Kiss Dénes
Title
Cited by
Cited by
Year
Pentecostalism in Romania: The Impact of Pentecostal communities on the life-style of the members
L Fosztó, D Kiss
La ricerca folklorica, 51-64, 2012
202012
Az erdélyi magyar civil szféráról
D Kiss
Civil Szemle 3 (2), 139-154, 2006
132006
Romániai magyar nonprofit szervezetek – 2009-2010. A szervezetek adatbázisának bemutatása és a nonprofit szektor szociológiai elemzése.
D Kiss
Műhelytanulmányok a romániai kisebbségekről. Kolozsvár, Nemzeti …, 2010
11*2010
Az erdélyi magyar kulturlis intézményrendszerről
Z Csata, D Kiss, T Kiss
Erdélyi társadalom 2 (1), 30, 2004
8*2004
A CE Szövetség és a református egyház
D Kiss
Erdélyi Társadalom 1 (02), 55-66, 2003
8*2003
Szociológiai mintázatok. Erdélyi magyarok a Kárpát Panel vizsgálatai alapján
V Veres, PZ Attila, R Geambaşu, D Kiss, M János, K Zita
Editura ISPMN, 2012
72012
Erdélyi falvak a 21. században
D Kiss
Magyar Kisebbség, 3-4, 2005
7*2005
Diplomás karrierpályák az erdélyi magyar fiatalok körében
Z Csata, B Dániel, D Kiss, E Ruszuly, Z Sólyom
Erdélyi Társadalom 7 (1-2), 31, 2009
62009
A falusi elit átalakulása Erdélyben
D Kiss
Web, 2004
6*2004
Sistemul instituţional al minorităţilor din România
D Kiss
Working Papers 34, 2010
4*2010
Romii din Herculian și rolul religiei penticostale în viața lor comunitară
D Kiss
Kiss Tamás–Fosztó László–Fleck Gábor (eds.): Incluziune și excluziune …, 2009
4*2009
Ethnic Parallelism: Political Program and Social Reality: An Introduction
T Kiss, D Kiss
Unequal Accommodation of Minority Rights, 227-247, 2018
32018
Roma szervezetek Székelyföldön
D Kiss
Erdélyi Társadalom 15 (01), 105-118, 2017
3*2017
Telepessors
J Saàd
Gondolat, 2005
32005
A Tanyától az Új Tanyáig. Etnikai átrétegződés és klasszifikációs küzdelem egy partiumi faluban
D Kiss, T Kiss
REGIO. Kisebbség Kultúra Politika Társadalom 25 (2), 2017
22017
ONG-uri şi proiecte specifice incluziunii comunităţilor de romi
D Kiss
Raport de cercetare – SocioRoMap. O cartografiere a comunităţilor de romi …, 2017
2*2017
Bottom-up Initiatives and Competing Interests in Transylvania
D Kiss, E Veress
Evaluating the European Approach to Rural Development, 179-196, 2016
22016
The Role of Social Capital in the Process of Becoming an Entrepreneur and in Entrepreneurial Success
D Kiss
Belvedere Meridionale 28 (2), 38–50, 2016
22016
Deszekularizásió Romániában
K Dénes
Korunk.(szerk.: Kovács Kiss Gyöngy), 2014
22014
A romániai magyar kulturális szervezetek erőforrásainak szociológiai vizsgálata
B Dániel, D Kiss
Civil Szemle 11 (4), 71-106, 2014
2*2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20