Urmăriți
Dorota Mantey
Dorota Mantey
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski
Adresă de e-mail confirmată pe uw.edu.pl
Titlu
Citat de
Citat de
Anul
Żywiołowość lokalizacji osiedli mieszkaniowych na terenach wiejskich obszaru metropolitalnego Warszawy
D Mantey
Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, 2011
752011
Types of suburbs in post-socialist Poland and their potential for creating public spaces
D Mantey, P Sudra
Cities 88, 209-221, 2019
662019
Lessons from Warsaw: The lack of coordinated planning and its impacts on urban sprawl
A Lisowski, D Mantey, W Wilk
Confronting suburbanization: Urban decentralization in postsocialist Central …, 2014
46*2014
The ‘publicness’ of suburban gathering places: The example of Podkowa Leśna (Warsaw urban region, Poland)
D Mantey
Cities 60, 1-12, 2017
412017
Lessons from Warsaw: The lack of coordinated planning and its impacts on urban sprawl
A Lisowski, D Mantey, W Wilk
Confronting suburbanization: Urban decentralization in postsocialist Central …, 2014
412014
Pułapka suburbanizacji, czyli o planach migracyjnych młodych piaseczan= The trap of suburbanization: the migration plans of young residents in and around Piaseczno
D Mantey
Przegląd geograficzny 85 (2), 271-289, 2013
342013
Types of public spaces: The polish contribution to the discussion of suburban public space
D Mantey, A Kępkowicz
The Professional Geographer 70 (4), 633-654, 2018
332018
Social consequences of gated communities: The case of suburban Warsaw
D Mantey
The Professional Geographer 69 (1), 151-161, 2017
292017
Wzorzec miejskiej przestrzeni publicznej w konfrontacji z podmiejską rzeczywistością. Przykład podwarszawskich suburbiów
D Mantey
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2019
272019
New indicators of spatial chaos in the context of the need for retrofitting suburbs
D Mantey, W Pokojski
Land 9 (8), 276, 2020
182020
Potrzeba zintegrowanego zarządzania miastami i obszarami metropolitalnymi
D Mantey
Samorząd Terytorialny, 5-14, 2013
182013
The role of public spaces in creating place attachment (example of Zacisze, Warsaw housing estate)
D Mantey
Miscellanea Geographica 19 (3), 36-42, 2015
132015
Zintegrowane zarządzanie miastami i obszarami metropolitalnymi.
D Mantey
Infos zagadnienia społeczno‑gospodarcze, 1-4, 2013
132013
Club landscape as a manifestation of substitutive public spaces in suburbs
A Kępkowicz, D Mantey, H Lipińska, W Wańkowicz
Architektura Krajobrazu, 2014
112014
Potencjalne konflkty przestrzenne w strefie podmiejskiej z perspektywy potrzeb mieszkańców na przykładzie podwarszawskiej gminy Lesznowola
D Mantey
Studia Regionalne i Lokalne 17 (65), 117-140, 2016
102016
Suburbs as none-places? The need for gathering places: a case study of the Warsaw suburbs, Poland
A Kępkowicz, D Mantey
Architektura Krajobrazu 1, 44-67, 2016
102016
Objective and subjective determinants of neighborhood satisfaction in the context of retrofitting suburbs
D Mantey
Sustainability 13 (21), 11954, 2021
82021
Żywiołowe rozpraszanie się funkcji mieszkaniowych Warszawy–przykład osiedli podwarszawskich
D Mantey
Prace Geograficzne 121, 225-235, 2009
82009
Miejsca spotkań w kontekście postmaterialistycznych wartości w suburbiach (przykład gmin Podkowa Leśna i Brwinów)
D Mantey
Przestrzeń Społeczna (Social Space Journal) 2 (10), 91-126, 2015
72015
Wybrane społeczne aspekty żywiołowej suburbanizacji w południowo--zachodniej strefie podmiejskiej Warszawy [w:] Maik W.(red.)
D Mantey
Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI w, 363-377, 2009
72009
Sistemul nu poate realiza operația în acest moment. Încercați din nou mai târziu.
Articole 1–20