Prof. Dr. Kemal Öztemel
Prof. Dr. Kemal Öztemel
Adresã de e-mail confirmatã pe gazi.edu.tr - Pagina de pornire
Titlu
Citat de
Citat de
Anul
Kariyer Kararsızlığı ile Mesleki Karar Verme Öz Yetkinlik ve Kontrol Odağı Arasındaki İliºkiler
K Öztemel
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 32 (2), 459-477, 2012
752012
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER KARAR VERME GÜÇLÜKLERİNİN YORDAYICILARI OLARAK ALGILANAN SOSYAL DESTEK ve CİNSİYET
K Öztemel
Türk Eğitim bilimleri dergisi 11 (3), 241-257, 2013
292013
Kariyer geliºim kuramlarının kariyer danıºmasına uygulanması
RS Sharf
Ankara: Pegem Akademi. doi 10, 9786053185741, 2017
24*2017
Examining the relationships between Facebook intensity, fear of missing out, and smartphone addiction
Z Traº, K Öztemel
Addicta 6, 91-113, 2019
23*2019
Testing the Validity of the Emotional and Personality-Related Career Decision-Making Difficulties Questionnaire in Turkish Culture
K Oztemel
Journal of Career Development 40 (5), 390-407, 2013
232013
Career Indecisiveness of Turkish High School Students: Associations With Personality Characteristics
K Öztemel
Journal of Career Assessment 22 (4), 666-681. doi:10.1177/1069072713515630, 2014
212014
An Investigation of Career Indecision Level of High School Students: Relationships with Personal Indecisiveness and Anxiety.
K öZTEMEL
Online Journal of Counseling & Education 2 (3), 2013
202013
Teknik Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Uyum Düzeylerinin İncelenmesi
K Öztemel
Gazi Üniversitesi Politeknik Dergisi 13 (4), 2010
172010
Kendini ayarlama becerilerini algılamaları farklı öğretmenlerin rehberlik anlayıºlarının bazı değiºkenler açısından incelenmesi
K Öztemel
Unpublished master’s thesis), Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 2000
172000
The predictive role of happiness, social support, and future time orientation in career adaptability
K Öztemel, E Yıldız-Akyol
Journal of Career Development 48 (3), 199-212, 2021
122021
Duygusal ve kiºilik iliºkili kariyer karar verme güçlükleri ölçeği’nin kısa formu
K Öztemel
Türk Psikolojik Danıºma ve Rehberlik Dergisi 5 (42), 2014
92014
Facebook Yoğunluğu Ölçeği’nin (FYÖ) Türkçe’ye uyarlanması: Faktör yapısı ve güvenirliğinin incelenmesi
Z Öztemel, K. & Traº
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 15 (2), 91-101, 2017
82017
Ergenlerin çalıºma anlayıºının yordayıcıları
K Öztemel, G Yüksel
Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12 (1), 205-226, 2011
72011
Kariyer Karar Verme Güçlükleri Ölçeğinin Genç Yetiºkin Örnekleminde Faktör Yapısının veGüvenirliğinin İncelenmesi
F BACANLI, K ÖZTEMEL
62017
A Review on University Students' Resilience and Levels of Social Exclusion and Forgiveness.
Z Tras, K Öztemel, E Kagnici
International Education Studies 12 (10), 50-59, 2019
52019
Role of Problematic Internet Use, Sense of Belonging and Social Appearance Anxiety in Facebook Use Intensity of University Students.
Z Tras, K Öztemel, UB Baltaci
International Education Studies 12 (8), 1-10, 2019
52019
Ergenlerin çalıºma anlayıºının incelenmesi
K Öztemel
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2009
52009
Investigation of the Relationship between Adolescents' Career Indecision, and Social Support Perception and Basic Psychological Needs.
UB Baltaci, K Öztemel, Z Tras
International Education Studies 13 (10), 113-123, 2020
42020
Üniversite Öğrencilerinin Mutluluk, Yalnızlık ve Sabır Düzeyleri Arasındaki İliºkinin İncelenmesi
T Zeliha, K Öztemel, M Koçak
OPUS Uluslararası Toplum Araºtırmaları Dergisi 15 (22), 878-894, 2020
32020
Zorbalıkta seyirci müdahale ölçeği’nin (zsmö) Türkçe uyarlaması: geçerlik ve güvenirlik çalıºması
NK Demirbaº, K Öztemel
Türk Psikolojik Danıºma ve Rehberlik Dergisi 9 (54), 965-985, 2019
32019
Sistemul nu poate realiza operația în acest moment. Încercați din nou mai târziu.
Articole 1–20