Follow
Elvira Riera Gil
Elvira Riera Gil
Universitat Pompeu Fabra, Political and Social Sciences, Post-Doc
Verified email at upf.edu
Title
Cited by
Cited by
Year
Why Languages Matter to People. Communication identity and justice: the case of mixed societies
E Riera Gil
Generalitat de Catalunya. Institut d'Estudis de l'Autogovern, 2016
26*2016
The communicative value of local languages: An underestimated interest in theories of linguistic justice
E Riera-Gil
Ethnicities 19 (1), 174-199, 2019
252019
Languages, secessionism and party competition in Catalonia: A case of de-ethnicising outbidding?
M Sanjaume-Calvet, E Riera-Gil
Party Politics 28 (1), 85-104, 2022
232022
Què són polítiques lingüístiques justes? Els paradigmes actuals de la justícia lingüística
S Morales-Gálvez, E Riera-Gil
Revista d'Estudis Autonòmics i Federals-Journal of Self-Government 30, 25-56, 2019
152019
La intervenció en les competències, els usos, les ideologies: d’«El català, cosa de tots» a «El català, llengua comuna»
E Riera-Gil
Treballs de sociolingüística catalana, 155-167, 2011
152011
Sobre el concepte polític de llengua comuna: una aproximació teòrica i comparada
E Riera Gil
Revista de Llengua i Dret, 91-110, 2013
112013
Linguistic rights and duties of immigrants and national identity in Catalonia: between accommodation and transformation
E Riera‐Gil
Nations and Nationalism 28 (2), 483-500, 2022
82022
Ètica política i diversitat lingüística. Per una política lingüística responsable
E Riera Gil
Generalitat de Catalunya. Escola d’Administració Pública de Catalunya, 2008
82008
Llengua, poder i justícia: una aproximació als debats actuals sobre els principis de territorialitat i personalitat
ER Gil
Treballs de sociolingüística catalana, 33-46, 2018
32018
Why Language(s) Matter to People. A theoretical and comparative approach to linguistic justice in western democracies. The case of mixed societies
E Riera Gil
Universitat Pompeu Fabra, 2016
32016
The value (s) of English as global linguistic capital: a dialogue between linguistic justice and sociolinguistic approaches
E Codó, E Riera-Gil
International Journal of the Sociology of Language 2022 (277), 95-119, 2022
22022
L'ús dels possessius
J Abril Español, E Riera Gil
Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística, 32-36, 1997
2*1997
Per una política lingüística responsable: una visió des de l'ètica política
E Riera Gil
Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística, 16-31, 2008
12008
Forty years of language policy in Catalonia (1980–2020)
E Riera-Gil
Catalan Sociolinguistics: State of the art and future challenges 32, 119, 2022
2022
Justícia lingüística: dilemes i apunts introductoris
S Morales-Gálvez, E Riera-Gil
Eines per a l'esquerra nacional, 6-19, 2022
2022
Marc competencial per al treball col· laboratiu en recerca i innovació: deu competències clau per desenvolupar projectes complexos a les administracions
E Pla Rius, N Guevara Pedemonte, E Riera-Gil, A Lepori Solà, ...
Escola d'Administració Pública de Catalunya, 2022
2022
Review of Peled & Weinstock (2020): Language Ethics
E Riera-Gil
Language Problems and Language Planning 45 (3), 364-369, 2021
2021
Collaborative research: a tool for transforming public policies
E Riera-Gil
EAPC blog, 2021
2021
What are just language policies? The current paradigms of linguistic justice (DOI: 10.2436/20.3000. 02.56)
S Morales-Gálvez, E Riera-Gil
Sociologia 3 (11), 2021
2021
What are just language policies? The current paradigms of linguistic justice
ST Moraes, ER Gil
Catalan Social Sciences Review, 39-61, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20