Follow
Józef K. Kurowski
Józef K. Kurowski
Verified email at biol.uni.lodz.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Historical Land Use, Actual Vegetation, and the Hemeroby Levels in Ecological Evaluation of an Urban River Valley in Perspective of Its Rehabilitation Plan.
M Kiedrzyński, E Kiedrzyńska, P Witosławski, M Urbaniak, JK Kurowski
Polish Journal of Environmental Studies 23 (1), 2014
342014
The role of riparian willows in phosphorus accumulation and PCB control for lotic water quality improvement
M Skłodowski, E Kiedrzyńska, M Kiedrzyński, M Urbaniak, KM Zielińska, ...
Ecological engineering 70, 1-10, 2014
322014
Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich
JK Kurowski, H Andrzejewski
EKO-WYNIK Spółka z oo Łódź, 1998
231998
Dynamika fitocenoz leśnych w rejonie kopalni odkrywkowej Bełchatów
JK Kurowski
Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 1993
171993
Cities and disturbed areas as man-made shelters for orchid communities
A Rewicz, A Bomanowska, MV Shevera, JK Kurowski, K KRASOŃ, ...
Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 45 (1), 126-139, 2017
162017
Bory i lasy z antropogenicznie wprowadzoną sosną w dorzeczach środkowej Pilicy i Warty
JK Kurowski
Uniwersytet Łódzki, 1979
151979
Rezerwaty regionu łódzkiego
JK Kurowski
ZO Ligi Przyrody, 1996
141996
Mszaki− zróżnicowanie zmiany i zagrożenia
M Staniaszek-Kik, GJ Wolski
W: KUROWSKI JK (red.), Szata roślinna Polski środkowej.–Towarzystwo Ochrony …, 2009
132009
Procesy syndynamiczne w zbiorowiskach lesnych wywolane odwodnieniem siedlisk
JK Kurowski
Leśne Prace Badawcze, 27-44, 2007
132007
Szata roślinna Lasu Łagiewnickiego w Łodzi
JK Kurowski, WO Środowiska, UM Łódź
Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Łodzi, 2001
122001
Obszary NATURA 2000 w województwie łódzkim
JK Kurowski
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 2013
112013
Ekologia i ochrona roślinności leśnej
JK Kurowski
EKO-GRAF Adam Świć, 2015
102015
Roślinność leśna
JK Kurowski
Szata roślinna Polski środkowej, 103-123, 2009
102009
Metaplantacja zimoziołu północnego Linnaea borealis L. w rezerwacie Jaksonek w Polsce Środkowej
JK Kurowski
Chrońmy Przyr. Ojcz 60 (4), 5-16, 2004
102004
Sulejowski Park Krajobrazowy
JK Kurowski
Środowisko przyrodniczo-geograficzne. Zespół Nadpilickich Parków …, 1998
101998
Ocena stanu ochrony flory w rezerwatach przyrody Polski Środkowej
JK Kurowski
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1986
101986
Srodlesne zrodliska-problemy waloryzacji i ochrony na przykladzie regionu lodzkiego
JK Kurowski, M Kiedrzynski, M Luczak, P Gielniak
Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 10 (2 [18), 218-235, 2008
92008
Zielone skarby Łodzi–relikty naturalnej przyrody miasta
JK Kurowski, P Witosławski
Studio Koloru, Łódź, 2009
82009
Ochrona szaty roślinnej i krajobrazu,[w:] Kurowski JK (red.)
JK Kurowski, H Andrzejewski, M Kiedrzyński
Szata roślinna Polski Środkowej, Towarzystwo Ochrony Krajobrazu, Wydawnictwo …, 2009
72009
La degeneration et regeneration des phytocenoses forestičres: l’exemple de la Pologne Centrale
JK Kurowski
Natura Mosana 57 (3), 57-76, 2004
72004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20