Urmăriți
cosac marian
cosac marian
Adresă de e-mail confirmată pe valahia.ro
Titlu
Citat de
Citat de
Anul
The upper palaeolithic site of Poiana Ciresului (Piatra Neamt, north-eastern Romania)
M Cârciumaru, M Anghelinu, L Steguweit, L Nita, L Fontana
Archäeologisches Korrespondenzblatt 36, 319-331, 2006
332006
Géo-archéologie du Paléolithique moyen, Paléolithique supérieur, Epipaléolithique et Mésolithique en Roumanie
M Cârciumaru
Marin Carciumaru, 2007
242007
2008
M Cârciumaru, M Anghelinu, L Niță, M Mărgărit, V Dumitrașcu, F Dumitru, ...
A cold season occupation during the LGM. The Early Epigravettian from Poiana …, 2007
182007
New chronological constraints for Middle Palaeolithic (MIS 6/5-3) cave sequences in Eastern Transylvania, Romania
D Veres, M Cosac, C Schmidt, G Murătoreanu, U Hambach, K Hubay, ...
Quaternary International 485, 103-114, 2018
162018
Brugère Al
M Cârciumaru, M Anghelinu, G Lucas, L Niță, L Steguweit, M Mărgărit, ...
Dumitrașcu V., Hambach U., Cosac M., Cârstina O., Dumitru F, 11-38, 2006
13*2006
Les découvertes d'art mobilier paléolithique de Poiana Ciresului–Piatra Neamț (Roumanie)
M Cârciumaru, M Mărgărit, M Anghelinu, L Niță, O Cârstina, M Cosac
ERAUL 106, 123-126, 2004
132004
Multi-proxy archaeological investigations of a Middle Palaeolithic occupation context in Eastern Transylvania, Romania
M Cosac, G Murătoreanu, D Veres, L Niță, C Schmidt, U Hambach, ...
Quaternary International 485, 115-130, 2018
122018
Recent results from the upper Paleolithic site of Poiana Ciresului–Piatra Neamt (northeastern Romania)
M Cârciumaru, M Anghelinu, L Steguweit, G Lucas, L Nita, L Fontana, ...
New aspects of the central and eastern european upper palaeolithic–methods …, 2010
112010
Șantierul paleolitic de la Poiana Cireșului (Piatra Neamț): o sinteză a rezultatelor recente (1998–2005)/The Poiana Cireșului Upper Paleolithic site–the last stage of research …
M Cârciumaru, M Anghelinu, G Lucas, L Niță, L Steguweit, M Mărgărit, ...
Materiale și cercetări arheologice 2 (1), 5-32, 2007
112007
Les découvertes d’art paléolithique de la vallée de Bistrita, dans le contexte de l’art mobilière paléolithique de Roumanie
M Cârciumaru, M Mărgărit, M Anghelinu, L Niță, O Cârstina, M Cosac, ...
Annales d'Université" Valahia" Târgoviște. Section d'Archéologie et d …, 2002
112002
Gravetianul de la Piatra Neamț-Poiana Cireșului
M CâRCIUMARU, G Lucas, M Anghelinu, O CâRSTINA, M Cosac, ...
Memoria Antiquitatis 23, 49-67, 2004
82004
Les datations C-14 et la succession culturelle du Paléolithique, Épipaléolithique et Mésolithique de la Roumanie
M Cârciumaru, M Cosac, EC Nițu
Annales d'Université" Valahia" Târgoviște. Section d'Archéologie et d …, 2004
42004
Cercetările arheologice din peștera Prihodiște (com. Vața de Jos, jud. Hunedoara) și câteva considerații privind etapa finală a culturii Coțofeni
NC Rișcuța, M Cosac, R Pavel
Sargetia 3, 59-89, 2012
32012
Paleoliticul superior vechi din România în context central și est european
M Cosac
Editura Cetatea de Scaun, 2008
32008
Arguments concerning the use of bitumen as adhesive for the hafting of some lithic tools from the early Bronze Age in the region of the Curvature Subcarpathians
M Cosac, G Murătoreanu, A Radu, R Ion
Annales d'Université" Valahia" Târgoviște. Section d'Archéologie et d …, 2013
12013
Strategii de comunicare în contextul intervenției în situații de urgență–studiu de caz
M Cosac
Conferința tehnico-științifică a studenților, masteranzilor și doctoranzilor …, 2022
2022
The Palaeolithic in the Karst Area of Vârghiș (Vargyas) Gorges
M Cosac, D Veres, L Niță, G Murătoreanu, Ș Vasile, V Dumitrașcu, ...
Ciomadul (Csomád), The Youngest Volcano in the Carpathians, 205-216, 2022
2022
Recent archaeological researches in the Vârghiș Gorges karst area (Eastern Carpathians, Romania). A synthesis of the 2014–2020 campaigns
M Cosac, G Murătoreanu, D Veres, L Niță, C Schmidt, U Hambach, ...
Materiale și cercetări arheologice 1 (1), 325-350, 2021
2021
Faunal assemblages from the Middle Palaeolithic site of Vârghiș Gorges (Perșani Mountains, Romania) and their role in unerstanding the environmental setting of human activities …
Ș Vasile, V Dumitrașcu, A Petculescu, M Cosac, G Muratoreanu, ...
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare, 59-60, 2019
2019
Persani Mountains: Karst of Vârghis Gorge
D Veres, M Cosac, G Murătoreanu, U Hambach
Cave and Karst Systems of Romania, 57-63, 2019
2019
Sistemul nu poate realiza operația în acest moment. Încercați din nou mai târziu.
Articole 1–20