Constantin Ionut Mihai
Constantin Ionut Mihai
Adresă de e-mail confirmată pe mail.uaic.ro
Titlu
Citat de
Citat de
Anul
Elementi protrettici e biografici nell’Encomio di Origene attribuito a Gregorio il Taumaturgo
CI Mihai
Classica et Christiana 8 (1), 215-227, 2013
2*2013
Retorică și convertire în filosofia antică. Un studiu asupra literaturii protreptice
CI Mihai
12018
Competing Arts: Medicine and Philosophy in Aristotle’s Protrepticus
CI MIHAI
Hermeneia, 87-96, 2016
12016
Reconstructing Cicero’s Hortensius. A Note on Fragment 43 Grilli
CI Mihai
Philologica Jassyensia 10 (no 1), 451-56, 2014
12014
In L. Catilinam orationes
MT Cicero
CICERO, 342, 2013
1*2013
Gregory Thaumaturgus and Early Christian Apologetics
CI Mihai
Vigiliae Christianae 75 (2), 185-204, 2021
2021
Discurs de mulțumire adresat lui Origen
G Taumaturgul
Editura Universității Alexandru Ioan Cuza”, 2019
2019
When Wisdom Calls: Philosophical Protreptic in Antiquity
O Alieva, A Kotzé, S Van der Meeren
Brepols, 2018
2018
Protreptic and Biography: The Case of Marinus' Vita Procli
CI Mihai
2018
Philosophical Protreptic and Conversion to Christianity in Gregory Thaumaturgus's Address to Origen
CI Mihai
Journal of early Christian studies 26 (3), 381-401, 2018
2018
Discursul consolator în literatura antică: istoric, tematică, semnificații
CI Mihai
Educația valorilor, din Antichitate până în prezent, Editura Universității …, 2017
2017
Clement din Alexandria și polemica anti-păgână din secolul II: tradiție, continuitate, evoluții
CI Mihai
Revolutions: The Archeology of Change, Editura Universității „Alexandru Ioan …, 2017
2017
Retorica e conversione: il potere persuasivo dell’exemplum personale nell’Ad Donatum 3-4 di Cipriano di Cartagine
CI Mihai
Classica et Christiana, 2015
2015
Boethius, Consolarea Filosofiei
CI Mihai
Classica et Christiana 9 (1), 2014
2014
Confessio peccatorum. Valențe ale discursului autobiografic în literatura creștină din secolele II-III
CI Mihai
Dimensiunea penitențială și euharistică a vieții creștine, 2014
2014
Amm. Marcell. 15.5.23: una nuova ipotesi sul significato di un frammento attribuito all’Hortensius di Cicerone
CI Mihai
Studia Antiqua et Archaeologica 18 (1), 341-349, 2013
2013
The banishment of the muses of poetry in Boethius' Philosophiae consolatio: a reinterpretation
CI Mihai
Agathos, 2013
2013
«THE BANISHMENT OF THE MUSES OF POETRY IN BOETHIUS' PHILOSOPHIAE CONSOLATIO: A REINTERPRETATION»
C Mihai
Agathos 4, 45-58, 2013
2013
Clément d’Alexandrie, Quel riche sera sauvé?, texte grec O. Stählin et L. Früchtel (GCS 172), Introduction, notes et index par Carlo Nardi et Patrick Descourtieux, traduction …
CI Mihai
Classica et Christiana 8 (1), 2013
2013
Aspetti della synkrisis nell’ Encomio di Origene
Text si discurs religios 5, 237-242, 2013
2013
Sistemul nu poate realiza operația în acest moment. Încercați din nou mai târziu.
Articole 1–20