Urmăriți
Constantin Ionut Mihai
Constantin Ionut Mihai
Adresă de e-mail confirmată pe mail.uaic.ro
Titlu
Citat de
Citat de
Anul
Retorică și convertire în filosofia antică. Un studiu asupra literaturii protreptice
CI Mihai
42018
When Wisdom Calls: Philosophical Protreptic in Antiquity
O Alieva, A Kotzé, S Van der Meeren
Brepols, 2018
32018
Reconstructing Cicero’s Hortensius: a Note on fragment 43 Grilli
CI Mihai
Philologica Jassyensia 10, 2014
32014
The banishment of the muses of poetry in Boethius' Consolation of Philosophy
C Mihai
Agathos, 2013
3*2013
Competing Arts: Medicine and Philosophy in Aristotle’s Protrepticus
CI Mihai
Hermeneia, 2016
22016
Elementi protrettici e biografici nell’ Encomio di Origene attribuito a Gregorio il Taumaturgo
CI Mihai
Classica et Christiana 8 (1), 215-27, 2013
2*2013
Protreptic and Medicine in Plato's Early Dialogues
CI Mihai
Hermeneia. Journal of Hermeneutics, Art Theory and Criticism, 2021
12021
Philosophical Protreptic and Conversion to Christianity in Gregory Thaumaturgus' Address to Origen
CI Mihai
Journal of Early Christian Studies 26, 381-401, 2018
12018
In L. Catilinam orationes
MT Cicero
CICERO, 342, 2013
1*2013
SENECA MEDICUS. PRACTICI TERAPEUTICE ȘI PROTREPTIC FILOSOFIC ÎN CONSOLATIO AD HELVIAM
CI Mihai
ANALELE UNIVERSITĂȚII DIN CRAIOVA. SERIA FILOSOFIE 2 (50), 24-40, 2022
2022
Treptele convertirii. Exegeză biblică și protreptic filosofic la Clement din Alexandria
CI Mihai
Teologie și Viață 98 (5-8 Suppl.), 74-91, 2022
2022
Galen of Pergamum on the Limits of Practical Philosophy
CI Mihai
META, 2022
2022
Gregory Thaumaturgus and Early Christian Apologetics
CI Mihai
Vigiliae Christianae 75 (2), 185-204, 2021
2021
Discurs de mulțumire adresat lui Origen
G Thaumaturgus, CI Mihai
Editura Universității" Alexandru Ioan Cuza", 2019
2019
Ecouri ale literaturii clasice în dialogul Octavius
CI Mihai
Semina perennia, 115-124, 2019
2019
ECOURI ARISTOTELICE ÎN PROTREPTICUL CĂTRE GRECI SCRIS DE CLEMENT ALEXANDRINUL
CI Mihai
ANALELE UNIVERSITĂȚII DIN CRAIOVA. SERIA FILOSOFIE 2 (44), 44-57, 2019
2019
Semina perennia: perspective asupra Antichității și moștenirii ei spirituale
IG Hrușcă, CI Mihai
Editura Universității" Alexandru Ioan Cuza" din Iași, 2019
2019
Discurs de mulțumire adresat lui Origen
Editura Universității Alexandru Ioan Cuza”, 2019
2019
Protreptic and Biography: The Case of Marinus's Vita Procli
M C. I.
When Wisdom Calls: Philosophical Protreptic, 387-405, 2018
2018
Discursul consolator în literatura antică: istoric, tematică, semnificații
CI Mihai
Educația valorilor, din Antichitate până în prezent, Editura Universității …, 2017
2017
Sistemul nu poate realiza operația în acest moment. Încercați din nou mai târziu.
Articole 1–20