Urmăriți
ADRIAN CHIRCU
Titlu
Citat de
Citat de
Anul
L'adverbe dans les langues romanes: études étymologique, lexicale et morphologique
A Chircu
Aix Marseille 1, 2008
40*2008
Prepositional adverbials in the diachrony of Romance: a state of the art
IW Martin HUMMEL, Adrian CHIRCU, Jairo Javier GARCIA SÁNCHEZ, Benjamín ...
Zeitschrift für romanische Philologie 135 (4), p. 1080-1137, 2019
102019
Dinamica adverbului românesc. Ieri și azi
A Chircu
9*2011
Observations on the Constructions nemic(ă) alt(ă) and alt(ă) nemic(ă) in Old Romanian
A CHIRCU
Diachronic Variation in Romanian 5, 97-120, 2015
6*2015
Historical overview of the Romanian Adverb
A Chircu
Adjectiv Adverb Interfaces in Romance, Part. IV, Chapter 7, col. „Linguistik …, 2017
42017
Remarques sur l’emploi des adjectifs adverbialisés en français et en roumain
A CHIRCU
Studii și cercetări lingvistice 65 (2), 177-187, 2014
42014
Alteritatea adverbială dialectală românească
A CHIRCU
Lucrările celui de-al XVIII-lea Simpozion Internațional de Dialectologie …, 2020
22020
La constitution de l’altérité adverbiale en roumain
A CHIRCU
Atti del XXVIII Congresso internazionale di linguistica e filologia romanza …, 2018
22018
Un tipar locuțional adverbial în limba română veche: pre larg, pre scurt, pre lesne
A Chircu
Variația lingvistică : probleme actuale, Actele celui de-al 14-lea Colocviu …, 2015
22015
L’adverbe roumain dans la perspective romane
A CHIRCU
Revue Roumaine de Linguistique 57 (1), 83-92, 2012
22012
Despre diminutivarea substantivelor neologice în limba română actuală
A CHIRCU
Studii de lingvistică. Omagiu doamnei profesoare Angela Bidu-Vrănceanu …, 2011
2*2011
Aderența în sintaxa limbii române
A Chircu
Studii lingvistice. Omagiu profesoarei Gabriela Pană Dindelegan, la aniversare, 2007
22007
Locuțiunile adverbiale de tipul: de-a lungul, de-a gata, de-a binelea
A Chircu
Limba română – stadiul actual al cercetării, Actele celui de-al 6-lea …, 2007
22007
Les degrés de comparaison des adverbes espagnols. Hier et aujourd’hui
A Chircu
Мовні і концептуальні картини світу, Випуск 21, 21-24, 2007
22007
Unitate și diversitate în clasa adverbului romanic
A CHIRCU
Actele Simpozionului Internațional „Latinitate-romanitate-românitate …, 2005
2*2005
L’adverbe latin. Une présentation
A Chircu
Philologica Jassyensia 1 (1/2), 22, 2005
22005
Sur le renforcement des adverbes indéfinis et relatifs-interrogatifs locatifs par l’adverbe d’altérité sémantiquement apparenté en roumain contemporain
A CHIRCU
Studia romanica et anglica zagrabiensia 65, 269-275, 2020
12020
Concordances étymologiques et lexico-sémantiques entre le français régional et le roumain
A CHIRCU
Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Philologia 65 (2), 29-40, 2020
12020
Unirea, regățenii și ardelenii. Îndrumări și incursiuni în dialectul ardelenesc la începutul veacului al XX-lea
A CHIRCU
Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica 19 (1), 165-176, 2018
12018
Cuvinte dialectale în vechi manuale elementare. Observații asupra gramaticii lui Ioan Alexi (Grammatica Daco-Romana sive Valachica, 1826)
A Chircu
Anuar de lingvistică și istorie literară (Verba et res. Studia linguistica …, 2017
1*2017
Sistemul nu poate realiza operația în acest moment. Încercați din nou mai târziu.
Articole 1–20