BÜLENT DİLMAÇ
BÜLENT DİLMAÇ
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Prof. Dr.
Adresã de e-mail confirmatã pe konya.edu.tr - Pagina de pornire
Titlu
Citat de
Citat de
Anul
Psychological needs as a predictor of cyber bullying: A preliminary report on college students.
B Dilmac
Educational Sciences: Theory and Practice 9 (3), 1307-1325, 2009
3842009
Bir grup fen lisesi öğrencisine verilen insani değerler eğitiminin insani değerler ölçeği ile sınanması
B Dilmaç
Selçuk Üniversitesi, Konya, 2007
2652007
Değerler eğitimi
K Ulusoy, B Dilmaç
Ankara: Pegem Akademi, 2012
2222012
İlköğretim öğrencilerine insani değerler eğitimi verilmesi ve ahlaki olgunluk ölçeği ile eğitimin sınanması
B Dilmaç
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamıº Yüksek Lisans Tezi, 1999
2051999
Değerler Eğitimi
S Dilmaç
Eğitimde Pozitif Psikoloji Uygulamaları, 405-433, 2015
195*2015
Öğretmen adaylarının değer algılarının farklı değiºkenler açısından incelenmesi
B Dilmaç, H Bozgeyikli, Y Çikili
Değerler Eğitimi Dergisi 6 (16), 69-91, 2008
1832008
MESLEK YÜKSEK OKULLARINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN YAªAM DOYUMLARI VE BENLİK SAYGILARININ İNCELENMESİ
B Dilmaç, E Halil
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 279-289, 2008
1782008
Coping with stress and trait anxiety in terms of locus of control: A study with Turkish university students
C Arslan, B Dilmaç, E Hamarta
Social Behavior and Personality: an international journal 37 (6), 791-800, 2009
1352009
Üniversite öğrencilerinin öz-anlayıºıları ile değer tercihlerinin incelenmesi
B Dilmaç, M Deniz, ME Deniz
Değerler Eğitimi Dergisi 7 (18), 9-24, 2009
1282009
Sanal zorbalığı yordayan psikolojik ihtiyaçlar: Lisans öğrencileri için bir ön çalıºma
B DİLMAÇ
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 9 (3), 1291-1325, 2009
1012009
ݺ ve yaºam doyumu: Konya Emniyet Müdürlüğü alan araºtırması
R Yiğit, B Dilmaç, M Deniz
Polis Bilimleri Dergisi 13 (3), 1-18, 2011
952011
Yöneticiadayi Öğretmenlerin Özyeterlik Algilari Ve Epistemolojik İnançlarinin İncelenmesi
H IZGAR, B DİLMAÇ
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 437-446, 2008
912008
Parental attitudes as a predictor of cyber bullying among primary school children
B Dilmaç, D Aydoğan
World Academy of Science, Engineering and Technology 67, 167-171, 2010
872010
Adaptation and evaluation of Turkish version of the fear of COVID-19 scale
A Haktanir, T Seki, B Dilmaç
Death Studies, 1-9, 2020
712020
Engelli çocuğa sahip olan ebeveynlerin durumluk-sürekli kaygı ve yaºam doyumlarının incelenmesi
ME Deniz, B Dilmaç, OT Arıcak
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 6 (1), 953-968, 2009
682009
Values as a predictor of cyber-bullying among secondary school students
B Dilmaç, D Aydoğan
International Journal of Social Sciences 5 (3), 185-188, 2010
662010
Türkiye’de öğrenim gören Türk ve akraba topluluk öğrencilerinin stres kaynakları, baºa çıkma tarzları ile ruh sağlığı arasındaki iliºki üzerine bir araºtırma
M Otrar, H Ekºi, B Dilmaç, A ªirin
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 2 (2), 473-506, 2002
662002
Öğretmen adaylarının öznel iyi olma ve karar verme stillerinin incelenmesi
B DİLMAÇ, H BOZGEYİKLİ
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11 (1), 171-187, 2009
652009
Psikolojik danıºma ve rehberlik öğrencilerinin bir takım değiºkenler açısından benlik saygısı ile mesleki benlik saygısı düzeylerinin incelenmesi
T Arıcak, B Dilmaç
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 (1), 1-7, 2003
642003
Analysing the Trait Anxiety and Locus of Control of Undergraduates in Terms of Attachment Styles.
B Dilmac, E Hamarta, C Arslan
Educational Sciences: Theory and Practice 9 (1), 143-159, 2009
612009
Sistemul nu poate realiza operația în acest moment. Încercați din nou mai târziu.
Articole 1–20