Monica Hutanu
Monica Hutanu
Verified email at e-uvt.ro
Title
Cited by
Cited by
Year
Graiul vlah în școlile din Serbia răsăriteană: provocări și perspective.
M Huțanu, A Sorescu-Marinković
Philologica Jassyensia 11 (2), 2015
92015
Writing systems and linguistic identity of the Vlach community of Eastern Serbia
A Sorescu-Marinković, M Huțanu
Diacronia, 1-14, 2018
7*2018
Non-dominant varieties of Romanian in Serbia: Between pluricentricity and division
M Huțanu, A Sorescu-Marinković
Pluricentric Languages and Non-Dominant Varieties Worldwide, 233-246, 2018
6*2018
Ideology and representation of Vlach Romanian online. Between linguistic activism and unengaged language use
A Sorescu-Marinković, M Huțanu
Bulletin of the Transilvania University of Brasov 12 (1), 71-86, 2019
42019
Mediation activities for teaching Romanian as a foreign language
M Huțanu, I Jieanu
Structure, use, and meaning. Language policies and practices in …, 2019
42019
Principiul tradițional și principiul etimologic în scrierea limbii române, în Studia honorem magistri Vasile Frățilă
M Huțanu
Timișoara, Editura Universității de Vest, 2005
22005
Peisajul lingvistic urban și dezvoltarea competenței comunicative în limba română ca limba a doua
M Huțanu, AM Radu-Pop
Actele Conferinței Internaționale „Discurs polifonic în româna ca limbă …, 2018
12018
Romanian inscription on a tombstone
A Sorescu-Marinković
Belgrade: Institute for Balkan Studies SASA, 2021
2021
Performing Vlach-ness Online: The Enregisterment of Vlach Romanian on Facebook
M Huțanu
The Romance-Speaking Balkans. Language and the Politics of Identity. Edited …, 2021
2021
Cimitirele din localitățile românofone ale Serbiei răsăritene. Lecturi posibile
A Sorescu-Marinković, M Huțanu
Studii și comunicări. In Honorem Elena Rodica Colta la 65 de ani, 131-141, 2018
2018
Prevederi legale față de agresarea corpului femeii în Evul Mediu românesc
A Chirilă, M Huțanu
În căutarea corpului pierdut. Studii interdisciplinare de corpologie …, 2017
2017
Dativul posesiv românesc și problemele achiziției sale la studenții din Serbia
M Huțanu, M Ćorković
Romanian Studies Today 1, 107-124, 2017
2017
Strategii de predare a imperfectului românesc la ora de limba română ca limbă străină
M Huțanu
Analele Universității de Vest din Timișoara. Seria Științe Filologice 54, 69-75, 2016
2016
Novi nadgrobni natpisi na vlaškom u istočnoj Srbiji
M Huțanu, A Sorescu-Marinković
Folkloristika 1 (2), 27-42, 2016
2016
Transkripcija diftonga /ea/ sa rumunskog jezika na srpski: teorija i praksa
M Ćorković, M Huțanu
Linguistics, culture and identity in foreign language education, 1395-1401, 2014
2014
Grafii non-standard în presă. Încercare de tipologie
M Huțanu
In magistri honorem Vasile Frățilă. 50 de ani de carieră universitară, 261-273, 2012
2012
Observații asupra construcțiilor cauzative analitice în limba română
M Huțanu, GB Țâra
Quaestiones Romanicae. Lucrările Colocviului Internațional Comunicare și …, 2012
2012
Moțiunea ocazională la substantivele animate. Câteva aspecte
M Huțanu, AM Pop
Analele Universității de Vest din Timișoara. Seria Științe Filologice 48 …, 2010
2010
Dicţionar ortografic esenţial
A Metea, M Huţanu
Emia, 2008
2008
Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române (ediţia a II-a, revăzută şi adăugită)
M Huţanu
Limba şi literatura română 34 (3), 3-6, 2005
2005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20