Urmăriți
Alex Goldiș
Alex Goldiș
Lector universitar, dr., Universitatea Babeș-Bolyai
Adresă de e-mail confirmată pe ubbcluj.ro
Titlu
Citat de
Citat de
Anul
Critica în tranșee
A Goldiș
MintRight Inc, 2012
722012
Critica în tranșee
A Goldiș
MintRight Inc, 2012
722012
Romanian Literature as World Literature
M Martin, C Moraru, A Terian, TO Beebee
Bloomsbury Publishing USA, 2017
502017
Beyond Nation Building: Literary History as Transnational Geolocation
A Goldiș
Romanian Literature as World Literature, 95-115, 2018
172018
Temporalitatea internă a romanului românesc (1844-1932).
R Vancu, A Goldiș, O Olaru, V Pojoga, T Susarenco, DF BAGHIU
Revista Transilvania, 2020
142020
The Culture of Translation in Romania
M Sass, Ș Baghiu, V Pojoga
Peter Lang, 2018
142018
Poli de producție ai romanului românesc (1901-1932): Rețele editoriale și forme de canonizare.
A Goldiș, C Borza, D Gârdan, E Modoc, D Morariu, D Varga
Revista Transilvania, 2020
112020
Critica în tranșee
A Goldiș
De la realismul socialism la autonomia esteticului. București: Cartea Românească, 2011
102011
Digital Humanities–o nouă paradigmă teoretică?(Digital Humanities–A New Theoretical Paradigm?)
A Goldiș
Revista Transilvania, 2014
92014
Muzeul Digital al Romanului Românesc: 1901-1932 [The Digital Museum of the Romanian Novel: 1901-1932]. Sibiu: Complexul Național Muzeal ASTRA, 2020
Ș Baghiu, V Pojoga, C Borza, AC Goldiș, D Frătean, D Gârdan, A Goldiș, ...
72020
Literary Interferences in Subversive East-European Prose under Communism
A Goldiș
The Culture of Translation in Romania/Übersetzungskultur und …, 2018
72018
Pentru o morfologie a romanului ‘obsedantului deceniu’
A Goldiș
For a Morphology of the ‘Haunting Decade’Novel”], Caietele Sextil Pușcariu …, 2017
62017
Subgenurile romanului românesc. Laboratorul unei tipologii
C Borza, A Goldiș, A Tudurachi
Subgenres of the Romanian Novel: The Laboratory of a Typology]. Dacoromania …, 2020
52020
‘Alegoria națională’în discursul identitar românesc
A Goldiș
Transilvania 44, 1-5, 2015
52015
The Ideology of Ruralism in the Thaw Prose: The Case of Marin Preda’s Moromeții
A GOLDIȘ
Ruralism and Literature in Romania, Berlin, Peter Lang, 2019
42019
Beyond Nation Building: Literary History as Transnational Geolocation, în Romanian Lietrature as World Literature, eds
A Goldiș
Mircea Martin, Christian Moraru, Andrei Terian, New York, Bloomsbury, 2018
42018
Ficțiune vs. non-ficțiune. Reprezentări ale Revoluției din 1989 în literatură/Fiction vs. Non-Fiction. Representations of the 1989 Revolution in Literature
A Goldiș
Cultura, 16-17, 2015
42015
Elegie pentru optzecism”, în
A Goldiș
Cultura, 2008
42008
„Din clasicii realismului nostru socialist
A GOLDIȘ
Marin Preda, Ana Roșculeț”, în Vatra, 36-38, 2008
42008
Ce romane mai citesc computerele. Review of The Bestseller Code by Jodie Archer and Matthew L. Jockers‖
A Goldiș
Vatra, 2017
32017
Sistemul nu poate realiza operația în acest moment. Încercați din nou mai târziu.
Articole 1–20