Urmăriți
Leszek Stanek
Leszek Stanek
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Adresă de e-mail confirmată pe upwr.edu.pl
Titlu
Citat de
Citat de
Anul
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jako narzędzie równoważenia rozwoju obszarów wiejskich
L Stanek
Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, 2011
102011
Ekonomiczno-społeczne znaczenie prognoz skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
L Stanek
Inżynieria Ekologiczna, 191-201, 2011
52011
Strefy ochronne, kontrolowane i ograniczonego użytkowania w opracowaniach planistycznych gmin
L Stanek
Infrastruktura i Ekologia terenów wiejskich, 2011
42011
The spatial development of undeveloped real estate in the Wrocław district
L Stanek
Journal of Ecological Engineering 17 (4), 203--208, 2016
32016
Analiza rynku nieruchomości powiatu wrocławskiego na tle studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin
T Lasota, L Stanek
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 209-218, 2016
12016
Nauczanie z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennegona uczelniach Dolnego Śląska
L Stanek
Studia komitetu przestrzennego zagospodarowania kraju PAN, 509-518, 2015
12015
Prawne oraz ekonomiczne aspekty określania wartości wywłaszczeniowej nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne–analiza przypadku
L Stanek
Przegląd Geodezyjny 87 (2), 6--10, 2015
12015
Efektywność ekonomiczna realizacji dróg dla zabudowy mieszkaniowej w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
P Chmiel, L Stanek
Prace Naukowe UE we Wrocławiu 367, 38-49, 2014
12014
Projekt kodeksu urbanistyczno-budowlanego z dnia 30 września 2016 roku. Szanse i zagrożenia
L Stanek
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 112-119, 2018
2018
ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI POWIATU WROCŁAWSKIEGO NA TLE STUDIÓW UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMIN WEDŁUG STANU NA 1.01. 2013 R.
T Lasota, L Stanek
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe …, 2016
2016
Nauczanie z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennegona uczelniach Dolnego Śląska/Teaching about Development and Urban Planning in Lower Silesia Universities
L Stanek
Studia KPZK, 2015
2015
Perspektywy zagospodarowania przestrzennego terenów wiejskich wrocławskiego obszaru metropolitalnego w granicach powiatu wrocławskiego
L Stanek
Studia Miejskie, 121-132, 2015
2015
Organizacja pracy rzeczoznawcy majątkowego w Rosji
E Bykova, O Kempa, L Stanek, I Rącka
Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa …, 2015
2015
Wrocławskie metro i kształtowanie struktury metropolitalnej
L Stanek
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 192-201, 2014
2014
Prawne oraz ekonomiczne aspekty określania rynkowej i wywłaszczeniowej wartości nieruchomości rolnych wyznaczonych na realizację zadania celu publicznego-analiza przypadku
L Stanek
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2013
2013
Rola władz centralnych państwa, organów terenowej administracji rządowej oraz władz samorządowych w przywracaniu ładu przestrzennego w Polsce
L Stanek
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2013
2013
Rozwój Wrocáawia i idea budowy metra na tle analizy porównawczej rozwiązaĔ systemów transportu szynowego niektórych miast
L Stanek
2012
Rozwój turystyki w planowaniu przestrzennym Gmin i województwa dolnośląskiego
L Stanek
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011
2011
Rynkowa i wywłaszczeniowa wartość nieruchomości przeznaczonych na cele nierolnicze we wsiach sąsiadujących z Wrocławiem, położonych na obszarze gminy Kąty Wrocławskie
L Stanek
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2011
2011
Praktyka kształtowania elementów krajobrazowych Wrocławia w świetle uwarunkowań prawnych i ekonomicznych przy sporządzeniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
L Stanek
Architektura Krajobrazu, 2010
2010
Sistemul nu poate realiza operația în acest moment. Încercați din nou mai târziu.
Articole 1–20