Constantin Ionut Mihai
Constantin Ionut Mihai
Adresă de e-mail confirmată pe mail.uaic.ro
TitluCitat deAnul
Retorică și convertire în filosofia antică. Un studiu asupra literaturii protreptice, Editura Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, 2018, 310 p.
CI Mihai
2018
Protreptic and Biography: The Case of Marinus' Vita Procli, in O. Alieva, Annemaré Kotzé, Sophie Van der Meeren (eds.), When Wisdom Calls: Philosophical Protreptic in Antiquity …
CI Mihai
2018
Philosophical Protreptic and Conversion to Christianity in Gregory Thaumaturgus's Address to Origen
CI Mihai
Journal of Early Christian Studies 26 (3), 381-401, 2018
2018
Discursul consolator în literatura antică: istoric, tematică, semnificații
CI Mihai
Educația valorilor, din Antichitate până în prezent, Editura Universității …, 2017
2017
Clement din Alexandria și polemica anti-păgână din secolul II: tradiție, continuitate, evoluții
CI Mihai
Revolutions: The Archeology of Change, Editura Universității „Alexandru Ioan …, 2017
2017
Competing Arts: Medicine and Philosophy in Aristotle’s Protrepticus
CI MIHAI
Hermeneia, 87-96, 2016
2016
Retorica e conversione. Il potere persuasivo dell’exemplum personale nell’Ad Donatum 3-4 di Cipriano di Cartagine
CI Mihai
Classica et Christiana, 2015
2015
Reconstructing Cicero’s Hortensius. A Note on Fragment 43 Grilli
CI Mihai
Philologica Jassyensia 10, 2014
2014
Boethius, Consolarea Filosofiei, ediție bilingvă, traducere de Otniel Vereș, îngrijire critică de Alexander Baumgarten
CI Mihai
Classica et Christiana 9 (1), 2014
2014
Confessio peccatorum. Valențe ale discursului autobiografic în literatura creștină din secolele II-III
CI Mihai
Dimensiunea penitențială și euharistică a vieții creștine, 2014
2014
Amm. Marcell. 15.5.23: una nuova ipotesi sul significato di un frammento attribuito all’Hortensius di Cicerone
CI Mihai
Studia Antiqua et Archaeologica 18 (1), 341-349, 2013
2013
The Banishment of the Muses of Poetry in Boethius' Philosophiae Consolatio: a reinterpretation
CI Mihai
Agathos. An International Review of the Humanities and Social Sciences, 45-58, 2013
2013
Clément d’Alexandrie, Quel riche sera sauvé?, texte grec O. Stählin et L. Früchtel (GCS 172), Introduction, notes et index par Carlo Nardi et Patrick Descourtieux, traduction …
CI Mihai
Classica et Christiana 8 (1), 2013
2013
Elementi protrettici e biografici nell'Encomio di Origene attribuito a Gregorio il Taumaturgo
CI Mihai
Classica & Christiana 8 (1), 215-227, 2013
2013
Augustin, Despre credința în cele nevăzute
CI Mihai
Credinta si marturisirea ei, 2010
2010
Valorificarea filosofiei grecești ca etapă în revelarea Logosului divin la Clement din Alexandria
CI Mihai
Erezie si Logos, 2009
2009
Scrisoarea CLXXVIII a Sfântului Grigorie de Nazianz: o lectură protreptică
CI Mihai
Parintii Capadocieni, 2009
2009
In patriam regredi: una nota esegetica al De mortalitate di San Cipriano
CI Mihai
Text și discurs religios, 0
Cicero și imaginarul lumii de dincolo: note pe marginea dialogului H ortensius
CI MIHAI
L’Hortensius di Cicerone tra due generi letterari antichi
CI Mihai
Perspectives contemporaines sur le monde médiéval, 0
Sistemul nu poate realiza operația în acest moment. Încercați din nou mai târziu.
Articole 1–20