Follow
Cecilia Sas
Cecilia Sas
Verified email at uoradea.ro
Title
Cited by
Cited by
Year
Manifestations of the burnout syndrome within the teaching staff
C Sas, D Boroș, E Bonchiș
Procedia Social and Behavioral Sciences 11, 266-270, 2011
38*2011
Fundamentele pedagogiei
C Sas
Editura Universităţii din Oradea, 2007
72007
Developing reasoning in students with above average cognitive skills
D Boros, C Sas
Journal of Psychological and Educational Research 19 (2), 54, 2011
42011
Cunoaşterea şi dezvoltarea competenţei emoţionale
C Sas, D Boroş, F Cioban
Editura Universităţii din Oradea, 2010
32010
Educaţie permanentă: ghid pentru iniţiatorii programelor universitare de formare continuă
CM Sas, E Bonchiş, T Săveanu
Editura Universităţii din Oradea, 2011
22011
Activitatea şi personalitatea cadrului didactic pentru ciclul primar
CM Sas
Editura Universităţii din Oradea, 2006
22006
Practica pedagogică – Suporturi teoretice şi metodologice pentru studenţi şi mentori
C Sas, C Popa
Editura Imprimeriei de Vest, Oradea, 2004
22004
Fundamentele pedagogiei: note de curs
CM Sas
Editura Universităţii din Oradea, 2005
12005
Aspecte psihopedagogice ale cunoaşterii copilului preşcolar
C Sas
Repere psihopedagogice şi metodice actuale īn curriculumul preşcolar, 153-172, 2014
2014
Personalitatea cadrului didactic. Profesionalizarea carierei didactice: statut, roluri, competenţe, standarde, formare iniţială şi continuă, evaluare şi autoevaluare
C Sas
Pedagogie şi elemente de psihologie, 311-321, 2012
2012
Managementul proiectelor de cercetare īn Ştiinţele educaţiei
C Sas
Pedagogie şi elemente de psihologie, 301-310, 2012
2012
Journal of Psychological and Educational Research Vol. 19, No. 2, November, 2011
G Roşeanu, M Drugaş, M Salloum, L Ciochină, L Faria, D Boroş, C Sas, ...
Educational Research 19 (2), 2011
2011
Familia şi tulburările de īnvăţare ale copilului
C Sas
Familia şi rolul ei īn educarea copilului, 189 - 206, 2011
2011
Experienţe şi tendinţe europene īn pregătirea cadrelor didactice
C Sas
Editura EUROLOBBY, Bucureşti 4, 310-332, 2011
2011
Empatia si semnificatia acesteia in context didactic
C Sas, D Boroş
Prioritati actuale in procesul educational, 511-518, 2011
2011
Familia şi copilul cu cerinţe educative speciale
C Sas
Familia şi rolul ei īn educarea copilului, 173-188, 2011
2011
Study Regarding the Teachers’ Needs of Continuous Formation
C Bonchiș, Elena, Sas
EDU-WORLD 2, 354-361, 2010
2010
Assessment methods of relationship between burnout and personality features
C Sas, C., Boroş, D., Florescu
Modern Research in Psychology: Quantitative vs. Qualitative research, 86-90, 2010
2010
Educaţie şi schimbare socială: strategii de cunoaştere şi intervenţie psihopedagogică
CM Sas, I Chelemen, D Boroş, R Onicaş
Editura Universităţii din Oradea, 2010
2010
Identitatea şi autoritatea profesională pe tărām educaţional
C Sas
Revista de Psihologie Şcolară, 91-96, 2009
2009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20