Follow
Robert Olszewski
Title
Cited by
Cited by
Year
GIS: obszary zastosowań
D Gotlib, A Iwaniak, R Olszewski
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007
205*2007
Solving “Smart City” Transport Problems by Designing Carpooling Gamification Schemes with Multi-Agent Systems: The Case of the So-Called “Mordor of Warsaw”
R Olszewski, P Pałka, A Turek
Sensors 18 (1), 141, 2018
542018
Rola bazy danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce
R Olszewski, D Gotlib
Warszawa: Wyd. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2013
53*2013
Budowa krajowej infrastruktury danych przestrzennych w Polsce: harmonizacja baz danych referencyjnych: praca zbiorowa
D Gotlib, A Iwaniak, R Olszewski
Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 2006
472006
The use of geoinformation technology, augmented reality and gamification in the urban modeling process
M Gnat, K Leszek, R Olszewski
Computational Science and Its Applications–ICCSA 2016: 16th International …, 2016
202016
System informacji topograficznej kraju
A Makowski, D Gotlib, R Olszewski
Geodeta: magazyn geoinformacyjny, 2004
202004
Kartograficzne modelowanie rzeźby terenu metodami inteligencji obliczeniowej
R Olszewski
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Geodezja, 3-224, 2009
192009
Spatiotemporal modeling of the smart city residents’ activity with multi-agent systems
R Olszewski, P Pałka, A Turek, B Kietlińska, T Płatkowski, M Borkowski
Applied Sciences 9 (10), 2059, 2019
172019
Towards social fuzzy geoparticipation stimulated by gamification and augmented reality
R Olszewski, M Gnat, H Trojanowska, A Turek, A Wieladek
2017 13th International Conference on Natural Computation, Fuzzy Systems and …, 2017
172017
Opracowanie metodyki wizualizacji bazy danych VMap L2 w różnych środowiskach narzędziowych systemów informacji geograficznej
J Bac-Bronowicz, T Berus, PJ Kowalski, R Olszewski
Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum 6 (3), 27-40, 2007
172007
Budowa krajowej infrastruktury danych przestrzennych w Polsce
D Gotlib, A Iwaniak, R Olszewski
Harmonizacja baz danych referencyjnych. Wydawnictwo Akademii Rolniczej we …, 2006
172006
Developing a Serious Game That Supports the Resolution of Social and Ecological Problems in the Toolset Environment of Cities: Skylines
R Olszewski, M Cegiełka, U Szczepankowska, J Wesołowski
ISPRS International Journal of Geo-Information 9 (2), 118, 2020
162020
Urban Gamification as a Source of Information for Spatial Data Analysis and Predictive Participatory Modelling of a City's Development.
R Olszewski, A Turek, M Laczynski
DATA, 176-181, 2016
162016
SDI in Poland–concept of topographic reference system for thematic, harmonized databases
R Olszewski, A Iwaniak, D Gotlib
ICA Conference, La Coruna, 2005
162005
Methodology of creating the new generation of official topographic maps in Poland
R Olszewski, J Zieliński, A Pillich-Kolipińska, A Fiedukowicz, A Głażewski, ...
Proceedings of the 26th ICC2013, Dresden, Germany 680, 2013
152013
Map portal as a tool to share information on cultural heritage illustrated by the National Heritage Board Geoportal
A Fiedukowicz, A Głażewski, A Kołodziej, K Koszewski, P Kowalski, ...
Advances in Digital Cultural Heritage: International Workshop, Funchal …, 2018
142018
Application of the spatial data mining methodology and gamification for the optimisation of solving the transport issues of the “Varsovian Mordor”
R Olszewski, A Turek
Data Mining and Big Data: First International Conference, DMBD 2016, Bali …, 2016
132016
Konwersja bazy danych VMap L2 pierwszej edycji do struktury użytkowej
J Bac-Bronowicz, A Kołodziej, P Kowalski, R Olszewski
Roczniki Geomatyki-Annals of Geomatics 5 (2), 21-28, 2007
112007
Co z trzecim wymiarem
D Gotlib, R Olszewski
O modelowaniu rzeźby terenu w referencyjnych bazach danych. Geodeta 4 (131 …, 2006
102006
Generalizacja NMT
R Olszewski
Makowski (red.), System informacji topograficznej kraju. Teoretyczne i …, 2005
102005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20