Urmăriți
Raluca Popescu
Raluca Popescu
University of Bucharest, Faculty of Sociology and Social Work
Adresă de e-mail confirmată pe sas.unibuc.ro
Titlu
Citat de
Citat de
Anul
Introducere în sociologia familiei: familia românească în societatea contemporană
R Popescu
Polirom, 2009
104*2009
Calitatea vieții în România
Ioan Mărginean și Ana Bălașa coord, Mihai Dumitru, Adina Mihăilescu, Raluca ...
Editura Expert, 2002
98*2002
Quality of life in Romania
I.Marginean, A.Balasa, M.Dumitru, A.Mihailescu, R.Popescu, A.M.Preoteasa, I ...
Expert, Bucharest, 2004
66*2004
Who are the gentrifiers and how do they change central city neighbourhoods? Privatization, commodification, and gentrification in Bucharest
L Chelcea, R Popescu, D Cristea
Geografie 120 (2), 113-133, 2015
502015
Profilul familiei românești contemporane
R Popescu
Calitatea vieții 21 (1-2), 5-28, 2010
362010
Paradigma calității vieții
I Mărginean, ...
Editura Academiei Române, București, 2011
35*2011
Legal și egal pe piața muncii pentru comunitățile de romi. Diagnoza factorilor care influențează nivelul de ocupare la populația de romi din România
Sorin Cace, Ana Maria Preoteasa, Cristina Tomescu, Simona Maria Stănescu ...
Editura Expert, 2010
34*2010
Grupurile vulnerabile și economia socială: romi și femei în dificultate: manual de intervenție
R Popescu
Expert, 2011
31*2011
Calitatea vieții în România 2010
I Mărginean, I Precupețu, M Dumitru, F Mihalache, A Mihăilescu, G Neagu, ...
București, Editura Expert, 2010
30*2010
Studiu asupra fenomenului de mobbing și a unor forme de descriminare la locul de muncă în România
Tomescu Cristina, Sorin Cace (coord.) Simona Ilie, Mihaela Lambru, Adina ...
Editura Expert, 2010
222010
Roma Women - Known and Unknown: Family Life and the Position of the Woman in the Roma Communities
M Voicu, R Popescu
19*2006
Family policies in Romania within the European framework
R Popescu
Jurnalul Practicilor Comunitare Pozitive 14 (3), 99-113, 2014
142014
Politici de incluziune socială în perioada de criză economică
C Zamfir, S Stănescu, C Briciu, ( eds), ...
Editura Expert, 2010
132010
Politici familiale si de gen in Romania
D Pescaru-Urse, R Popescu
Buzau: Alpha MDN, 2009
13*2009
Viața in Cuplu
G Bădescu, M Kivu, R Popescu, C Rughiniș, D Sandu, O Voicu
București: Fundația Soros România, 2007
13*2007
Valori ale familiei în România și în Europa
R Popescu
Valori ale românilor 1993-2006, 181-204, 2007
13*2007
Necesitatea suportului pentru combaterea excluziunii sociale a copilului
R Popescu, D Arpinte, G Neagu
Revista Calitatea Vieții, 333-357, 2005
13*2005
Situația familiei și a copilului în societatea românească
R Popescu
Calitatea Vieții în România, 2002
11*2002
Nașterea și căsătoria la populația de romi
M VOICU, R POPESCU
În Revista Calitatea Vieții, XVII, 2006
10*2006
Understanding the Dynamics of Poverty and Development Risks on Children in Romania
C Zamfir, C Briciu, V Grigoras, R Popescu, M Stanculescu, E Zamfir
Social and Economic Policy for Children-Discussion Paper, 2005
102005
Sistemul nu poate realiza operația în acest moment. Încercați din nou mai târziu.
Articole 1–20