Follow
Andrzej Urbisz
Andrzej Urbisz
Verified email at us.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Rośliny obcego pochodzenia w Polsce
B Tokarska-Guzik, Z Dajdok, M Zając, A Zając, A Urbisz, W Danielewicz, ...
Warszawa: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 2012
3782012
Czerwona lista roślin naczyniowych województwa śląskiego
JB Parusel, A Urbisz
Raporty Opinie 6 (1), 105-177, 2012
572012
hołdyński Cz. 2012
B Tokarska-Guzik, Z Dajdok, M Zając, A Zając, A Urbisz, W Danielewicz
Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków …, 0
54
Alien vascular plants in the Silesian Upland of Poland: distribution, patterns, impacts and threats
B Tokarska-Guzik, B Węgrzynek, A Urbisz, A Urbisz, T Nowak, K Bzdęga
Biodiversity Research and Conservation 19 (2010), 33-54, 2010
432010
Rosliny chronione, zagrozone i rzadkie we florze wojewodztwa slaskiego
L Bernacki, T Nowak, A Urbisz, B Tokarska-Guzik
Acta Biologica Silesiana 35, 78-107, 2000
392000
Konspekt flory roślin naczyniowych Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej
A Urbisz
Wydawn. Uniw. Śląskiego, 2004
362004
Flora naczyniowa Plaskowyzu Rybnickiego na tle antropogenicznych przemian tego obszaru
A Urbisz
Scripta Rudensia 6, 1996
251996
Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych południowo-zachodniej części Wyżyny Katowickiej: Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
A Urbisz
Wydawn. Uniw. Śląskiego (Katowice), 2001
192001
Alien plants in Poland with particular reference to invasive species
B Tokarska-Guzik, Z Dajdok, M Zając, A Zając, A Urbisz, W Danielewicz, ...
General Directorate for Environmental Protection, Warsaw 196, 2012
172012
Propozycja listy roślin gatunków obcych, które mogą stanowić zagrożenie dla przyrody Polski i Unii Europejskiej
B Tokarska-Guzik, K Bzdęga, T Nowak, A Urbisz, B Węgrzynek, Z Dajdok
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2015
162015
European Chestnut (Castanea sativa Mill.)-a tree naturalized on the Baltic Sea coast?
A Urbisz, A Urbisz
Polish Journal of ecology 55 (1), 175, 2007
152007
Różnorodność i rozmieszczenie roślin naczyniowych jako podstawa regionalizacji geobotanicznej Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej
A Urbisz
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008
142008
Ocena bioróżnorodności jako jeden z ważnym warunków ekorozwoju
A Urbisz
Problemy Ekorozwoju 5, 91-94, 2010
102010
Rosliny chronione poludniowo-zachodniej czesci Wyzyny Slaskiej
A Urbisz, A Urbisz
Acta Biologica Silesiana 33, 113-141, 1998
101998
Hołdyński Cz
B Tokarska-Guzik, Z Dajdok, M Zając, A Zając, A Urbisz, W Danielewicz
Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków …, 2012
92012
Hołdy nski, C
B Tokarska-Guzik, Z Dajdok, M Zajac, A Zajac, A Urbisz, W Danielewicz
The Plants of Foreign Origin in Poland, With Particular Regard to Invasive …, 0
9
Polygonum polystachyum Wall. ex Meissner in Poland: status, distribution, habitats
W Bartoszek, A Urbisz, B Tokarska-Guzik
62006
Alien grass species permamently established in the area of the Cracow-Częstochowa Upland (S Poland),[w:] Biology of grasses, red. l
A Urbisz
Frey, wyd. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences. Kraków …, 2005
62005
Tram tracks as specific anthropogenic habitats for the growth of plants
P Woźnica, A Urbisz, A Urbisz, I Franiel
PeerJ Preprints 4, e2606v1, 2016
52016
The Plants of the alien origin in Poland, focus on invasive species
B Tokarska-Guzik, Z Dajdok, M Zając, A Zając, A Urbisz, W Danielewicz, ...
Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków …, 2012
52012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20