Urmăriți
Vladimír Ira
Vladimír Ira
Afiliere necunoscută
Adresă de e-mail confirmată pe savba.sk
Titlu
Citat de
Citat de
Anul
Road accessibility to tourist destinations of the Polish-Slovak borderland: 2010-2030 prediction and planning
M Więckowski, D Michniak, M Bednarek-Szczepańska, B Chrenka, V Ira, ...
Geographia Polonica 87 (1), 5-26, 2014
832014
Kvalita života z pohľadu humánnej geografie
V Ira, I Andráško
Geografický časopis 59 (2), 159-179, 2007
772007
Geografia času: prístup, základné koncepty a aplikácie
V Ira
Geografický časopis 53 (3), 221-246, 2001
562001
The changing intra-urban structure of the Bratislava city and its perception
V Ira
GEOGRAFICKY CASOPIS SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED 55, 91-108, 2003
512003
Polish-Slovak borderland: Transport accessibility and tourism
M Więckowski, D Michniak, M Bednarek-Szczepańska, B Chrenka, V Ira, ...
IGiPZ PAN, 2012
332012
Výkladový slovník termínov z trvalej udržateľnosti
J Hanušin, M Huba, V Ira, I Klinec, J Podoba, J Szőllős
Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v SR, 2000
312000
Quality of life in the urban environment of Bratislava: two time-spatial perspectives
V IRA, I ANDRÁŠKO
Geografický časopis 60 (2), 149-178, 2008
292008
Stratégia trvalo udržateľného rozvoja vo vybraných regiónoch
M Huba, V Ira
Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v SR, 2000
292000
Quality of life and urban space (case studies from city of Bratislava, Slovakia)
V IRA
Europa XXI 12, 83-96, 2005
282005
Každodenné aktivity človeka z pohľadu geografie času
V Ira
Acta Geographica Universitatis Comenianae 47 (1), 57-66, 2006
232006
Transformation of tourist landscapes in mountain areas: Case studies from Slovakia
B Chrenka, V Ira
Human Geographies–Journal of Studies and Research in Human Geography 5 (2 …, 2011
222011
Behavioural-geographical aspects of environmental quality
V Ira, D Kollár
GeoJournal 32, 221-224, 1994
221994
Pogranicze polsko-słowackie: dostępność transportowa a turystyka
M Więckowski, D Michniak, M Bednarek-Szczepańska, B Chrenka, V Ira, ...
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2012
202012
Kvalita života a jej regionálna diferenciácia v Slovenskej republike
V IRA, A MICHÁLEK, P PODOLÁK
Životné prostredie: revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia, 291-294, 2005
202005
Geografický pohľad na kvalitu života a zmeny v spoločnosti na Slovensku
V Ira, F MURGAš
Geographia Slovaca 25, 7-24, 2008
192008
Changes of rural space in Slovakia from sustainability perspective
V Ira, M Huba
Geographica Slovenica 31, 151-161, 1999
191999
Územná diferenciácia vybavenosti bytov v SR ako jednej z dimenzií kvality života
V Ira
České a slovenské regiony na počátku třetího milénia (Sborník 6. česko …, 2003
182003
Indikátory trvalo udržateľného rozvoja miest
M Huba, V Ira, S Mačáková, D Švihlová, Z Záborská
Indicators of sustainable development of cities and towns] Košice, ETP …, 2000
172000
A tale of two cities: The comparative chrono-urbanism of Brno and Bratislava public transport systems
R Osman, V Ira, J Trojan
Moravian Geographical Reports 28 (4), 269-282, 2020
162020
Visibility and perception analysis of city monuments: The case of Bratislava city centre (Slovakia)
J Oťaheľ, V Ira, Z Hlavatá, R Pazúr
Moravian Geographical Reports 26 (1), 55-68, 2018
162018
Sistemul nu poate realiza operația în acest moment. Încercați din nou mai târziu.
Articole 1–20