Urmăriți
Camelia Stan
Camelia Stan
Professor, University of Bucharest. Senior Researcher, Institute of Linguistics, Romanian Academy
Adresă de e-mail confirmată pe litere.unibuc.ro
Titlu
Citat de
Citat de
Anul
O sintaxă diacronică a limbii române vechi
C Stan
802013
Gramatica numelor de acțiune din limba română
C Stan
292003
Categoria cazului
C Stan
252005
On the grammaticality status of numerals in Romanian
C Stan
Editura Academiei Române, 2010
122010
Notă gramaticală:„conjuncția” ca (...) să
C Stan
Studii și cercetări lingvistice, 2007
122007
Deverbal nouns
A Cornilescu, C Dobrovie-Sorin, I Giurgea, E Soare, C Stan
A reference grammar of Romanian, 663-718, 2013
92013
The article and other determiners
C Stan
The Syntax of Old Romanian, 288-304, 2016
82016
Ierarhia constituenților în grupul nominal
C Stan
Rodica Za u, Blanca Croitor, Ana-Maria Mihail (eds.), Studii de gramatică …, 2009
72009
Articolul niște
C Stan
Limba română–stadiul actual al cercetării. Actele celui de al, 2007
72007
Some functions of the definite article in Old Romanian
C Stan
Diachronic Variation in Romanian, 55-65, 2015
62015
Genitive and dative case-marking
C Stan
The Grammar of Romanian, 262-272, 2013
62013
Ortografia și ortoepia. Secolul al XIX-lea
C Stan
Chivu, Gh. et al, 1-28, 2012
52012
Relația de coordonare prin conjuncția ci în română (tipuri sintactico-semantice)
C Stan
în SCL, anul XL, 309-313, 1989
51989
Structuri adversative cu elemente modalizatoare (în textul poetic)
C Stan
Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1988
51988
Polydefinite structures
C Stan
The Syntax of Old Romanian, 304-312, 2016
42016
Grupul nominal românesc (aspecte diacronice)
C Stan
Limba română. Dinamica limbii, Dinamica interpretării. Actele celui de al 7 …, 2008
42008
La nominalizzazione dell’infinito in rumeno – osservazioni diacronico-tipologiche
C Stan
Revue roumaine de linguistique 58 (1), 31-40, 2013
32013
Sulla sintassi dei sintagmi nominali con più determinanti nel rumeno
C Stan
Actas del XXVI Congreso Internacional de Lingüística y Filologia Románicas 2 …, 2013
32013
Inflectional and derivational morphophonological alternations
C Stan, M Moldoveanu Pologea
The Grammar of Romanian, 607-611, 2013
32013
The enclitic definite article. The proclitic indefinite article
C Stan
The Grammar of Romanian, 285-294, 2013
32013
Sistemul nu poate realiza operația în acest moment. Încercați din nou mai târziu.
Articole 1–20