Urmăriți
Nicolae Ploeșteanu
Nicolae Ploeșteanu
University of Medicine, Pharmacy, Science and Technology of Targu Mures
Adresă de e-mail confirmată pe umfst.ro - Pagina de pornire
Titlu
Citat de
Citat de
Anul
Protecția datelor cu caracter personal și viața privată. Jurisprudența CEDO și CJUE
ND Ploeșteanu, V Lăcătușu, D Farcaș
Editura Universul Juridic, București, 2018
52018
Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene si experiente ale sistemului roman de drept
M Sandru, M Banu, D Calin, N Ploesteanu
Revista Romana de Drept European, 191, 2013
42013
DREPTUL TRATATELOR. NOȚIUNI DE TEORIE ȘI PRACTICĂ
V Duculescu, N Ploeșteanu, F Zaharia
Ministerul Internelor și Reformei Administrative, 2008
32008
Protecția datelor cu caracter personal: impactul protecției datelor personale asupra mediului de afaceri, evaluări ale experiențelor românești și noile provocări ale …
I Alexe, ND Ploeșteanu
Editura Universitară, 2017
12017
The National Implications Of The Ecj Judgement In C-463/14 Case Concerning The Taxation On Supply Of Consulting Services
N PLOEȘTEANU, I David
Curentul Juridic, The Juridical Current, Le Courant Juridique 65, 105-113, 2016
12016
Sports, Education, Culture–Interdisciplinary Approaches in Scientific Research
C Ploesteanu, C Mereuta, S Marin, R Tocu, N Ioana, N Ifrim
Procedia-Social and Behavioral Sciences 137, 1-2, 2014
12014
Roșia Montană. Pros and Cons Exploitation in Terms of Human Rights
N Ploeșteanu, I David
Procedia Economics and Finance 15, 1704-1709, 2014
12014
SUPREMACY OF EUROPEAN LAW AND POSSIBLE JUDICIAL REMEDIES IN REGARD TO THE ISSUE OF ROMANIA'S ACCESSION TO THE SCHENGEN AREA.
N PLOEȘTEANU, R Miron
Juridical Current 17 (1), 2014
12014
„About the Necessity of a New Law on Expropriation by Public Utilities “
A Boantă, N Ploeșteanu
Curentul Juridic 6 (42), 103-108, 2010
12010
Consecințe ale principiului interesului superior al copilului asupra monitorizării și supravegherii cu mijloace electronice ale acestora.
N PLOEȘTEANU
Revista Română de Drept al Afacerilor, 2023
2023
Termenul de prescripție pentru executarea unei hotărâri de angajare a răspunderii solidare potrivit dispozițiilor Legii nr. 85/2014 atunci când pasivul debitorului include și …
R MIRON, N PLOEșTEANU
Revista Română de Drept al Afacerilor, 2023
2023
Transmiterea datelor medicale ale persoanei decedate către terți, rude sau asigurători.
N PLOEȘTEANU, A BOANTĂ
Revista Română de Drept al Afacerilor, 2023
2023
Analiza comparativă a avizelor consultative prevăzute de Protocolul 16 la Convenția europeană a drepturilor omului și a trimiterilor preliminare în fața CJUE.
N PLOEȘTEANU
Pandectele Române, 2023
2023
Perpetuity of Registration in the Sex Offenders Register and Its Compliance with the Fundamental Principles of Romanian Constitutional Law and the European Union Law
N Ploesteanu
RRDE, 111, 2023
2023
A Comparative Analysis of the Advisory Opinions Provided by Protocol 16 to the European Convention on Human Rights and the References for Preliminary Rulings before the CJEU
NC Zabavschi, N Ploesteanu
Pandectele Romane, 62, 2023
2023
Processing of the Deceased's Medical Data by Third Parties, Relatives or Insurers
N Ploesteanu, A Boanta
RRDA, 91, 2023
2023
Câteva observații critice în ceea ce privește asimilarea relației angajat-angajator cu relația operator de date-împuternicit al operatorului de date.
N PLOESTEANU
Pandectele Române, 2022
2022
Consecințele lipsei de identifi care sau cercetare a versiunilor de urmărire penală asupra dreptului la un proces echitabil
N Ploeșteanu, F Sabău
Pandectele Romane, 28-36, 2022
2022
În loc de introducere. De ce am considerat utilă scrierea acestui material?
N Ploeșteanu
Pandectele Romane, 80-85, 2022
2022
Unele prelucrări de date cu caracter personal în activitățile de jocuri de noroc reglementate și posibilitatea utilizării unor tehnologii de identificare biometrică sau avansate
N Ploeșteanu
Revista Romana de Drept European, 35-51, 2022
2022
Sistemul nu poate realiza operația în acest moment. Încercați din nou mai târziu.
Articole 1–20