Follow
Neus Nogué Serrano
Neus Nogué Serrano
Universitat de Barcelona, orcid 0000-0002-5671-3101
Verified email at ub.edu - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
La dixi de persona en català
N Nogué
Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2008
432008
The pragmatics of person reference: A comparative study of Catalan and Spanish parliamentary discourse
B De Cock, NN Serrano
Languages in Contrast 17 (1), 96-127, 2017
312017
Dixi de persona i marcs participatius en català
N Nogué
Barcelona: Universitat de Barcelona. Departament de Filologia Catalana, 2005
222005
Person deixis in Catalan
N Nogué
The Pragmatics of Catalan. Berlin-Boston: De Gruyter Mouton, 115-144, 2011
152011
Catalan
N Nogué-Serrano
Manual of Deixis in romance languages 6, 206, 2015
142015
La dixi de persona en el discurs acadèmic oral en català
N Nogué Serrano
Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 2008, vol. 44, p. 195-218, 2008
122008
Dixi de persona i marcs participatius en català
N Nogué Serrano
Universitat de Barcelona, 2005
122005
“Que bé, tu! (« that’s great, you! »)” An emerging emphatic use of the second person singular pronoun tu (you) in spoken catalan
Ò Bladas, N Nogué
Pragmatics. Quarterly Publication of the International Pragmatics …, 2016
102016
La Primera persona del plural en català
NN Serrano
Llengua i literatura, 155-198, 2010
82010
Curs de correcció de textos orals i escrits. Pràctiques autocorrectives
J Costa, N Nogué
Vic: Eumo Editorial, 1998
81998
L'assessorament lingüístic: funcions i criteris
NN Serrano, L Payrató, ÒB Martí
Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2010
72010
¿ Podem ensenyar a puntuar? Alguns criteris bàsics
N Nogué, X Fargas
Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura 29, 27-41, 2000
72000
La nova normativa a la butxaca
N Nogué
Barcelona: Publicacions de l’Aba dia de Montserrat, 2018
52018
Els «criteris de visibilització de les dones» en català: límits sintacticosemàntics i discursius
NN Serrano
Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 213-234, 2013
52013
Qui s' està de defensar la seva opinió? Argumentació i pragmàtica
M Bassols, N Alturo, J Besa, O Bladas, N Nogué
L'argumentació. A Arturo, N. et. al.(Eds.), 63-90, 2006
52006
«M'encantaria poder venir a l'estadi a jugar contra el meu equip»: dixi de persona, footing i identitat, una entrevista a Pep Guardiola
N Nogué Serrano
Treballs de Sociolingüística Catalana, 2013, num. 23, p. 375-389, 2013
42013
Estil i estils: teoria i aplicacions de l'estilística
L Payrató, NN Serrano
Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2013
32013
La dixi de persona en català
NN Serrano
Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2008
32008
Les puntuacions possibles
X Fargas, NN Serrano
Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística, 20-34, 1998
31998
El sistema de tractaments del català
N Nogué
Els sistemes de tractament: Una visió interlingüística i aplicada. Barcelona …, 2022
22022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20