Urmăriți
Piotr Gibas
Piotr Gibas
Adresă de e-mail confirmată pe ue.katowice.pl
Titlu
Citat de
Citat de
Anul
Analiza ekonomiczno-przestrzenna
K Heffner, P Gibas
Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2007
732007
The problem of mismatch between the CORINE Land Cover data classification and the development of settlement in Poland
P Śleszyński, P Gibas, P Sudra
Remote Sensing 12 (14), 2253, 2020
372020
Funkcje metropolitalne stolic województw Polski zachodniej, ekspertyza
K Heffner
Politechnika Opolska, UE w Katowicach, Opole, 2011
33*2011
Analysis of land-use change between 2012–2018 in Europe in terms of sustainable development
P Gibas, A Majorek
Land 9 (2), 46, 2020
322020
Społeczne i ekonomiczne koszty bezładu przestrzeni–osadnictwo obszarów wiejskich,[w:] Studia nad chaosem przestrzennym
P Gibas, K Heffner
Tom II Koszty chaosu przestrzennego, A. Kowalewski, T. Markowski, P …, 2018
30*2018
Koncentracja zabudowy na obszarach wiejskich
P Gibas, K Heffner
Wieś i Rolnictwo 179 (2), 189-207, 2018
232018
Obszary funkcjonalne i ich związki z zasięgiem oddziaływania ośrodków subregionalnych (na przykładzie województwa opolskiego)
K Heffner, P Gibas
Studia miejskie 18, 9-23, 2015
222015
Analiza zmian i prognoza przyrostu zabudowy mieszkaniowej na obszarze Polski do 2020 roku
P Gibas
21*2017
Obszary funkcjonalne ośrodków regionalnych w Polsce,[in:] Zrozumieć terytorium. Idea i praktyka
K Heffner, P Gibas
A. Nowakowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2013
21*2013
POLITYKA SPÓJNOŚCI UE A OBSZARY FUNKCJONALNE CENTRÓW REGIONALNYCH W POLSCE.
K Heffner, P Gibas
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe …, 2015
192015
Zasięg stref oddziaływania metropolii
P Gibas, K Heffner
Studia miejskie 13, 9-26, 2014
18*2014
Functional areas in the regions and their links to scope sub-regional centres impact
P Gibas, K Heffner
Studia Regionalnia 46, 27-39, 2016
16*2016
Regiony słabiej rozwinięte a efekty polityki spójności w Polsce,[w:] Polityka spójności w okresie 2014–2020 a rozwój regionów Europy, red
K Heffner, P Gibas
E. Pancer-Cybulska i E. Szostak, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we …, 2012
11*2012
Regiony słabiej rozwinięte a efekty polityki spójności w Polsce
K Heffner, P Gibas
W: E. Pancer-Cybulska, E. Szostak (red.). Polityka spójności w okresie 2020, 2014
92014
Delimitacja przestrzenna obszarów wiejskich o słabym dostępie do usług publicznych w województwie lubuskim
K Heffner, P Gibas
Ekspertyza wykonana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, 2013
92013
Gospodarowanie przestrzennymi zasobami miasta w świecie ponowoczesnym
M Czornik, A Bugno-Janik, M Janik, P Gibas, A Polko, M Twardzik
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2012
92012
Centra regionów a spójność regionalna w Polsce
K Heffner, P Gibas
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 98-110, 2017
82017
Poziom metropolitalności wybranych ośrodków w Polsce – znaczenie wag i zmiennych
K Heffner, P Gibas
Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica 293 (Ekonometria przestrzenna …, 2013
82013
Rozproszenie zabudowy mieszkaniowej a dostępność do usług rynkowych i publicznych
P Gibas, K Heffner
Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 272, 303-315, 2018
72018
Analysis of Land-use Change between 2012–2018 in Europe in Terms of Sustainable Development. Land, 9 (2), 46
P Gibas, A Majorek
52020
Sistemul nu poate realiza operația în acest moment. Încercați din nou mai târziu.
Articole 1–20