Follow
Zygmunt Dajdok
Zygmunt Dajdok
Department of Botany, University of Wrocław, Poland
Verified email at uwr.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Rośliny obcego pochodzenia w Polsce
B Tokarska-Guzik, Z Dajdok, M Zając, A Zając, A Urbisz, W Danielewicz, ...
Warszawa: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 2012
423*2012
Czerwona lista roślin naczyniowych Dolnego Śląska
Z Kącki, Z Dajdok, E Szczęśniak
W: KĄCKI Z.(red.), Zagrożone gatunki flory naczyniowej Dolnego Śląska.–Inst …, 2003
1822003
Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych
J Bloch-Orłowska, Z Celka, A Cwener, Z Dajdok, R Kaźmierczakowa, ...
Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, 2016
171*2016
Inwazyjne gatunki roślin ekosystemów mokradłowych Polski
Z Dajdok, P Pawlaczyk
Wydawnictwo Klubu Przyrodnikow, 2009
572009
Species richness and composition of bird communities in various field margins of Poland
A Wuczyński, K Kujawa, Z Dajdok, W Grzesiak
Agriculture, ecosystems & environment 141 (1-2), 202-209, 2011
532011
Identyfikacja i kategoryzacja roślin obcego pochodzenia jako podstawa działań praktycznych
B Tokarska-Guzik, Z Dajdok, M Zając, A Urbisz, W Danielewicz
Acta Botanica Silesiaca 6, 23-53, 2011
432011
Applying red lists to the evaluation of agricultural habitat: regular occurrence of threatened birds, vascular plants, and bryophytes in field margins of Poland
A Wuczyński, Z Dajdok, S Wierzcholska, K Kujawa
Biodiversity and Conservation 23, 999-1017, 2014
422014
Alien plants in field margins and fields of southwestern Poland
Z Dajdok, A Wuczyński
Biodiv Res Conserv 9 (10), 19-33, 2008
322008
Koncepcja świadczeń ekosystemowych i jej znaczenie w ochronie przyrody polskiego krajobrazu rolniczego
ZM Rosin, V Takacs, A Báldi, W Banaszak-Cibicka, Z Dajdok, PT Dolata, ...
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1 (67), 2011
282011
Kenophytes of the Odra riversides
Z Dajdok, Z Kącki
Phytogeographical problems of synanthropic plants. Cracow: Institute of …, 2003
222003
Rośliny inwazyjne Dolnego Śląska
Z Dajdok, M Śliwiński
Polski Klub Ekologiczny. Okręg Dolnośląski, 2009
202009
Solidago graminifolia in Poland: spread and habitat preferences
Z Dajdok, A Nowak
W: B. Tokarska-Guzik, JH Brock, G. Brundu, L. Child, CC Daehler & P. Pyšek …, 2007
192007
Rośliny obcego pochodzenia–udział i rola w szacie roślinnej Opolszczyzny
B Tokarska-Guzik, Z Dajdok
Ochrona szaty roślinnej Śląska Opolskiego, 277-303, 2004
192004
Walory przyrodnicze projektowanego Parku Krajobrazowego “Dolina Odry II”
J Anioł-Kwiatkowska, Z Dajdok, Z Kącki
Acta Universitatis Wratislaviensis 2036, 201-233, 1998
191998
Rare wetland grass Coleanthus subtilis in Central and Western Europe-current distribution, habitat types, and threats
E Richert, R Achtziger, Z Dajdok, A Gunther, H Heilmeier, A Hubner, ...
Acta Societatis Botanicorum Poloniae 85 (3), 2016
182016
Zagrożenia różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym: czy badania wykonywane w Europie Zachodniej pozwalają na poprawną diagnozę w Polsce
P Tryjanowski, Z Dajdok, K Kujawa, T Kałuski, M Mrówczyński
Polish Journal of Agronomy 7, 113-119, 2011
182011
Kickxietum spuriae-nowy dla Polski zespol chwastow segetalnych
Z Kacki, J Aniol-Kwiatkowska, Z Dajdok
Fragmenta Floristica et Geobotanica. Series: Polonica 6, 119-125, 1999
181999
Impatiens glandulifera Royle in the floodplain vegetation of the Odra river (West Poland)
Z Dajdok, J Anioł-Kwiatkowska, Z Kącki
Plant invasions: ecological mechanisms and human responses, 161-168, 1998
181998
The spread of Impatiens parviflora DC. in Central European oak forests-another stage of invasion?
K Reczynska, K Swierkosz, Z Dajdok
Acta Societatis Botanicorum Poloniae 84 (4), 2015
172015
Alien plants in Poland with particular reference to invasive species
B Tokarska-Guzik, Z Dajdok, M Zając, A Zając, A Urbisz, W Danielewicz, ...
General Directorate for Environmental Protection, Warsaw 196, 2012
172012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20