Urmãriți
BÜLENT DİLMAÇ
BÜLENT DİLMAÇ
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Prof. Dr.
Adresã de e-mail confirmatã pe konya.edu.tr - Pagina de pornire
Titlu
Citat de
Citat de
Anul
Psychological needs as a predictor of cyber bullying: A preliminary report on college students.
B Dilmac
Educational Sciences: Theory and Practice 9 (3), 1307-1325, 2009
4222009
Bir grup fen lisesi öğrencisine verilen insani değerler eğitiminin insani değerler ölçeği ile sınanması
B Dilmaç
Selçuk Üniversitesi, Konya, 2007
3722007
İlköğretim öğrencilerine insani değerler eğitimi verilmesi ve ahlaki olgunluk ölçeği ile eğitimin sınanması
B Dilmaç
PQDT-Global, 1999
3191999
Değerler Eğitimi
S Dilmaç
Eğitimde Pozitif Psikoloji Uygulamaları, 405-433, 2015
293*2015
Değerler eğitimi
K Ulusoy, B Dilmaç
Ankara: Pegem Akademi, 2012
2432012
Öğretmen adaylarının değer algılarının farklı değiºkenler açısından incelenmesi
B Dilmaç, H Bozgeyikli, Y Çikili
Değerler Eğitimi Dergisi 6 (16), 69-91, 2008
2242008
MESLEK YÜKSEK OKULLARINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN YAªAM DOYUMLARI VE BENLİK SAYGILARININ İNCELENMESİ
B Dilmaç, E Halil
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 279-289, 2008
2112008
Üniversite öğrencilerinin öz-anlayıºıları ile değer tercihlerinin incelenmesi
B Dilmaç, M Deniz, ME Deniz
Değerler Eğitimi Dergisi 7 (18), 9-24, 2009
1702009
Coping with stress and trait anxiety in terms of locus of control: A study with Turkish university students
C Arslan, B Dilmaç, E Hamarta
Social Behavior and Personality: an international journal 37 (6), 791-800, 2009
1592009
Değerler eğitimi
K Ulusoy, B Dilmaç
Ankara: Pegem Akademi, 2016
1532016
Adaptation and evaluation of Turkish version of the fear of COVID-19 scale
A Haktanir, T Seki, B Dilmaç
Death studies, 1-9, 2020
1362020
ݺ ve yaºam doyumu: Konya Emniyet Müdürlüğü alan araºtırması
R Yiğit, B Dilmaç, ME Deniz
Polis Bilimleri Dergisi 13 (3), 1-18, 2011
1232011
Sanal zorbalığı yordayan psikolojik ihtiyaçlar: Lisans öğrencileri için bir ön çalıºma
B Dilmaç
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 9 (3), 1291-1325, 2009
1232009
Yöneticiadayi Öğretmenlerin Özyeterlik Algilari Ve Epistemolojik İnançlarinin İncelenmesi
H IZGAR, B DİLMAÇ
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 437-446, 2008
1132008
Engelli çocuğa sahip olan ebeveynlerin durumluk-sürekli kaygı ve yaºam doyumlarının incelenmesi
ME Deniz, B Dilmaç, OT Arıcak
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 6 (1), 953-968, 2009
932009
Parental attitudes as a predictor of cyber bullying among primary school children
B Dilmaç, D Aydoğan
International Journal of Computer and Systems Engineering 4 (7), 1667-1671, 2010
922010
Öğretmen adaylarının öznel iyi olma ve karar verme stillerinin incelenmesi
B Dilmaç, H Bozgeyikli
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11 (1), 171-187, 2009
872009
Psikolojik danıºma ve rehberlik öğrencilerinin bir takım değiºkenler açısından benlik saygısı ile mesleki benlik saygısı düzeylerinin incelenmesi
T ARICAK, B Dilmaç
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 (1), 1-7, 2003
832003
Türkiye’de öğrenim gören Türk ve akraba topluluk öğrencilerinin stres kaynakları, baºa çıkma tarzları ile ruh sağlığı arasındaki iliºki üzerine bir araºtırma
M Otrar, H Ekºi, B Dilmaç, A ªirin
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 2 (2), 473-506, 2002
832002
Values as a predictor of cyber-bullying among secondary school students
B Dilmaç, D Aydoğan
International Journal of Social Sciences 5 (3), 185-188, 2010
802010
Sistemul nu poate realiza operația în acest moment. Încercați din nou mai târziu.
Articole 1–20