Follow
Marginean Ioan
Marginean Ioan
Professor Research Institute for Quality of Life
Verified email at iccv.ro
Title
Cited by
Cited by
Year
Proiectarea cercetării sociologice
I Mărginean
Polirom, 2000
1162000
Calitatea vieţii în România 2010
I Mărginean, I Precupeţu
Editura Expert, Bucureşti, 2010
108*2010
Calitatea vieţii în România
I Mărginean, A Bălaşa
Editura Expert, Bucureşti, 2002
89*2002
Cercetarea sociologică
S Chelcea, I Mărginean, I Cauc
Metode şi, 1998
771998
First European quality of life survey: Quality of life in Bulgaria and Romania
I Marginean, I Precupeţu, V Tzanov, AM Preoteasa, B Voicu
Eurofound, 2006
632006
Quality of life in Romania
I Mărginean, C Zamfir
Expert Publishing House, 2004
582004
Constituirea clasei mijlocii în România
M Larionescu, G Mărginean, I şi Neagu
Bucureşti: Economică, 2006
532006
Şcoala la răscruce
L Vlăsceanu, A Neculau, D Potolea
Schimbare şi continuitate în învăŃământul obligatoriu. Studiu de impact …, 2002
402002
Politica socială şi economia de piaţă în România
I Mărginean
Centrul de Informare şi Documentare Economică, 1994
381994
Politica socială
I Mărginean
Studii 1990-2004, Bucureşti, Expert, 2004
352004
Paradigma calităţii vieţii
I Mărginean, I Precupeţu
Editura Academiei Române, Bucureşti, 2011
312011
Măsurarea în sociologie
I Mărginean
Editura Științifică și Enciclopedică, 1982
251982
Semnificația cercetărilor de calitate a vieții, în Mărginean, I., Bălaşa, A.,(coord.)
I Mărginean
Calitatea vieŃii în România, 25-60, 2005
21*2005
Tineretul deceniului unu: provocările anilor'90
I Mǎrginean, G Barbu
Editura Expert, 1996
201996
Condiţiile de viaţă ale populaţiei din mediul rural
I Mărginean
Calitatea Vieții 17 (1-2), 153-170, 2006
162006
Parteneriatul public-privat în furnizarea de servicii sociale
M Lambru, I Mărginean
Bucureşti: Editura Ziua, 2004
162004
Modelul social românesc din perspectiva calităţii vieţii populaţiei
I Mărginean
Calitatea vieţii 15 (3-4), 1-6, 2004
152004
Economia politicilor sociale
I Mărginean
Ars Docendi, 2000
142000
Noua problemă socială
P Rosanvallon, G Camara, I Mărginean
Institutul European, 1998
141998
Public expenditure with education and healthcare in EU countries
I Mărginean
Procedia Economics and Finance 8, 429-435, 2014
132014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20