Rodica Perciun
Rodica Perciun
PhD, head of department, National Institute for Economic Research, Academy of Science of Moldova
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Identifying cultural tourism potentials in republic of moldova through cultural consumption among tourists
A Stratan, R Perciun, C Gribincea
Procedia-Social and Behavioral Sciences 188, 116-121, 2015
242015
The methodology of financial stability assessment of Republic of Moldova through macroeconomic indicators
P Rodica, S Alexandru, T Angela
Procedia Economics and Finance 15, 383-392, 2014
122014
Management strategic
A Stratan, R Perciun, M Oleiniuc
Chişinău: Editura IEFS, 2012
82012
Stabilitatea financiară a economiei n tranziţie
R Perciun, R Cuhal, D Clichici, O Timofei, V Popa, T Petrova
Institutul Naţional de Cercetări Economice. Chişinău: INCE, 2015
42015
Presiunea fiscală-un element esenţial n asigurarea stabilităţii financiare a statului
R Perciun, V Popa
Complexul Editorial, IEFS, 2013
42013
Analysis of macroeconomic shocks resistance of moldovan banking secto
R Perciun, T Colesnicova, O Timofei
ProUniversitaria, 2018
32018
2015 summing-up of banking financial sector of the Republic of Moldova
R Perciun, V Popa, M Balan
Complexul Editorial al INCE, 2016
32016
Sistemele de rating şi indicele agregat de stabilitate financiară–tehnici de măsurare a stabilităţii financiare sistemice
R Perciun, M Bălan, I Perciun
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice, 51-58, 2015
32015
Perciun Rodica Managementul riscurilor bancare n contextul globalizării n: Conferinţă Ştiinţifică Internaţională Ediţia a VIII-a Rolul euroregiunilor n dezvoltarea durabilă…
G Mihail
Volumul XIII, Iaşi 30, 48-56, 2012
32012
Capitalul intangibil, managementul inovaţional şi tehnologiile–trei elemente esenţiale ale societăţii bazate pe cunoaştere
R Perciun
Intellectus, 60-66, 2011
32011
Industrial revolution 4.0: a new paradigm for economic growth
R Perciun, N Amarfii-Railean
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development 13 (1), 82-96, 2020
22020
Arhitectura managementului securității alimentare n Republica Moldova
R Perciun, M Oleiniuc
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos” 50 (3), 54-60, 2018
22018
Тhe management of financial stability in national strategies
R Perciun, D Clichici
Economie şi Sociologie, 23-32, 2017
22017
The implications of saving and investment balance on economic growth of the Republic of Moldova
R Perciun, T PETROVA, C GRIBINCEA
ECONOMICS-Innovative and Economic Research 5 (2), 103-115, 2017
22017
Abordările de stress-test n sistemul bancar moldovenesc
R Perciun, A Colesnicov, T Colesnicova
Complexul Editorial, INCE, 2014
22014
YOUTH LABOUR MARKET: CHARACTERISTICS SPECIFIC ISSUES.
R Perciun, M Balan
Internal Auditing & Risk Management 8 (2), 2013
22013
Exportul de produse agroalimentare al Republicii Moldova: situaţia reală, condiţii şi factori de creştere a potenţialului de export
R Perciun
Complexul Editorial al IEFS, 2011
22011
Politicile bugetare–instrumente de decizie ale statului n finanţele publice
R PERCIUN
Analele Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică. Chişinău, 100-104, 2011
22011
Analiza principalelor măsuri ale politicii fiscale a Republicii Moldova: realităţi, prognoze şi impactul acestora
R PERCIUN
Creşterea economică n condiţiile internaţionalizării: conferinţa…, 0
2
Analiza politicii bugetare a Republicii Moldova
R PERCIUN, V ŞEPTELICI, A TIMUŞ
Creşterea economică n condiţiile internaţionalizării: conferinţa…, 0
2
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20