Urmăriți
Piotr Siłka
Piotr Siłka
Niezbędnik Geografa
Adresă de e-mail confirmată pe twarda.pan.pl - Pagina de pornire
Titlu
Citat de
Citat de
Anul
Dostępność przestrzenna jako przesłanka kształtowania polskiej polityki transportowej
T Komornicki, P Sleszynski, P Rosik, W Pomianowski, M Stepniak, P Siłka
Biuletyn PAN. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 2010
2072010
Powiązania funkcjonalne pomiędzy polskimi metropoliami
T Komornicki, P Korcelli, P Siłka, P Śleszyński, D Świątek
Wydawnictwo Akademickie SEDNO Spółka z oo, 2013
492013
Wariantowa analiza dostępności w transporcie lądowym
T Komornicki, P Śleszyński, P Siłka, M Stępniak
Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2, 2008
422008
Potencjał innowacyjny wybranych miast Polski a ich rozwój gospodarczy
S Piotr
IGiPZ PAN, 2012
402012
Opracowanie metodologii liczenia wskaźnika międzygałęziowej dostępności transportowej terytorium Polski oraz jego oszacowanie
T Komornicki, P Śleszyński, W Pomianowski, P Rosik, P Siłka, M Stępniak
IGiPZ PAN, Warszawa, 2008
402008
Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu
PS Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław, Marcin
IGiPZ PAN, 2009
342009
Spatial planning determinants of cohesion policy implementation in Polish regions
T Komornicki, B Szejgiec-Kolenda, B Degórska, K Goch, P Śleszyński, ...
Europa XXI 35, 69-87, 2018
272018
Services of General Interest: Empirical evidence from case studies of the SEGi Project
D ŚWIĄTEK, T KOMORNICKI, P SIŁKA
EUROPA XXI 23, 105-129, 2013
242013
Functional linkages between Polish metropolises
T Komornicki, P Siłka
Studia Regionalia 29, 2011
202011
Zagospodarowanie infrastrukturalne i kapitał fizyczny oraz policentryczność rozwoju Mazowsza
MM Komornicki Tomasz, Bański Jerzy, Śleszyński
Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, 2012
19*2012
Społeczno-demograficzne uwarunkowania rozwoju Mazowsza
WR Śleszyński Przemysław, Czapiewski Konrad
Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, 2012
19*2012
Przykład indeksu potencjału innowacyjnego dla wybranych miast Polski
P Siłka
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 185-196, 2010
152010
Rynek pracy w województwie mazowieckim
RP Komornicki Tomasz, Wiśniewski Rafał, Stępniak
Mazowsze Studia Regionalne 12, 11-38, 2013
14*2013
Wariantowa analiza dostępności w transporcie lądowym,[w:] Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, t. II
T Komornicki, P Śleszyński, P Siłka, M Stępniak
Ministry of Regional Development, Warszawa, 133-334, 2008
132008
Charakterystyka systemu osadniczego województwa podkarpackiego z identyfikacją biegunów wzrostu oraz wyróżnieniem obszarów funkcjonalnych na poziomie regionalnym i lokalnym
T Komornicki, P Śleszyński, P Siłka
Ekspertyza, PAN Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Warszawa, 2012
112012
Cytowania członków komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk według Google Scholar
P Śleszyński, P Siłka, B Jaworska
Zagadnienia Naukoznawstwa, 2016
72016
Rynek pracy województwa mazowieckiego - analiza przestrzenna
RP Komornicki Tomasz, Wiśniewski Rafał, Stępniak
Warszawa: Mazowieckie Biuro Rozwoju Regionalnego, 2013
6*2013
Potencjał innowacyjny wybranych miast Polski a ich rozwój gospodarczy, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im
P Siłka
Stanisława Leszczyckiego, Polska Akademia Nauk, Warszawa, 2012
62012
Typologia miast ze względu na potencjał innowacyjny
P Siłka
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 61-73, 2012
62012
Wpływ rewitalizacji na rozwój miasta na przykładzie Cork w Republice Irlandii
M Górczyńska, U Jusis, P Siłka
Studia Regionalne i Lokalne, 117-135, 2006
62006
Sistemul nu poate realiza operația în acest moment. Încercați din nou mai târziu.
Articole 1–20