Іванна Ворона _ Ivanna Vorona
Іванна Ворона _ Ivanna Vorona
доцент кафедри іноземних мов ТДМУ ім. І.Я.Горбачевського
Подтвержден адрес электронной почты в домене tdmu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
К вопросу терминологической синонимии
ИИ Ворона
Филологические науки. Вопросы теории и практики, 2013
242013
Характеристика української церковно-релігійної термінології
ІІ Ворона
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія, 14-16, 2016
32016
ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ЛАТИНСЬКИХ МЕДИЧНИХ ТЕРМІНІВ
II Vorona, TV Savaryn
Медична освіта, 14-18, 2019
22019
The latin language significance in the terminological competence formation of future doctors
II Vorona
Медична освіта, 77-79, 2015
22015
ДИКТАНТ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ КОНТРОЛЯ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО ЛАТИНСКОМУ ЯЗЫКУ
ИИ Ворона
Режим доступа: http://oaji. net/articles/2015/245-1439536753. pdf, 2013
22013
Терміни-дублети в українській церковно-релігійній термінології
І Ворона
Видавництво Львівської політехніки, 2010
22010
USING PROJECT-BASED LEARNING TO TEACH LATIN AND GREEK MEDICAL TERMINOLOGY
OD Kolodnytska, II Vorona
Медична освіта, 126-130, 2019
12019
Система вправ для формування орфографічної компетенції майбутніх медиків на заняттях латинської мови
І Ворона
Молодь і ринок, 34-38, 2017
12017
Значення латинської мови у процесі міжкультурної комунікації
ІІ Ворона
Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні …, 2016
12016
LATIN PHRASEOLOGICAL FUND AS A SOURCE OF DEVELOPING FUTURE PHYSICIANS’LEXICAL COMPETENCE
OD Kolodnytska, HB Palasiuk, II Vorona
Медична освіта, 41-44, 2020
2020
GENERALIZED MODEL OF INTEGRATED TECHNOLOGY OF MEDICAL STUDENTS’INDIVIDUAL WORK MANAGEMENT IN LEARNING A FOREIGN LANGUAGE
KB Oleksii, TV Savaryn, II Vorona
Медична освіта, 144-149, 2019
2019
VIRTUAL EDUCATIONAL PROGRAM USAGE FOR LEARNING LATIN MEDICAL TERMINOLOGY
II Vorona, TV Savaryn
Ternopil State Medical University, 2019
2019
Латинсько-грецькі запозичення у німецькій медичній термінології
І Ворона, Т Саварин
Актуальні питання іноземної філології, 46-52, 2018
2018
Essence of the Discursive Competence as a Part of Professional Interaction of Future Physicians
I Vorona
Future Human Image 9 (1), 126-133, 2018
2018
Vorona I. Essence of the Discursive Competence as a Part of Professional Interaction of Future Physicians
Future Human Image. The Academic Journal, 126-134, 2018
2018
Вдосконалення якості медичної освіти крізь призму формування термінологічної компетентності майбутніх лікірів у процесі вивчення латинської мови
ВІ І.
Якість вищої медичної освіти [до 60-ти річчя ТДМУ] [монографія], С. 412-432, 2017
2017
Scribe Latine! Для студентів медичного та стоматологічного факультетів : робочий зошит
ІІВ Г.Б. Паласюк, Т.В. Саварин
Тернопіль : ТДМУ, 2017
2017
Етапи формування іншомовної дискурсивної компетенції студентів-медиків
ВІ І.
International scientific-practical conference: Forming of modern educational …, 2017
2017
Питання вдосконалення якості підготовки студентів-медиків на заняттях латинської мови
ВІ І.
Транснаціональний розвиток освіти та медицини: історія, теорія, практика …, 2017
2017
Застосування мультимедійних засобів навчання на заняттях латинської мови у медичному вищому навчальному закладі /
ЯН І. Ворона, Г. Паласюк, Т.Саварин
Методика формування професійно орієнтованої іншомовної компетентності у …, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20