Follow
Mariusz Pasik
Mariusz Pasik
wykładowca, Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska
Verified email at gik.pw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
First step to eradication of Poa annua L. from Point Thomas Oasis (King George Island, South Shetlands, Antarctica)
H Galera, M Wódkiewicz, E Czyż, S Łapiński, ME Kowalska, M Pasik, ...
Polar Biology 40, 939-945, 2017
322017
Geodezyjny monitoring obiektów w rejonie oddziaływania budowy tuneli i głębokich wykopów-doświadczenia i wnioski
J Zaczek-Peplinska, M Pasik, P Popielski
Acta Scientiarum Polonorum. Architectura 12 (2), 2013
92013
Monitoring technical conditions of engineering structures using the terrestrial laser scanning technology
J Zaczek-Peplinska, M Pasik, A Adamek, A Adamek, M Kołakowska, ...
Reports on Geodesy and Geoinformatics 95 (1), 1-10, 2013
52013
Glacier Geometry Changes in the Western Shore of Admiralty Bay, King George Island over the Last Decades
M Pasik, K Bakuła, S Różycki, W Ostrowski, ME Kowalska, A Fijałkowska, ...
Sensors 21 (4), 1532, 2021
42021
Large-scale map and 3D modelling of the Henryk Arctowski Polish Antarctic Station
M Pasik, ME Kowalska, S Łapiński, M Rajner, K Bakuła
Polar Record 53 (3), 280-288, 2017
32017
Inwentaryzacja stanu i monitorowanie deformacji ścian szczelinowych z wykorzystaniem technologii naziemnego skanowania laserowego, w: Teoretyczne podstawy budownictwa. Tom VI …
J Zaczek-Peplinska, A Adamek, M Kowalska, M Pasik, S Łapiński, ...
Monografie Wydziału In ynierii Lądowej 6, 51-58, 2014
22014
Evaluation of the usefulness of the" millimeter GPS" system for determination of elevations of points in topographic surveys
R Malarski, M Pasik
Reports on Geodesy, 279--286, 2011
22011
Participation of employees and students of the Faculty of Geodesy and Cartography in polar research
M Pasik, A Adamek, M Rajner, Z Kurczyński, A Pachuta, M Woźniak, ...
Reports on Geodesy and Geoinformatics 100, 235-252, 2016
12016
Analiza zachowania gruntu i obiektów budowlanych w rejonie realizacji inwestycji o różnym charakterze oddziaływań
J Zaczek-Peplinska, M Pasik, P Popielski, S Łapiński
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej, 99--117, 2013
12013
Surface Monitoring of an MSW Landfill Based on Linear and Angular Measurements, TLS, and LIDAR UAV
G Pasternak, J Zaczek-Peplinska, K Pasternak, J Jóźwiak, M Pasik, ...
Sensors 23 (4), 1847, 2023
2023
Wyznaczenie przemieszczeń pionowych obiektów hydrotechnicznych Zbiornika Wodnego „Rybnik”(Obserwacja 53-a)
S Łapiński, R Malarski, A Sadowska, M Grzyb, M Pasik
Department of Engineering Geodesy and Control Surveying Systems, 2021
2021
Zastosowanie pomiarów inklinometrycznych do kontroli pionowości wieżowca podczas jego budowy
M Pasik, M Jóźwiak
Department of Engineering Geodesy and Control Surveying Systems, 2021
2021
Historię tworzą ludzie
J Zaczek-Peplinska, I Fijałkowska, M Pasik, P Kupidura, M Kowalska, ...
Geodeta: magazyn geoinformacyjny, 2021
2021
Pomiary geodezyjne zmian deformacyjnych konstrukcji nośnej reaktora SR-12 w budynku SSP we Włocławku
M Woźniak, J Wojciechowski, W Odziemczyk, S Jastrzębski, S Łapiński, ...
Department of Engineering Geodesy and Control Surveying Systems, 2020
2020
Wyznaczenie przemieszczeń pionowych obiektów hydrotechnicznych Zbiornika Wodnego „Rybnik”
R Malarski, S Łapiński, A Sadowska, M Grzyb, M Pasik
Engineering Geodesy and Control Surveying Systems, 2019
2019
Ocena dokładności opracowania fotogrametrycznego wyrobisk odkrywkowych z wykorzystaniem UVA
J Markiewicz, S Łapiński, M Pilarska, D Zawieska, V Levytsky, M Grzyb, ...
Department of Photogrammetry, Teledetection and Spatial Information Systems, 2019
2019
Inwentaryzacja przestrzenna komór przepływowych hydrozespołów elektrowni wodnej Dębe techniką naziemnego skaningu laserowego
M Woźniak, M Pieniak, M Pasik, S Łapiński, S Jastrzębski
Engineering Geodesy and Control Surveying Systems, 2017
2017
Geodezyjne prace pomiarowo-badawcze w okolicy polskiej stacji antarktycznej im. Henryka Arctowskiego w ramach XXXIX Polskiej Wyprawy Antarktycznej
M Rajner, M Pasik, S Łapiński, M Kowalska
Chair of Geodesy and Geodetic Astronomy, 2016
2016
Geodezyjne prace pomiarowo-badawcze w okolicy Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego podczas XXXIX Polskiej Wyprawy Antarktycznej
K Bakuła, M Kowalska, S Łapiński, M Pasik, M Rajner
Department of Photogrammetry, Teledetection and Spatial Information Systems, 2016
2016
Geodezyjne prace pomiarowo-badawcze wykonane na Wyspie Króla Jerzego przez Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej podczas XXXIX Polskiej Wyprawy Antarktycznej
M Rajner, K Bakuła, S Łapiński, M Kowalska, M Pasik
Chair of Geodesy and Geodetic Astronomy, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20