Urmăriți
Paulina Legutko-Kobus
Titlu
Citat de
Citat de
Anul
The contemporary economic costs of spatial chaos: Evidence from Poland
P Śleszyński, A Kowalewski, T Markowski, P Legutko-Kobus, M Nowak
Land 9 (7), 214, 2020
792020
Dziedzictwo kulturowe jako czynnik rozwoju i specjalizacji regionów
P Legutko-Kobus
Studia komitetu przestrzennego zagospodarowania kraju PAN, 140-157, 2016
222016
Raport o stanie zachowania zabytków nieruchomych w Polsce: zabytki wpisane do rejestru zabytków (księgi rejestru A i C)
J Brudnicki, M Warchoł, M Dawidowicz, E Jagielska, D Jankowski, ...
Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2017
212017
Spatial Planning in Poland: Law, Property Market and Planning Practice
MJ Nowak, P Śleszyński, P Legutko-Kobus
Springer, 2022
162022
Adaptacja do zmian klimatu jako wyzwanie polityki rozwoju miast w kontekście krajowym i europejskim
P Legutko-Kobus
Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2017
162017
The Contemporary Economic Costs of Spatial Chaos: Evidence from Poland. Land, 9, 214
P Śleszyński, A Kowalewski, T Markowski, P Legutko-Kobus, M Nowak
122020
Partycypacja jako element programowania rozwoju lokalnego
P Legutko-Kobus
Studia z Polityki Publicznej 19 (3), 45-58, 2018
122018
University social responsibility strategies
TJ Dąbrowski, H Brdulak, E Jastrzębska, P Legutko-Kobus
e-mentor, 4-12, 2018
122018
Ekonomia współpracy–definicje, klasyfikacje i dobre praktyki
E Jastrzębska, P Legutko-Kobus
Zarzadzanie Publiczne, 443-461, 2017
122017
Assessing Urban Policies in a COVID-19 World
P Śleszyński, P Legutko-Kobus, M Rosenberg, V Pantyley, MJ Nowak
International Journal of Environmental Research and Public Health 19 (9), 5322, 2022
112022
Partycypacja jako element rewitalizacji (przykłady miast z województwa małopolskiego i mazowieckiego)
D Hołuj, P Legutko-Kobus
Studia Ekonomiczne, 93-119, 2018
92018
Miasta i ich mieszkańcy w obliczu wyzwań adaptacji do zmian klimatu
P Legutko-Kobus, A Rzeńca, P Skubała, A Sobol
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju; 8/200, 2020
82020
Od rehabilitacji do włączenia społecznego-współczesne ujęcie procesów rewitalizacji
A Nowakowska, P Legutko-Kobus, BM Walczak
Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 2019
82019
Protection of environmental and natural values of urban areas against investment pressure: A case study of Romania and Poland
P Legutko-Kobus, M Nowak, AI Petrisor, D Bărbulescu, C Craciun, ...
Land 12 (1), 245, 2023
72023
Rola lidera lokalnego w rozwoju gminy
P Legutko-Kobus
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace, 117-135, 2011
72011
Suburbanizacja–ujęcie teoretyczne i specyfika w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
A Jadach-Sepioło, P Legutko-Kobus
Śleszyński, MJ Nowak, P. Legutko-Kobus, A. Hołuj, P. Lityński, A. Jadach …, 2021
62021
Niesprawność władz publicznych w świetle prawno-przestrzennych i partycypacyjnych narzędzi rewitalizacji
P Legutko-Kobus, MJ Nowak
Studia z Polityki Publicznej 7 (3 (27), 117-135, 2020
62020
A participatory model of creating revitalisation programmes in Poland–challenges and barriers
D Hołuj, P Legutko-Kobus
Mazowsze Studia Regionalne, 33-59, 2018
62018
Rola i działania biznesu na rzecz budowania kapitału społecznego w Polsce
P Legutko-Kobus, E Jastrzębska
Mazowsze Studia Regionalne, 49-75, 2014
62014
Suburbanizacja w Polsce jako wyzwanie dla polityki rozwoju
P Śleszyński, MJ Nowak, P Legutko-Kobus, A Hołuj, P Lityński, ...
Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 2021
52021
Sistemul nu poate realiza operația în acest moment. Încercați din nou mai târziu.
Articole 1–20