ADRIAN CHIRCU
Titlu
Citat de
Citat de
Anul
L'adverbe dans les langues romanes: études étymologique, lexicale et morphologique
A Chircu
Aix Marseille 1, 2008
35*2008
Dinamica adverbului românesc. Ieri și azi
A Chircu
6*2011
Remarques sur l’emploi des adjectifs adverbialisés en français et en roumain
A CHIRCU
Studii și cercetări lingvistice 65 (2), 177-187, 2014
42014
Prepositional adverbials in the diachrony of Romance: a state of the art
IW Martin HUMMEL, Adrian CHIRCU, Jairo Javier GARCIA SÁNCHEZ, Benjamín ...
Zeitschrift für romanische Philologie 135 (4), p. 1080-1137, 2019
32019
Despre diminutivarea substantivelor neologice în limba română actuală
A CHIRCU
Studii de lingvistică. Omagiu doamnei profesoare Angela Bidu-Vrănceanu …, 2011
3*2011
Aderența în sintaxa limbii române
A Chircu
Studii lingvistice. Omagiu profesoarei Gabriela Pană Dindelegan, la aniversare, 2007
32007
Observations on the Constructions nemic(ă) alt(ă) and alt(ă) nemi¬c(ă) in Old Romanian
A CHIRCU
Diachronic Variation in Romanian 5, 97-120, 2015
2*2015
L’adverbe roumain dans la perspective romane
A CHIRCU
Revue Roumaine de Linguistique 57 (1), 83-92, 2012
22012
Locuțiunile adverbiale de tipul: de-a lungul, de-a gata, de-a binelea
A Chircu
Limba română – stadiul actual al cercetării, Actele celui de-al 6-lea …, 2007
22007
Unitate și diversitate în clasa adverbului romanic
A CHIRCU
Actele Simpozionului Internațional „Latinitate-romanitate-românitate …, 2005
2*2005
L’adverbe latin. Une présentation
A Chircu
Philologica Jassyensia 1 (1/2), 22, 2005
22005
Unirea, regățenii și ardelenii. Îndrumări și incursiuni în dialectul ardelenesc la începutul veacului al XX-lea
A CHIRCU
Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica 19 (1), 165-176, 2018
12018
Cuvinte dialectale în vechi manuale elementare. Observații asupra gramaticii lui Ioan Alexi (Grammatica Daco-Romana sive Valachica, 1826)
A Chircu
Anuar de lingvistică și istorie literară (Verba et res. Studia linguistica …, 2017
1*2017
Înștiințări medievalicești asupra limbii românești. Din impresiunile de călătorie ale lui Anton Maria Del Chiaro (Istoria Delle Moderne Rivoluzioni Della Valachia)
A Chircu
Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica 16 (1), 19, 2016
12016
Diminutive latinești „cum valahica interpretatione” în dicționarul lui Teodor Corbea
A CHIRCU
Caietele Sextil Pușcariu, I (Actele Conferinței Internaționale „Zilele …, 2015
1*2015
Adverbul de mod în ALR, I, I și ALRM I. Harta „Merg încet”
A CHIRCU
Lucrările celui de-al XV-lea Simpozion internațional de dialectologie (Cluj …, 2014
1*2014
Toponymia Urbana Medievalia Europea. Observations on the translation of European town names in Teodor Corbea’s dictionary Dictiones latinae cum valachica interpretation
A Chircu
The Proceedings of the International Conference Literature, Discourse and …, 2013
12013
Construcții complexe cu EPS și construcții derivate de la sintagme cu EPS
A CHIRCU
Limba română: controverse, delimitări, noi controverse (I). Gramatică. Lexic …, 2010
12010
Un mediu extern de întrebuințare a limbii române: Franța
A CHIRCU
Studiile românești în lume/ Romanian Studies around the World 1, 242-251, 2009
12009
L’adverbe portugais. Description synthétique
A Chircu
Philologica Jassyensia 2 (1), 23-30, 2006
12006
Sistemul nu poate realiza operația în acest moment. Încercați din nou mai târziu.
Articole 1–20