚mpie şi Zau de C‚mpie
V Sorocovschi, G Şerban, I Rus, R Bătinaş
Analele Universităţii Timişoara, Geografie, 9-10, 1999
41999
Water Interferences: Definition, Location, Nature of Process and Induced Effects With Applications in Romania (II)
V Sorocovschi, R Bătinaș
Riscuri si Catastrofe 13 (2), 119-130, 2013
32013
The use of G.I.S. techniques in estimating the floodable stripes in relation with discharges values with low probabilities of occurrence. Case study: River Aries - Turda City
R Bătinaș, Ș Bilașco
Studia Universitatis Babes Bolyai. Geographia 54 (3), 195-202, 2009
3*2009
Fresh Water Resources in the Natura 2000 Pricop-Huta Certeze and Tisa Superioară Protected Areas
D Sabău, R Bătinaş, I Roşu, G Şerban
The International Conference - Air and Water - Components of the Environment†…, 2017
22017
Preliminary analysis on some physico-chemical rivers water features in Pricop-Huta-Certeze and Upper Tisa Natura 2000 Protected Areas
R Bătinaş, G Şerban, D Sabău, S Rafan
Proceedings of conference air and water—components of the environment†…, 2016
22016
The Flood Waves Analysis at Păşunea Mare Gauging Station on Talna River (Tur Basin)
R Bătinaş, D Sanislai, V Sorocovschi
The International Conference - Air and Water - Components of the Environment†…, 2014
2*2014
Some aspects regarding the flash flood analysis and the natural flood risk map of Someș Plain
D Sanislai, R Bătinaș
Revista” Riscuri și Catastrofe”. Centrul de Cercetare a Hazardelor și†…, 2012
22012
Development strategy of the Someş catchment area
P Cocean, A GŲncz, AM Pop, L Papp, R Bătinaş, C Boţan, R Cocean, ...
Publisher Risoprint Satu Mare, 274, 2012
2*2012
The Hydrographic Network – Mobilization Vector of Pollutants in Roşia Montană Area
R Bătinaş, V Sorocovschi
Roşia Montană in Universal History, 84, 2012
22012
The Lakes From Rosia Montana
R Bătinaș
Lakes, reservoirs and ponds 3 (2), 85-93, 2009
2*2009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20