Marek Zborowski
Marek Zborowski
Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania
Verified email at wz.uw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Kompleksowe metody ewaluacji jakości serwisów internetowych
W Chmielarz, O Szumski, M Zborowski
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2011
59*2011
Analysis of e-banking websites’ quality with the application of the topsis method–a practical study
W Chmielarz, M Zborowski
Procedia computer science 126, 1964-1976, 2018
142018
Conversion method in comparative analysis of e-banking services in Poland
W Chmielarz, M Zborowski
International Conference on Business Informatics Research, 227-240, 2013
142013
Comparative analysis of electronic banking websites in Poland in 2014 and 2015
W Chmielarz, M Zborowski
Information Technology for Management, 147-161, 2016
132016
On analysis of e-banking websites quality–comet application
W Chmielarz, M Zborowski
Procedia Computer Science 126, 2137-2152, 2018
112018
Comparative analysis of e-banking services in Poland in 2016
W Chmielarz, M Zborowski
EuroSymposium on Systems Analysis and Design, 43-55, 2017
102017
Aspects of mobility in e-marketing from the perspective of a customer
W Chmielarz, M Zborowski
2016 Federated Conference on Computer Science and Information Systems …, 2016
82016
Zastosowanie elementów user-experience design w badaniu jakość wybranych serwisów WWW polskich uczelni wyższych o profilu ekonomicznym
M Zborowski
Informatyka @ przyszłości, 118 – 138, 2013
72013
Determinants of using project management in the implementation of information systems
W Chmielarz, M Zborowski
Procedia Computer Science 126, 1224-1236, 2018
62018
Propozycja doboru składowych struktury kryteriów oceny jakości aplikacji mobilnych na przykładzie wybranych bankowych aplikacji mobilnych w Polsce
MR Zborowski, K Łuczak
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H–Oeconomia 50 (2), 183, 2016
62016
Comparative analysis of electronic banking websites in selected banks in Poland in 2014
W Chmielarz, M Zborowski
2015 Federated Conference on Computer Science and Information Systems …, 2015
62015
Wykorzystanie zmodyfikowanego narzędzia eQual 5.0 do badania jakości stron internetowych wybranych polskich uczelni wyższych o profilu ekonomicznym
M Zborowski
Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcją, 676-687, 2012
52012
Scoring method versus TOPSIS method in the evaluation of E-banking services
W Chmielarz, M Zborowski
2018 Federated Conference on Computer Science and Information Systems …, 2018
42018
The Application Of A Conversion Method In A Confrontational Pattern-Based Design Method Used For The Evaluation Of It Systems
W Chmielarz, M Zborowski
Computer Science and Information Systems (FedCSIS), 1233 – 1240, 2014
42014
Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym
M Zborowski
42013
Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym
M Zborowski
Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego, 2013
42013
Porównanie budowy nawigacji wybranych polskich serwisów WWW uczelni wyższych i wydziałów o profilu ekonomicznym
M Zborowski
Informatyka Q Przyszłości, 141 – 151, 2010
42010
On Aspects of Internet and Mobile Marketing from Customer Perspective
W Chmielarz, M Zborowski, M Atasever
Information Technology for Management: Current Research and Future …, 2019
32019
Charakterystyka bankowości elektronicznej
K Zarańska, M Zborowski
Bankowość elektroniczna. Istota i innowacje.(Electronic banking. Essence and …, 2018
32018
Analysis of the importance of business process management depending on the organization structure and culture
W Chmielarz, M Zborowski, A Biernikowicz
2013 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, 1079-1086, 2013
32013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20