Elena Maria  Minea
Elena Maria Minea
Verified email at fspac.ro
Title
Cited by
Cited by
Year
Amenajarea teritoriului: urbanism
EM Minea
Accent, 2003
102003
Încheierea şi interpretarea contractelor de asigurare
EM Minea
CH Beck, 2006
82006
Back to agora
EM Minea
Transylvanian Review of Administrative Sciences 8 (SI), 98-108, 2012
42012
Protecţia mediului
EM Minea
Accent, 2008
42008
Politici urbane: rolul complex al proiectantului în planificarea urbană
EM MINEA
Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative 7 (15), 98-106, 2005
32005
SUPREMACY OF EUROPEAN LAW AND POSSIBLE JUDICIAL REMEDIES IN REGARD TO THE ISSUE OF ROMANIA'S ACCESSION TO THE SCHENGEN AREA.
N PLOEŞTEANU, R Miron
Juridical Current 17 (1), 2014
12014
Critical Overview On The Romanian Regulations Regarding Car Taxes
MS Minea, EM Minea
Curentul Juridic, The Juridical Current, Le Courant Juridique 3, 46-58, 2009
12009
Controlul integrat al mediului și dezvoltarea durabilă
EM MINEA
Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative 4 (8), 141-148, 2002
12002
Rolul consilierii demnitarilor în România: între expertiză și rol politic
BV Radu, L Radu
Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative 21 (44), 66-77, 2019
2019
Planificare urbană--urbanism: doctrină și reglementări juridice
EM Minea
Pro Universitaria, 2016
2016
PLANIFICARE URBANA URBANISM DOCTRINA SI REGLEMENTARI JURIDICE
EM MINEA
2016
TERRITORIAL ATTRACTIVENESS-A LONG-TERM ISSUE FOR PUBLIC POLICIES.
EM Minea
Juridical Current 17 (3), 2014
2014
INFLUENŢA NOILOR REGLEMENTĂRI DIN DOMENIUL CADASTRULUI ŞI PUBLICITĂŢII IMOBILIARE ASUPRA ACTIVITĂŢILOR DE AMENAJARE A TERITORIULUI ŞI URBANISM.
EM Minea
Revista Transilvana de Stiinte Administrative 26 (2), 2010
2010
Incidenta Reglementarilor Vizand Protectia Consumatorilor in Domeniul Constructiilor de Locuinte
EM Minea
RRDA, 13, 2010
2010
Influența noilor reglementări din domeniul cadastrului și publicității imobiliare asupra activităților de amenajare a teritoriului și urbanism
EM MINEA
Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative 12 (26 (SI)), 40-54, 2010
2010
Overview on Urban Development Through Urban Planning Principles
EM Minea
Transylvanian Review of Administrative Sciences 4 (24), 77-86, 2008
2008
Unele considerații relative la cadrul legal al finanțării și coordonării activităților privind anticiparea, prevenirea, gestionarea și combaterea riscurilor ecologice care pot …
EM MINEA
Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative 10 (22), 44-59, 2008
2008
De nouvelles règles en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire
EM Minea
Curentul Juridic, The Juridical Current, Le Courant Juridique 1, 83-89, 2008
2008
Planificarea urbană între coerența unității și gestionarea diferențelor
EM MINEA
Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative 9 (20), 68-84, 2007
2007
Unele Particularitati ale Interpretarii Contractelor de Asigurare
EM Minea
RRDA, 54, 2005
2005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20