Marginean Ioan
Marginean Ioan
Professor Research Institute for Quality of Life
Verified email at iccv.ro
Title
Cited by
Cited by
Year
Calitatea vieţii în România 2010
I Mărginean, I Precupeţu
Editura Expert, Bucureşti, 2010
111*2010
Proiectarea cercetării sociologice
I Mărginean
Polirom, 2000
1012000
Calitatea vieţii în România
I Mărginean, A Bălaşa
Editura Expert, Bucureşti, 2002
94*2002
Cercetarea sociologică
S Chelcea, I Mărginean, I Cauc
Metode şi, 1998
611998
First European quality of life survey: Quality of life in Bulgaria and Romania
I Mărginean
Office for Official Publications in the European Communities, 2006
522006
Constituirea clasei mijlocii în România
M Larionescu, G Mărginean, I şi Neagu
Bucureşti: Economică, 2006
432006
Şcoala la răscruce
L Vlăsceanu, A Neculau
Schimbare şi continuitate în învăŃământul obligatoriu. Studiu de impact …, 2002
352002
Politica socială şi economia de piaţă în România
I Mărginean
Centrul de Informare şi Documentare Economică, 1994
341994
Quality of life in Romania
I Mărginean, C Zamfir
Expert Publishing House, 2004
312004
Măsurarea în sociologie
I Mărginean
Editura Științifică și Enciclopedică, 1982
221982
Paradigma calităţii vieţii
I Mărginean, I Precupeţu
Editura Academiei, Bucureşti, 2011
212011
Semnificația cercetărilor de calitate a vieții, în Mărginean, I., Bălaşa, A.,(coord.)
I Mărginean
Calitatea vieŃii în România, 25-60, 2005
21*2005
Politica socială: studii 1990-2004
I Mărginean
Editura Expert, 2004
192004
Tineretul deceniului unu: provocările anilor'90
I Mǎrginean, G Barbu
Editura Expert, 1996
171996
Politica socială
I Mărginean
Studii 1990-2004, Bucureşti, Expert, 2004
162004
Parteneriatul public-privat în furnizarea de servicii sociale
M Lambru, I Mărginean
Bucureşti: Editura Ziua, 2004
152004
Modelul social românesc din perspectiva calităţii vieţii
I Mărginean
Calitatea vieţii 15 (3-4), 213-218, 2004
142004
Tendinţe recente în constituirea clasei sociale mijlocii în România
I Mărginean
Calitatea vieţii 22 (1), 3-11, 2011
132011
Noua problemă socială
P Rosanvallon, G Camara, I Mărginean
Institutul European, 1998
131998
Politici de reformă în domeniul pensiilor
I Mărginean
Calitatea vieţii 18 (3-4), 321-338, 2007
122007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20