Follow
Monica Hutanu
Monica Hutanu
Verified email at e-uvt.ro
Title
Cited by
Cited by
Year
Graiul vlah în școlile din Serbia răsăriteană: provocări și perspective
A Sorescu-Marinković, M Huțanu
Philologica Jassyensia 11 (2 (22)), 201-211, 2015
142015
Writing systems and linguistic identity of the Vlach community of Eastern Serbia
A Sorescu-Marinković, M Huțanu
Diacronia, 1-14, 2018
10*2018
Ideology and representation of Vlach Romanian online. Between linguistic activism and unengaged language use
A Sorescu-Marinković, M Huțanu
Bulletin of the Transilvania University of Brasov 12 (1), 71-86, 2019
82019
Mediation activities for teaching Romanian as a foreign language
M Huțanu, I Jieanu
Structure, use, and meaning. Language policies and practices in …, 2019
82019
Non-dominant varieties of Romanian in Serbia: Between pluricentricity and division
M Huțanu, A Sorescu-Marinković
Pluricentric Languages and Non-Dominant Varieties Worldwide, 233-246, 2018
8*2018
Peisajul lingvistic urban și dezvoltarea competenței comunicative în limba română ca limba a doua
M Huțanu, AM Radu-Pop
Actele Conferinței Internaționale „Discurs polifonic în româna ca limbă …, 2018
42018
Performing Vlach-ness Online: The Enregisterment of Vlach Romanian on Facebook
M Huțanu
The Romance-Speaking Balkans. Language and the Politics of Identity. Edited …, 2021
32021
Principiul tradițional și principiul etimologic în scrierea limbii române, în Studia honorem magistri Vasile Frățilă
M Huțanu
Timișoara, Editura Universității de Vest, 2005
22005
Cimitirele din localitățile românofone ale Serbiei răsăritene. Lecturi posibile
A Sorescu-Marinković, M Huțanu
Studii și comunicări. In Honorem Elena Rodica Colta la 65 de ani, 131-141, 2018
12018
Standardizing Vlach Romanian in Eastern Serbia: A Remissive Issue
A Sorescu-Marinković, M Huţanu
Languages and Nationalism Instead of Empires, 244-263, 2023
2023
Changing the Linguistic Landscape: Vlach Romanian in Eastern Serbia
M Huțanu, A Sorescu-Marinković
Teme 47 (1), 69-86, 2023
2023
III Publications in Vlach Romanian
A Sorescu-Marinković, M Huțanu
Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2023
2023
VI The Recent Visibility of Vlach Romanian in the Linguistic Landscape of Eastern Serbia
A Sorescu-Marinković, M Huțanu
Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2023
2023
II Vlach Romanian: A Language Profile
A Sorescu-Marinković, M Huțanu
Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2023
2023
IV Ideological Factions and the Standardization of Vlach
A Sorescu-Marinković, M Huțanu
Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2023
2023
V Vlach Romanian on the Internet
A Sorescu-Marinković, M Huțanu
Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2023
2023
The VLACHS of Eastern Serbia: Language and Society-complete volume
A Sorescu-Marinković, M Huțanu
Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2023
2023
The VLACHS of Eastern Serbia: Language and Society
ASMM Huțanu
Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2023
2023
A Chronicler Hath a Facebook Page: Enregistering “Old Romanian” Online
M HUȚANU, A CHIRILĂ
Analele Universităţii de Vest din Timişoara. Seria ştiinţe filologice, 43, 2022
2022
Jezik rumunskog prevoda Dušanova zakonika i Epitimijnog nomokanona
A Chirilă, M Huțanu
Zakonik Cara Stefana Dušana. Knjiga 5. Rumunski prevod Zakonika cara Stefana …, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20