Follow
Florentina Nitu
Title
Cited by
Cited by
Year
Preţuri de podoabe şi orfevrărie din metal preţios în spaţiul românesc:(secolele XVI-XVII)
F Niţu
Editura Universităţii din Bucureşti, 2006
42006
University museums and digital data. Case study: University of Bucharest Museum
F Nițu
Proceedings of the 16th International Scientific Conference ”eLearning and …, 2020
32020
Auxiliary sciences, geography and historical demography. Numismatics and Archeology
F Nițu
Ministry of Education and Research. Project for Rural Education, 2005
32005
Științe auxiliare geografie și demografie istorică
F Nițu
Numismatică și arheologie, 2005
22005
Istorie
F Nițu
Științe auxiliare. Geografie și demografie istorică. Numismatică și arheologie, 2005
22005
TURKEY ROMANIA
F Nitu, C Ionita, M Ünver, Ö Kolçak, H Topaktaş
Istanbul, 2016
12016
Post-museum sau despre cum viitorul ne-a ajuns din urmă.(despre) digitizare, crize și patrimoniu universitar în 2020
F Nițu
Patrimoniul cultural de ieri–implicații in dezvoltarea societatii durabile …, 2020
2020
Jewellery consumption in Wallachia and Moldova, 17th—18th centuries
F Niţu
«На одно крыло—серебряная, На другое—золотая...»-Памяти Светланы Рябцевой …, 2020
2020
Scripta historica in honorem professoris emeriti Mihai Retegan
F Nițu, M Gheboianu
Editura Universității din București, 2019
2019
Istorie şi istorici la Universitatea din Bucureşti: dimensiuni instituţionale-proiecte intelectuale
F Niţu, F Müller, R Nică
Editura Universităţii din Bucureşti, 2016
2016
Brâncoveanu 300: epoca brâncovenească la orizontul modernităţii româneşti
F Niţu, S Solcan, R Nedici
Editura Universităţii din Bucureşti, 2016
2016
Standarde de viață și consumuri de lux la curtea lui Constantin Brâncoveanu
F Nițu
volumul Epoca brâncovenească la orizontul modernității românești, 2016
2016
Consumul de bijuterii în Transilvania secolului al XVII-lea: lux, status social, rațiuni economice. Registrele de cumpărături ale principelui Gabriel Bethlen
F Nițu
Bethlen Erdélye, Erdély Bethlene. A Bethlen Gábor trónra lépésének 400 …, 2014
2014
Precursori ai Universității din București
F Nițu
Universitatea din București 1864-2014, 25-46, 2014
2014
Piaţa imobiliară bucureşteană în secolele XVI-XVIII. Mecanisme de funcţionare şi comportamente economice
F Nițu
Studia Varia in Honorem Professoris Ştefan Ştefănescu Octogenarii, 359-398, 2009
2009
Societatea moldovenească în timpul lui Ştefan cel Mare şi evoluţiile economice europene. Preţul satelor în a doua jumătate a secolului al XV-lea,
F Nițu
volumul Ştefan cel Mare şi epoca sa. Culegere de studii, 2007
2007
Preţurile în istoriografia românească. Direcţii de cercetare, (im)posibile proiecte
F Nițu
„Revista Istorică” 18, 537-548, 2007
2007
Ponderea podoabelor în cadrul acumulărilor de avere şi a zestrei jupaniţelor şi domniţelor din spaţiul românesc în secolele XVI-XVII
F Nițu
“Acta Moldaviae Septentrionalis” 6, 74-92, 2007
2007
Circulaţia meşterilor şi a bijuteriilor în secolele XVI-XVII. Contacte între spaţiul românesc şi cel central şi vest-european
F Nițu
Economie, instituţii şi integrare europeană, 17-38, 2007
2007
Societatea moldovenească în timpul lui Ştefan cel Mare şi evoluţiile economice europene. Preţul satelor în a doua jumătate a secolului al XV-lea
F Nițu
Ştefan cel Mare şi epoca sa. Culegere de studii, 30-41, 2007
2007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20