Follow
Marginean Ioan
Marginean Ioan
Professor Research Institute for Quality of Life
Verified email at iccv.ro
Title
Cited by
Cited by
Year
Proiectarea cercetării sociologice
I Mărginean
Polirom, 2000
1462000
Calitatea vieţii în România 2010
I Mărginean, I Precupeţu
Editura Expert, Bucureşti, 2010
118*2010
Calitatea vieţii în România
I Mărginean, A Bălaşa
Editura Expert, Bucureşti, 2002
98*2002
Cercetarea sociologică
S Chelcea, I Mărginean, I Cauc
Metode şi, 1998
871998
First European quality of life survey: Quality of life in Bulgaria and Romania
I Marginean, I Precupeţu, V Tzanov, AM Preoteasa, B Voicu
Eurofound, 2006
662006
Quality of life in Romania
I Mărginean, C Zamfir
Expert Publishing House, 2004
582004
Constituirea clasei mijlocii în România
M Larionescu, G Mărginean, I şi Neagu
Bucureşti: Economică, 2006
542006
Şcoala la răscruce
L Vlăsceanu, A Neculau, D Potolea
Schimbare şi continuitate în învăŃământul obligatoriu. Studiu de impact …, 2002
412002
Politica socială şi economia de piaţă în România
I Mărginean
Centrul de Informare şi Documentare Economică, 1994
371994
Politica socială
I Mărginean
Studii 1990-2004, Bucureşti, Expert, 2004
352004
Paradigma calităţii vieţii
I Mărginean, I Precupeţu
Editura Academiei Române, Bucureşti, 2011
292011
Măsurarea în sociologie
I Mărginean
Editura Științifică și Enciclopedică, 1982
281982
Calitatea vieţii şi dezvoltarea durabilă. Politici de întărire a coeziunii sociale
I Mărginean, I Precupeţu
Bucureşti, Editura Expert, 2008
212008
Semnificația cercetărilor de calitate a vieții, în Mărginean, I., Bălaşa, A.,(coord.)
I Mărginean
Calitatea vieŃii în România, 25-60, 2005
21*2005
Tineretul deceniului unu. Provocările anilor’90
I Mărginean
Expert, 79-80, 1996
211996
Condiţiile de viaţă ale populaţiei din mediul rural
I Mărginean
Calitatea vieţii 17 (1-2), 153-170, 2006
172006
Modelul social românesc din perspectiva calităţii vieţii
I Mărginean
Calitatea vieţii 15 (3-4), 213-218, 2004
172004
Public expenditure with education and healthcare in EU countries
I Mărginean
Procedia Economics and Finance 8, 429-435, 2014
162014
Parteneriatul public-privat în furnizarea de servicii sociale
M Lambru, I Mărginean
Bucureşti: Editura Ziua, 2004
162004
Calitatea vieţii percepute în România, în
I Mărginean
Ioan Mărginean, Ana Bălaşa, coordonatori–Calitatea vieţii în România …, 2002
142002
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20