Urmăriți
Rafał Wiśniewski
Rafał Wiśniewski
IGiPZ PAN
Adresă de e-mail confirmată pe twarda.pan.pl
Titlu
Citat de
Citat de
Anul
Road accessibility to tourist destinations of the Polish-Slovak borderland: 2010-2030 prediction and planning
M Więckowski, D Michniak, M Bednarek-Szczepańska, B Chrenka, V Ira, ...
Geographia Polonica 87 (1), 5-26, 2014
832014
Impact of the construction of motorways and expressways on socio-economic and territorial development of Poland
T Komornicki, P Rosik, P Śleszyński, J Solon, R Wiśniewski, M Stępniak, ...
Warsaw: Ministry of Infrastructure and Development, 2013
442013
Ocena wpływu inwestycji infrastruktury transportowej realizowanych w ramach polityki spójności na wzrost konkurencyjności regionów (w ramach ewaluacji ex post NPR 2004–2006)
T Komornicki, J Bański, P Śleszyński, P Rosik, D Świątek, ...
IGiZP PAN, Warszawa, 2010
422010
Dostępność przestrzenna do usług publicznych w Polsce
M Stępniak, R Wiśniewski, S Goliszek, S Marcińczak
IGiPZ PAN, 2017
402017
Dojazdy do pracy do Warszawy i Bialegostoku-alternatywne podejscia metodologiczne
P Rosik, M Stepniak, R Wisniewski
Studia Regionalne i Lokalne, 77-98, 2010
372010
Polish-Slovak borderland: Transport accessibility and tourism
M Więckowski, D Michniak, M Bednarek-Szczepańska, B Chrenka, V Ira, ...
IGiPZ PAN, 2012
332012
Population changes and population ageing in Poland between 1960 and 2011
R Wiśniewski, B Szejgiec-Kolenda, P Śleszyński
Geographia Polonica 89 (2), 259-265, 2016
272016
Codzienne dojazdy do pracy–metodyczne aspekty badania wielkości i struktury dojazdów na przykładzie Białegostoku
R Wiśniewski
Studia Regionalne i Lokalne 13 (49), 50-64, 2012
272012
Społeczno-demograficzne uwarunkowania dojazdów do pracy do Białegostoku
R Wiśniewski
IGiPZ PAN, 2013
232013
Demographic processes in Poland in the years 1946-2016 and their consequences for local development: Current state and research perspectives
P Śleszyński, R Wiśniewski, B Szejgiec-Kolenda
Geographia Polonica 91 (3), 317-334, 2018
222018
Wpływ wybranych korytarzy drogowych na środowisko przyrodnicze i rozwój społeczno-ekonomiczny obszarów przyległych
T Komornicki, R Wiśniewski, J Baranowski, K Błażejczyk, M Degórski, ...
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN im. Stanisława …, 2015
212015
Powiązania eksportowe gospodarki lokalnej w warunkach zmiennej koniunktury: analiza przestrzenna
T Komornicki, J Zaucha, B Szejgiec, R Wiśniewski
IGiPZ PAN, 2015
202015
Pogranicze polsko-słowackie: dostępność transportowa a turystyka
M Więckowski, D Michniak, M Bednarek-Szczepańska, B Chrenka, V Ira, ...
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2012
202012
Społeczno-demograficzne uwarunkowania rozwoju Mazowsza
P Śleszyński, K Czapiewski, T Komornicki, M Stępniak, D Świątek, ...
Trendy Rozwojowe Mazowsza 3, 2012
192012
Zagospodarowanie infrastrukturalne i kapitał fizyczny oraz policentryczność rozwoju Mazowsza
T Komornicki, K Czapiewski, B Solon
Trendy Rozwojowe Mazowsza 4, 2012
192012
Accessibility of public services in the age of ageing and shrinking population: Are regions following trends
R Wiśniewski, M Stępniak, B Szejgiec-Kolenda
Geografiska Annaler: Series B, Human Geography 103 (1), 55-74, 2021
182021
Pogranicze polsko-słowackie
M Więckowski, D Michniak, M Bednarek-Szczepańska, B Chrenka, V Ira, ...
Dostępność transportowa a turystyka, Instytut Geografii i Przestrzennego …, 2012
152012
BORDER TRAFFIC AS A MEASURE OF TRANS-BORDER RELATIONS.
T Komornicki, R Wiśniewski
Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft 159, 2017
142017
Rynek pracy w województwie mazowieckim
T Komornicki, R Wiśniewski, P Siłka, P Rosik, M Stępniak
Mazowsze Studia Regionalne, 9-10, 2013
142013
Poľsko-slovenské pohraničie z hľadiska dopravnej dostupnosti a rozvoja cestovného ruchu
M Więckowski, D Michniak, M Bednarek-Szczepańska, B Chrenka, V Ira, ...
142012
Sistemul nu poate realiza operația în acest moment. Încercați din nou mai târziu.
Articole 1–20