Urmăriți
Claudiu G. TUȚU
Claudiu G. TUȚU
Adresă de e-mail confirmată pe ubbcluj.ro
Titlu
Citat de
Citat de
Anul
LA DIMENSIONE GNOMICA DELL'UOMO NEL PENSIERO DI MASSIMO IL CONFESSORE. GLI SCRITTI DAL 628-640.
CG Tuțu
Studia Universitatis Babes-Bolyai, Theologia Catholica 66, 2021
2021
La dimensione gnomica dell’uomo nel pensiero di Massimo il Confessore. Gli scritti dal 624 al 628 [The gnomic dimension of human being in the conception of Maxim the Confessor …
CG TUȚU
Orma (ISSN 1841-6349) 29, 2018
2018
Le risorse presocratiche di un concetto antropologico di Massimo il Confessore: γνώμη
CG Tuțu
Studia Universitatis Babes Bolyai-Theologia Catholica 63 (1-2), 79-86, 2018
2018
Le risorse post-aristoteliche di un concetto antropologico di Massimo il Confessore: γνώμη
CG TUȚU
Orma (ISSN 1841-6349) 28, 47-62, 2017
2017
Primul cardinal al românilor: Iuliu Hossu, eminentă personalitate a bisericii și neamului românesc
D Ruscu, CG Tuțu
Editura Mega, 2017
2017
Γνώμη e συγ-γνώμη: Le radici platoniche ed aristoteliche dell’antropologia di Massimo il Confessore
CG Tuțu
Transylvanian Review 25 (03), 3-22, 2016
2016
Saint Dionysius the Areopagite. Sources, context, reception
(eds.) Alin Sebastian TAT, Claudiu George TUȚU
2015
Γνώμη – Rădăcinile biblice ale unui concept antropologic al Sf. Maxim Mărturisitorul / Γνώμη – Le radici bibliche di un concetto antropologico di Massimo il Confessore
CG TUȚU
Studia Theologia Catholica 60 (1-2), 117-126, 2015
2015
Cristologia di Cirillo di Alessandria
CG TUȚU
Studia Theologia Catholica 57 (1-2), 51-58, 2012
2012
Sistemul nu poate realiza operația în acest moment. Încercați din nou mai târziu.
Articole 1–9