Cristinel Murzea
Cristinel Murzea
Profesor, Facultatea de Drept, Universitatea Transilvania din Brașov
Adresă de e-mail confirmată pe unitbv.ro
Titlu
Citat de
Citat de
Anul
Organizarea și funcționarea puterii în statul de drept
G Costachi, P Hlipcă, I Guceac, CI Murzea
Tipografia Universității" Transilvania", 2011
432011
Drept civil: culegere de teste grilă
CI Murzea, I Adam, AC Ciurea
Editura Universității" Transilvania", 2009
122009
Evoluția statului și dreptului românesc
CI Murzea, R Matefi
Editura Hamangiu, 2015
82015
The Trademark of the Corporate Social Responsibility, Identity Element also for the Romanian Commercial Companies
C Murzea, L Mureșan
Proceeding of WSEAS International Conference on Advances in Environmental …, 2009
62009
Donația și testamentul: studiu de doctrină și jurisprudență
CI Murzea, E Poenaru
Editura Hamangiu, 2007
62007
Reprezentarea în dreptul privat
CI Murzea, E Poenaru
CH Beck, 2007
62007
The theories of interpreting the European Convention of Human Rights–as shown in the case law of the European Court Of Human Rights
CI Murzea
Curentul Juridic, 54-62, 2013
52013
The Trademark Image of the Socially Responsible Commercial Company
C Murzea, L Mureșan
Proceedings of the 5th Edition of the International Scientific Conference …, 2009
52009
Roman law
C Murzea
All Beck Publishing House, Bucharest, 2003
52003
Expert systems with applications in the legal domain
AM Cornelia, CI Murzea, B Alexandrescu, A Repanovici
Procedia Technology 19, 1123-1129, 2015
42015
Delincvența juvenilă–abordări teoretice
CI Murzea
Acta Universitatis George Bacovia. Juridica 4 (2), 307-318, 2015
22015
Reforma statului și dreptului în epoca modernă
CI Murzea
Sitech, 2013
22013
The European Court of Human Rights and its Theories of Interpreting the European Convention of Human Rights
CI Murzea
Bulletin of the Transilvania University of Brașov, Series VII: Social …, 2012
22012
Ecobrand-The Ecological Label
C Murzea, L Mureșan
Bulletin of the Transilvania University of Brașov 14 (49), 593-596, 2007
22007
Procedura succesorală notarială
E Poenaru, CI Murzea
Editura CH Beck, 2006
22006
Real Contracts in Roman Law
C Murzea
Режим доступа: URL: http://www. ugb. ro/Juridica/Issue2EN …, 2012
12012
The Implementation of an Inheritance Tax in Romanian Legal System
C MURZEA
12011
The confluence between canon and secular laws on burial and cremation in Brașov
C Murzea, SD Șchiopu
Bulletin of the Transilvania University of Brașov• Vol 4 (53), 2011
12011
Issues concerning the influence of terrorism acts on international tourism.
W Thierheimer, C Murzea, I Gliga, C Klement, DC Thierheimer
Journal of EcoAgriTourism 6 (4), 156-161, 2010
12010
The Trademark Image of the Socially Responsible Commercial Company
M Cristinel, M Laura
Proceedings of the 5th Edition of the International Scientific Conference …, 2009
12009
Sistemul nu poate realiza operația în acest moment. Încercați din nou mai târziu.
Articole 1–20