Follow
Agnieszka Turek
Title
Cited by
Cited by
Year
Solving “Smart City” Transport Problems by Designing Carpooling Gamification Schemes with Multi-Agent Systems: The Case of the So-Called “Mordor of Warsaw”
R Olszewski, P Pałka, A Turek
Sensors 18 (1), 141, 2018
542018
Technogenic soils (Technosols) developed from fly ash and bottom ash from thermal power stations combusting bituminous coal and lignite. Part I. Properties, classification, and …
Ł Uzarowicz, Z Zagórski, E Mendak, P Bartmiński, E Szara, M Kondras, ...
Catena 157, 75-89, 2017
442017
Application of the spatial data mining methodology and gamification for the optimisation of solving the transport issues of the “Varsovian Mordor”
R Olszewski, A Turek
Data Mining and Big Data: First International Conference, DMBD 2016, Bali …, 2016
122016
Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań środowiska przyrodniczego–wybrane studia przypadków
A Maciejewska, A Turek
Problemy Rozwoju Miast, 81-94, 2014
122014
Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych i poprzemysłowych jako kierunek zrównoważonego rozwoju miast
A Maciejewska, A Turek
Studia komitetu przestrzennego zagospodarowania kraju PAN, 465-476, 2011
122011
Scalenia gruntów determinantem wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich
M Balawejder, A Bielska, J Gniadek, Ż Król, A Kupidura, P Leń, ...
Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie, 2015
102015
Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych na cele mieszkaniowe
A Turek
Problemy Rozwoju Miast, 71-86, 2013
92013
Tendencje rozwoju pasma północnego obszaru metropolitalnego Warszawy
JM Chmielewski, A Turek, A Kardaś
Studia Regionalne i lokalne, 68-94, 2014
82014
Tendencje rozwoju pasma północnego obszaru metropolitalnego Warszawy
JM Chmielewski, A Turek, A Kardaś
Studia Regionalne i lokalne, 68-94, 2014
82014
Problematyka ochrony gruntów rolnych w procesie suburbanizacji
A Bielska, A Turek, A Maciejewska, K Bozym
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2015
42015
MULTI-CRITERIA GIS ANALYSES WITH THE USE OF UAVS FOR THE NEEDS OF SPATIAL PLANNING.
D Zawieska, J Markiewicz, A Turek, K Bakuła, M Kowalczyk, Z Kurczyński, ...
International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial …, 2016
32016
Concept of a geographic information system for the purposes of spatial planning of degraded areas
A Turek, J Jaroszewicz
14th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2014, 521-528, 2014
22014
Rola audytu środowiskowego w procesie rewitalizacji i zagospodarowania miejskich obszarów poprzemysłowych,[w:] Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych
A Maciejewska, A Turek
Skowronek (red.). Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice, 174-183, 2013
22013
Efekty realizacji programów rewitalizacji na przykładzie wybranych małych miast
A Turek, A Kardaś
Przestrzeń i Forma, 2015
12015
Wykorzystanie wieloczasowych zdjęć lotniczych w badaniu zmian zagospodarowania przestrzennego
J Markiewicz, A Turek
Przegląd Geodezyjny 86 (7), 3--9, 2014
12014
Możliwości ochrony tożsamości kulturowej, społecznej, przyrodniczej i urbanistycznej małego miasta
JM Chmielewski, A Maciejewska, A Turek
Studia Ekonomiczne, 253-270, 2013
12013
Problematyka rewitalizacji obszarów poprzemysłowych na przykładzie dzielnicy Praga Południe w Warszawie
A Turek, I Grzegorczyk
Problemy Rozwoju Miast, 165-182, 2016
2016
Miejska gospodarka przestrzenna, rozwój regionalny i rewitalizacja miast
A Turek
Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2016
2016
Problematyka rewitalizacji obszarów poprzemysłowych na przykładzie dzielnicy Praga Południe
A Turek, A Radecka, I Grzegorczyk
PROBLEMY ROZWOJU MIAST Kwartalnik Naukowy, 2016
2016
Problematyka rewitalizacji obszarów zdegradowanych odpadami paleniskowymi na przykładzie elektrociepłowni Żerań w Warszawie
A Maciejewska, A Turek
Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych Tom 7, 243-255, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20