Urmăriți
Mihailescu Simona
Mihailescu Simona
Institute of Biology Bucharest of Romanian Academy, Romania
Adresă de e-mail confirmată pe ibiol.ro - Pagina de pornire
Titlu
Citat de
Citat de
Anul
Habitatele din România
N Doniță, M Paucă-Comănescu, A Popescu, S Mihăilescu, IA Biriș
Editura Tehnică Silvică, 2005
416*2005
Lista rosie a plantelor superioare din România
M Oltean, G Negrean, A Popescu, N Roman, G Dihoru, V Sanda, ...
Studii Sinteze Documentatii Ecol 1, 1-52, 1994
3561994
Red list of higher plants from Romania
M Oltean, G Negrean, A Popescu, N Roman, G Dihoru, V Sanda, ...
Bucharest, Studii, Sinteze, Documentatii de ecologie 1, 1-52, 1994
401994
Flora și vegetația Masivului Piatra Craiului
S Mihăilescu
Vergiliu, 2001
392001
Habitats from Romania
N Doniță, A Popescu, M Paucă-Comănescu, S Mihăilescu, IA Biriș
in Romanian, 2005
232005
Habitats from Romania
N Donita, A Popescu, M Pauca-Comănescu, S Mihăilescu, IA Biriș
in Romanian, 2005
162005
Raportul sintetic privind starea de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din România
S Mihăilescu, D Strat, I Cristea, V Honciuc
Editura Dobrogea, 2015
152015
Flora și vegetația masivului Piatra Craiului
M Simona
Edit. Vergiliu, București, 2001
152001
Listă roșie a plantelor superioare din România
M Oltean, G Negrean, A Popescu, N Roman, G Dihoru, V Sanda, ...
Studii, sinteze, documentații de ecologie, 1, 1994
11*1994
Ghidul de monitorizare a speciilor de plante de interes comunitar din România
S Mihăilescu, P Anastasiu, A Popescu
Constanța: Edit. Dobrogea, 2015
102015
Habitatele din România, Edit. Tehnică Silvică, București, 496
N Doniță, A Popescu, M Paucă-Comănescu, S Mihăilescu, IA Biriș
Search in, 2005
102005
The flora and vegetation of Piatra Craiuliu Massif
S Mihăilescu
Vergiliu, Bucharest, 2001
62001
Romanian Red List of the higher plants
M Oltean, A Popescu, N Roman, G Dihoru, V Sanda, S Mihăilescu
Studii, Sinteze, Documente de Ecologie, 1-52, 1994
61994
Habitatele din România, editura Tehnică Silvică
C DoniŃă, A Popescu, MP Comănescu, S Mihăilescu, I Biriș
București, 2005
52005
Studii, sinteze, documentații de ecologie. Lista roșie a plantelor superioare din România
M Oltean, G Negrean, A Popescu, N Roman, G Dihoru, V Sanda, ...
București: Academia Română, Institutul de Biologie, 1994
51994
Habitats of Romania
N Donițã, A Popescu, M Paucã-Comãnescu, S Mihãilescu, IA Biriș
Tehnicã Silvicã Press, Bucharest, 2005
42005
Romania’s habitats
N Doniță, A Popescu, M Paucă-Comănescu, S Mihăilescu, A Biriș
Editura Tehnică Silvică, Bucharest.[In Romanian], 2005
42005
Effects of oil pollution on seed germination and seedling emergence toxicity
IȚ SORANA, S MIHĂILESCU, D Strat, GI Florentina
Romanian Biotechnological Letters 25 (1), 1194-1201, 2020
32020
Habitats in Romania (Habitatele din România, in Romanian)
N Doniță, A Popescu, M PAUCĂ–COMĂNESCU, S Mihăilescu, IA Biriș
Editura Tehnică Silvică, București, 2005
32005
Habitats of Romania (Amendaments of Habitats Directive proposed by Romania and Bulgaria) 2006, Edit
N Doniță, A Popescu, M PAUCĂ-COMĂNESCU, S Mihăilescu, AI BIRIȘ
Tehnică Silvică, Bucharest, 2005
32005
Sistemul nu poate realiza operația în acest moment. Încercați din nou mai târziu.
Articole 1–20