Follow
Paweł Stępień
Title
Cited by
Cited by
Year
Ballot paper design and vote spoiling at Polish local elections of 2014: Establishing a causal link
M Pierzgalski, MA Górecki, P Stępień
East European Politics and Societies 34 (3), 611-636, 2020
122020
A Peculiar Interpretation of the Constitutional Principle of “One Person, One Vote” in Poland: Voter (In) equality in the Elections to 1,200 Local Legislatures
M Pierzgalski, P Stępień
East European Politics and Societies 31 (4), 704-738, 2017
82017
Instytucjonalne uwarunkowania procedury zmiany granic okręgów wyborczych w Stanach Zjednoczonych
M Pierzgalski, P Stępień
Studia Wyborcze, 7-29, 2016
62016
Wybory niekonkurencyjne–dowody z elekcji lokalnych w Polsce
P Stępień, M Pierzgalski
Studia Socjologiczne, 191-218, 2022
42022
Nierówność wyborców w wyborach gminnych 2014
M Pierzgalski, P Stępień
Studia Socjologiczne, 2017
42017
Rozwój instrumentów demokracji bezpośredniej w samorządzie terytorialnym na przykładzie miasta Łodzi. W myśl prawa czy wbrew niemu
M Radziszewski, M Rodziewicz, P Stępień
Zeszyty naukowe Instytutu Administracji AJD w Częstochowie, 14, 2016
32016
Wybory niekonkurencyjne w Polsce–wyniki badań terenowych
P Stępień, M Pierzgalski
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2023
22023
Wybory bez wyborów. Niekonkurencyjne elekcje do rad gminnych w Polsce
P Stępień
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021
22021
Wybory samorządowe 2014–perspektywa praktyczna i ocena systemu wyborczego
P Stępień
Studia Wyborcze, 79-106, 2015
22015
Spoilt Votes and Ballot Paper Design in an Open-list PR Electoral System: Evidence from a Natural Experiment in Poland
M Pierzgalski, M Górecki, P Stępień
12018
Ballot paper format and vote spoiling at Polish local elections of 2014: A counterfactual analysis
M Pierzgalski, MA Górecki, P Stępień
2018
Wybory niekonkurencyjne do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
P Stępień
2018
Cel artykułu i pytania badawcze
M Pierzgalski, P Stępień
Studia Socjologiczne 1 (224), 2017
2017
Demokracja deliberacyjna jako jeden z instrumentуw wyrazania woli politycznej spoleczenstwa
P Stenpen
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія …, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–14