Urmăriți
Qing Yang
Qing Yang
Adresă de e-mail confirmată pe zju.edu.cn - Pagina de pornire
Titlu
Citat de
Citat de
Anul
High-resolution electroluminescent imaging of pressure distribution using a piezoelectric nanowire LED array
C Pan, L Dong, G Zhu, S Niu, R Yu, Q Yang, Y Liu, ZL Wang
Nature Photonics 7 (9), 752-758, 2013
7152013
Enhancing sensitivity of a single ZnO micro-/nanowire photodetector by piezo-phototronic effect
Q Yang, X Guo, W Wang, Y Zhang, S Xu, DH Lien, ZL Wang
ACS nano 4 (10), 6285-6291, 2010
4892010
Self-powered, ultrasensitive, flexible tactile sensors based on contact electrification
G Zhu, WQ Yang, T Zhang, Q Jing, J Chen, YS Zhou, P Bai, ZL Wang
Nano letters 14 (6), 3208-3213, 2014
4462014
Enhancing light emission of ZnO microwire-based diodes by piezo-phototronic effect
Q Yang, W Wang, S Xu, ZL Wang
Nano letters 11 (9), 4012-4017, 2011
3692011
Silicon nanotubes
J Sha, J Niu, X Ma, J Xu, X Zhang, Q Yang, D Yang
Advanced Materials 14 (17), 1219-1221, 2002
3622002
Hierarchical-morphology metafabric for scalable passive daytime radiative cooling
S Zeng, S Pian, M Su, Z Wang, M Wu, X Liu, M Chen, Y Xiang, J Wu, ...
Science 373 (6555), 692-696, 2021
3562021
Direct coupling of plasmonic and photonic nanowires for hybrid nanophotonic components and circuits
X Guo, M Qiu, J Bao, BJ Wiley, Q Yang, X Zhang, Y Ma, H Yu, L Tong
Nano letters 9 (12), 4515-4519, 2009
3532009
Single-nanowire spectrometers
Z Yang, T Albrow-Owen, H Cui, J Alexander-Webber, F Gu, X Wang, ...
Science 365 (6457), 1017-1020, 2019
3282019
Demonstration of optical microfiber knot resonators
X Jiang, L Tong, G Vienne, X Guo, A Tsao, Q Yang, D Yang
Applied physics letters 88 (22), 2006
2872006
Light propagation in curved silver nanowire plasmonic waveguides
W Wang, Q Yang, F Fan, H Xu, ZL Wang
Nano letters 11 (4), 1603-1608, 2011
2662011
Ordered nanowire array blue/near‐UV light emitting diodes
S Xu, C Xu, Y Liu, Y Hu, R Yang, Q Yang, JH Ryou, HJ Kim, Z Lochner, ...
Advanced materials 22 (42), 4749-4753, 2010
2602010
Photonic nanowires directly drawn from bulk glasses
L Tong, L Hu, J Zhang, J Qiu, Q Yang, J Lou, Y Shen, J He, Z Ye
Optics Express 14 (1), 82-87, 2006
2392006
Largely enhanced efficiency in ZnO nanowire/p-polymer hybridized inorganic/organic ultraviolet light-emitting diode by piezo-phototronic effect
Q Yang, Y Liu, C Pan, J Chen, X Wen, ZL Wang
Nano letters 13 (2), 607-613, 2013
2272013
Demonstration of microfiber knot laser
X Jiang, Q Yang, G Vienne, Y Li, L Tong, J Zhang, L Hu
Applied physics letters 89 (14), 2006
1842006
Microfiber knot dye laser based on the evanescent-wave-coupled gain
X Jiang, Q Song, L Xu, J Fu, L Tong
Applied physics letters 90 (23), 2007
1772007
Fundamental theories of piezotronics and piezo-phototronics
Y Liu, Y Zhang, Q Yang, S Niu, ZL Wang
Nano Energy 14, 257-275, 2015
1662015
Synthesis of NiO nanowires by a sol-gel process
Q Yang, J Sha, X Ma, D Yang
Materials Letters 59 (14-15), 1967-1970, 2005
1452005
Size-dependent brittle-to-ductile transition in silica glass nanofibers
J Luo, J Wang, E Bitzek, JY Huang, H Zheng, L Tong, Q Yang, J Li, ...
Nano letters 16 (1), 105-113, 2016
1422016
Nanowire piezo‐phototronic photodetector: theory and experimental design
Y Liu, Q Yang, Y Zhang, Z Yang, ZL Wang
Advanced Materials 24 (11), 1410-1417, 2012
1392012
Progress in Piezo‐Phototronic‐Effect‐Enhanced Light‐Emitting Diodes and Pressure Imaging
C Pan, M Chen, R Yu, Q Yang, Y Hu, Y Zhang, ZL Wang
Advanced Materials 28 (8), 1535-1552, 2016
1212016
Sistemul nu poate realiza operația în acest moment. Încercați din nou mai târziu.
Articole 1–20