Follow
Krzysztof Bakuła
Krzysztof Bakuła
Warsaw University of Technology, Faculty of Geodesy and Cartography, Poland
Verified email at pw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Accuracy assessment of point clouds from Lidar and dense image matching acquired using the UAV platform for DTM creation
A Salach, K Bakuła, M Pilarska, W Ostrowski, K Górski, Z Kurczyński
ISPRS International Journal of Geo-Information 7 (9), 342, 2018
852018
Testing of land cover classification from multispectral airborne laser scanning data
K Bakuła, P Kupidura, Ł Jełowicki
International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial …, 2016
452016
The potential of light laser scanners developed for unmanned aerial vehicles - the review and accuracy
M Pilarska, W Ostrowski, K Bakuła, K Górski, Z Kurczyński
International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial …, 2016
442016
Generowanie referencyjnego numerycznego modelu terenu o zasięgu krajowym w oparciu o lotnicze skanowanie laserowe w projekcie ISOK
Z Kurczyński, K Bakuła
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 59-68, 2013
372013
Evaluation of the accuracy of lidar data acquired using a UAS for levee monitoring: preliminary results
K Bakuła, A Salach, D Zelaya Wziątek, W Ostrowski, K Górski, ...
International Journal of Remote Sensing 38 (8-10), 2921-2937, 2017
252017
Multispectral airborne laser scanning-a new trend in the development of LiDAR technology
K Bakuła
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 27, 2015
232015
Possibilities for using LiDAR and photogrammetric data obrained with an unmanned aerial vehicle for levee monitoring
K Bakuła, W Ostrowski, M Szender, W Plutecki, A Salach, K Górski
International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial …, 2016
192016
The selection of aerial laser scanning parameters for countrywide digital elevation model creation
Z Kurczyński, K Bakuła
Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing, 695-702, 2013
172013
Influence of elevation data source on 2D hydraulic modelling
K Bakuła, M StĘpnik, Z Kurczyński
Acta Geophysica 64, 1176-1192, 2016
162016
Reduction of DTM obtained from lidar data for flood modeling
K Bakuła
Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing 22, 51-61, 2011
152011
Analysis of 3D building models accuracy based on the airborne laser scanning point clouds
W Ostrowski, M Pilarska, J Charyton, K Bakuła
International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial …, 2018
142018
THE POSSIBILITY OF USING IMAGES OBTAINED FROM THE UAS IN CADASTRAL WORKS.
Z Kurczynski, K Bakuła, M Karabin, M Kowalczyk, JS Markiewicz, ...
International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial …, 2016
142016
Analysis of using dense image matching techniques to study the process of secondary succession in non-forest natura 2000 habitats
K Osińska-Skotak, Ł Jełowicki, K Bakuła, D Michalska-Hejduk, ...
Remote Sensing 11 (8), 893, 2019
132019
Ocena możliwości współczesnej fotogrametrii w pracach z zakresu ewidencji gruntów i budynków
Z Kurczyński, K Bakuła
Przegląd Geodezyjny 88 (7), 2--10, 2016
132016
Capabilities of a smartphone for georeferenced 3D model creation: an evaluation
K Bakuła, A Flasiński
Photogrammetry and Remote Sensing, Cartography & GIS 3, 85-92, 2014
132014
Zastosowanie cyfrowej kamery niemetrycznej w fotogrametrii lotniczej na wybranych przykładach
K Bakuła, W Ostrowski
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 24, 11--20, 2012
13*2012
SAFEDAM-zaawansowane technologie wspomagające przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z powodziami
Z Kurczyński, K Bakuła
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 28, 39-52, 2016
112016
Automatyzacja w procesie detekcji obiektów archeologicznych z danych ALS
K Bakuła, W Ostrowski, R Zapłata
Folia Praehistorica Posnaniensia 19, 189-206, 2014
112014
Improvement of full waveform airborne laser bathymetry data processing based on waves of neighborhood points
T Kogut, K Bakuła
Remote Sensing 11 (10), 1255, 2019
102019
Comparison of the laser scanning solutions for the unmanned aerial vehicles (Porównanie koncepcji skanowania z bezzałogowych statków latających)
W Ostrowski, K Górski, M Pilarska, A Salach, K Bakuła
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 29, 2017
102017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20