Ana Elena Ranta
Ana Elena Ranta
lect. univ. dr. Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania
Adresse e-mail validée de fspac.ro
Titre
Citée par
Citée par
Année
Accesul la informaţiile de interes public–obligaţie legală în sarcina autorităţilor administraţiei publice. Studiu de caz privind gradul de accesibilitate al informațiilor de …
AE Ranta
Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative 16 (35), 98-113, 2014
42014
The Communication of Local Public Authorities with Mass-Media. Effects and Best Practices
AE Ranta
Transylvanian Review of Administrative Sciences 7 (34), 201-216, 2011
42011
Aspecte de drept comparat referitoare la funcția publică și funcționarii publici
AE RANTA
Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative 12 (26 (SI)), 125-134, 2010
22010
Evoluții ale cadrului legal privind aspecte procedurale referitoare la dobândirea/redobândirea cetățeniei române. Demersuri de simplificare și o mai bună reglementare
A Ranta
Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative 19 (41), 51-70, 2017
12017
Caracteristici ale activităților de comunicare cu publicul în context administrativ: aspecte teoretice și practice
AE RANTA
Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative 17 (37), 156-175, 2015
12015
ASPECTE DE DREPT COMPARAT REFERITOARE LA FUNCŢIA PUBLICĆ ŞI FUNCŢIONARII PUBLICI.
AE Ranta
Revista Transilvana de Stiinte Administrative 26 (2), 2010
12010
Rolul consilierii demnitarilor în România: între expertiză și rol politic
BV Radu, L Radu
Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative 21 (44), 66-77, 2019
2019
Identificarea barierelor, deficienţelor şi nevoilor de îmbunătăţire a comunicării instituţionale în administraţia publică. Rolul relaţiilor publice în acest context
AE RANTA
Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative 18 (39), 184-205, 2016
2016
Practici ale comunicării instituţionale în administraţia publică locală
A Ranta
2015
Considerații privind reforma în domeniul funcției și funcționarului public în România din perspectiva evoluției cadrului normativ
AE RANTA
Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative 10 (22), 78-92, 2008
2008
Instituția prefectului. Unele aspecte privind necesitatea ameliorării cadrului legislativ
AE RANTA, AI CHERECHEŞ
Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative 7 (13), 108-115, 2005
2005
Dezvoltarea noilor tehnologii de informare și comunicare
AE RANTA, AI CHERECHEŞ
Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative 7 (14), 107-113, 2005
2005
Gestionarea serviciilor publice
AE RANTA
Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative 6 (10), 134-143, 2004
2004
The Administrative Procedure Regarding the Acquisition/Restoration of Citizenship. Legal and Case Law Aspects
AE RANTA
Sustainable Development and Resilience of Local Communities and Public …, 0
English: Aspects of Comparative Law regarding the Civil Service and the Status of the Civil Servants
AE Ranta
Revista Transilvana de Stiinte Administrative, 0
English: Comments Regarding the Reform of the Public Service in Romania from the Perspective of the Evolution of the Legislative Framework
AE RANTA
Revista Transilvana de Stiinte Administrative, 0
Le système ne peut pas réaliser cette opération maintenant. Veuillez réessayer plus tard.
Articles 1–16