Follow
SEPTIMIU IOAN PUȚ
SEPTIMIU IOAN PUȚ
Lector universitar, Facultatea de Drept, Universitatea Babeş-Bolyai
Verified email at law.ubbcluj.ro - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Sociology-Romania
M Larionescu
27869, 502-517, 2002
152002
ROMÂNIA–STAT DE DREPT SAU STAT FISCAL?
SI Puţ
Studia Universitatis Babes Bolyai-Iurisprudentia 60 (3), 23-39, 2015
12015
TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI.
C Tită, C Voicu, A Răşcanu, M Ciocoiu, I Savu
Editura Fundaţiei de Mâine, Bucureşti, 2011
12011
A Recurent Theme of Reflexion: Does Substance or Does Form Determine the Concept of" Taxable Person" for Real-Estate VAT?
SI Put
Cluj Tax FJ, 257, 2021
2021
SINTEZĂ DE JURISPRUDENȚĂ FISCALĂ NAȚIONALĂ septembrie–octombrie 2021
SI Puţ
Cluj Tax Forum 4 (5), 374-379, 2021
2021
O Temă de Reflecție Recurentă: Forma Sau Fondul Determină Conceptul De „Persoană Impozabilă” în Materia TVA Imobiliare?
SI Puţ
Tax Magazine, 257-265, 2021
2021
Drept fiscal și financiar. Caiet de seminar, ed. a II-a, Ed. Hamangiu, București, 2020–CF Costaș, SI Puț, AM Mureșan, A. Tomuța
M Tofan
Cluj Tax Forum 3 (1), 63-64, 2020
2020
JURISDICȚIILE SPORTIVE ȘI JURISDICȚIILE CIVILE ÎNTRE DICȚIE, ADICȚIE ȘI CONTRA-DICȚIE
SI Puţ
Studia Universitatis Babes Bolyai-Iurisprudentia 65 (2), 77-102, 2020
2020
Filosofia absurdului sau despre supremația formei în deducerea TVA
SI Puţ
Cluj Tax Forum 3 (3), 6-11, 2020
2020
Tax Transition
SI Put
Cluj Tax FJ, 1, 2020
2020
On the Symbolism of the Tax Trial
SI Put
Cluj Tax FJ, 1, 2020
2020
Câteva reflecții în legătură cu distanțarea socială în materia TVA
SI Puţ
Cluj Tax Forum 3 (2), 20-26, 2020
2020
SINTEZĂ DE JURISPRUDENȚĂ FISCALĂ NAȚIONALĂ: SEPTEMBRIE-OCTOMBRIE 2020
SI Puţ
Cluj Tax Forum 3 (5), 58-70, 2020
2020
Some Reflections concerning Social Distancing in the Field of VAT
SI Put
Cluj Tax FJ, 20, 2020
2020
The Highway of Tax Procedures-A Legally Impossible Construction?
S Put
Cluj Tax FJ, 77, 2019
2019
On the Inexhaustible VAT Problem, an Applicative Sequential Vision in the Special Register of the VAT Reduced Rate of 5%
S Put
Cluj Tax FJ, 7, 2019
2019
Despre inepuizabila problematică a TVA. O viziune secvențială aplicativă în registrul special al cotei reduse de TVA de 5%
SI Puţ
Cluj Tax Forum 2 (1), 7-11, 2019
2019
Sinteză de jurisprudență fiscală națională (septembrie–octombrie 2019)
SI Puţ
Cluj Tax Forum 2 (5), 53-65, 2019
2019
Sportul–izvor real al dreptului obiectiv
SI Puţ
Analele Universității de Vest din Timișoara-Seria Drept, 144-151, 2019
2019
Autostrada procedurilor fiscale–o construcție juridică imposibilă?
SI Puţ
Cluj Tax Forum 2 (2), 77-83, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20