Follow
Andrzej Lysko
Andrzej Lysko
Technical University in Stettin
Verified email at zut.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
The distribution of Elatine macropoda Guss.[Elatinaceae]
A Popiela, A Lysko
Acta Societatis Botanicorum Poloniae 79 (1), 81-86, 2010
252010
Recent distribution of the Euro-Siberian-sub-Mediterranean species Elatine alsinastrum L.(Elatinaceae)
A Popiela, A Łysko, A Molnár
Acta Botanica Croatica 72 (2), 375-386, 2013
192013
The distribution of Elatine hexandra (Lapierre) DC.(Elatinaceae)
A Popiela, A Lysko, A Wieczorek, D Nalepka
Acta Societatis Botanicorum Poloniae 80 (1), 2011
132011
Roślinność strefy ekotonowej dolnego biegu Iny
R Kochanowska, R Gamrat, A Łysko, Z Sotek, M Stasińska, B Prajs
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 4, 321-334, 2004
132004
The distibution of Elatine hydropiper L.(Elatinaceae)
AA Popiela, AR Lysko, A Wieczorek, A Molnár
Acta Societatis Botanicorum Poloniae 81 (2), 2012
122012
Preliminary results of studies on the distribution of invasive alien vascular plant species occurring in semi-natural and natural habitats in NW Poland
A Popiela, A Lysko, Z Sotek, K Ziarnek
Biodiversity Research and Conservation 37 (1), 21, 2015
112015
New data on the distribution of dwarf ephemeral wetland vascular plant species and communities in western and north-western Poland
A Popiela, B Prajs, A Lysko
Biodiversity Research and Conservation 15, 41, 2009
102009
Distribution, morphology and habitats of Elatine triandra (Elatinaceae) in Europe, with particular reference to the central part of the continent
A Popiela, A Łysko, A Molnár V, Z Kącki, BA Lukács
Acta Botanica Gallica 162 (4), 325-337, 2015
92015
Seed morphometric characteristics of European species of Elatine (Elatinaceae)
A Popiela, A Łysko, B Białecka, M Bihun, G Sramkó, W Staroń, ...
PeerJ, 1-25, 2017
72017
Lichen Biota Of The Wolin Island (Poland)
A Wieczorek, A Łysko
Biodiversity: Research and Conservation 25 (1), 83-89, 2012
72012
Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce: Dodatek
R Afranowicz-Cieślak, L Bernacki, Z Celka, J Chmiel, A Cwener, Z Dajdok, ...
Kraków: Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019
62019
Wpływ gatunków inwazyjnych z rodzaju Heracleum spp.(Apiaceae) na środowisko i zdrowie człowieka
M Gałczyńska, R Gamrat, A Łysko
Kosmos 65 (4), 591-599, 2016
62016
Przemiany szaty roślinnej śródpolnych oczek wodnych w rejonie Czepina
R Gamrat, P Burczyk, A Łysko
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 6, 115-131, 2006
62006
Lythrum hyssopifolia L
A Popiela, A ŁYSKO
Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. IOP PAN …, 2014
52014
Cyperus flavescens L
A Popiela, A Łysko, K Konopska
Polish red data book of plants. pteridophytes and flowering plants. Kraków …, 2014
52014
The distribution of species of the section Elatinella Seub.(Elatine L., Elatinacea) in Europe
A Popiela, A Łysko
Geobotanist and taxonomist. A volume dedicated to professor Adam Zajac on …, 2011
52011
Report on agricultural pollution from industrial hog rising farms in Poland
A Łysko, R Cyglicki
Coalition Clean Baltic c/o Green Federation Gaja. Szczecin 14, 2004
52004
Application of Unmanned Aerial Vehicles and Image Processing Techniques in Monitoring Underwater Coastal Protection Measures
J Śledziowski, P Terefenko, A Giza, P Forczmański, A Łysko, W Maćków, ...
Remote Sensing 14 (3), 458, 2022
42022
Formalized classification of ephemeral wetland vegetation (Isoëto-Nanojuncetea class) in Poland (Central Europe)
Z Kącki, A Łysko, Z Dajdok, P Kobierski, R Krawczyk, A Nowak, ...
PeerJ 9, e11703, 2021
42021
Lactuca tatarica (Asteraceae) in embryonic dunes on Wolin Island (NW Poland)
WK WA, A Lysko, A Popiela
Biodiversity Research and Conservation 39 (1), 61, 2015
42015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20