Follow
Wojciech Tołoczko, D.Sc.
Wojciech Tołoczko, D.Sc.
Verified email at uni.lodz.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
The effect of sewage sludge application on soil properties and willow (Salix sp.) cultivation
M Urbaniak, A Wyrwicka, W Tołoczko, L Serwecińska, M Zieliński
Science of the Total Environment, 586, 66-75, 2017
862017
Spatial distribution and reduction of PCDD/PCDF toxic equivalents along three shallow lowland reservoirs
M Urbaniak, E Kiedrzyńska, M Zieliński, W Tołoczko, M Zalewski
Environmental Science and Pollution Research 21, 4441-4452, 2014
212014
Zawartość związków próchnicznych w glebach nawożonych preparatem EM
W Toloczko, A Trawczynska, A Niewiadomski
Roczniki Gleboznawcze, 60 (1), 97-101, 2009
16*2009
Characteristics of soil cover in Poland with special attention paid to the Łódź region
A Niewiadomski, W Tołoczko
s.75-99 [w:] Marszał T., Kobojek E. (red.) Natural environment of Poland and …, 2014
122014
Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in arable soils in proximity of communication tracts near Łodz city
S Laskowski, A Trawczyńska, W Tołoczko
Chemia i Inżynieria Ekologiczna 12 (7), 709-715, 2005
122005
Zawartość pierwiastków śladowych w wodach górnej Bzury
A Trawczynska, W Toloczko, A Niewiadomski
Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 40, 491-496, 2009
102009
Walory abiotyczne Załęczańskiego Parku Krajobrazowego
E Papińska, W Tołoczko
[w:] Kurowski J. K., Witosławski P. (red.), Funkcjonowanie parków …, 2002
9*2002
Zmiany odczynu i zawartości siarki w glebach objętych oddziaływaniem aglomeracji miejsko-przemysłowej Zgierza
S Laskowski, W Toloczko
Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 456, 343-351, 1998
91998
Różnorodność przyrodnicza Załęczańskiego Parku Krajobrazowego na przykładzie wybranych stanowisk
S Laskowski, E Papińska, W Tołoczko
Problemy Ekologii Krajobrazu, 9, 99-112, 2001
82001
Alterations of some chemical and physico-chemical properties of selected soils in field ecosystems
S Laskowski, W Toloczko
Acta Agrophysica, 50, 177-188, 2001
82001
Charakterystyka stanu srodowiska glebowego w strefie oddzialywania wysypiska odpadow komunalnych w Zgnilym Blocie
A Niewiadomski, W Toloczko
Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 273-279, 2005
72005
Ocena stanu srodowiska glebowego w otoczeniu aglomeracji miejsko-przemyslowej Zgierza
S Laskowski, W Toloczko
Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 418 (1), 313-322, 1995
71995
Interdisciplinary research of ecological effects of Northern Red oak Quercus rubra L. introduction in forest ecosystems (central Poland)–the principles and aims of study
B Woziwoda, I Kałucka, M Ruszkiewicz-Michalska, M Sławska, M Sławski, ...
SiM CEPL 33 (4), 181-192, 2012
62012
Content of heavy metals in ground water of the soil of Bzura river valley
A Trawczyńska, W Tołoczko
Chemia i Inżynieria Ekologiczna 12 (1-2), 121-126, 2005
62005
Zawartość benzo/a/pirenu, antracenu i fenentrenu w glebach przy drogach o różnym natężeniu ruchu
S Laskowski, W Tołoczko
Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 493, 193-199, 2003
62003
Zawartość Pb, Zn, Cu w glebach przy drogach o różnym natężeniu ruchu w okolicach Łodzi
S Laskowski, W Toloczko, M Rólka
Acta Agrophysica, 56, 137-144, 2001
62001
CO2 respiration in soils of field ecosystems formed from different origin parent material
S Krysiak, W Tołoczko, A Niewiadomski
Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 42, 144-150, 2010
52010
Wydzielanie CO2 z gleb leśnych i łąkowych w Bolimowskim Parku Krajobrazowym
E Papinska, D Michalska-Hejduk, A Niewiadomski, W Toloczko
Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 42, 136-143, 2010
52010
Żyzność siedlisk leśnych w Gminie Ujazd
A Trawczynska, W Toloczko
Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 31, 46-51, 2007
5*2007
Content and profile arrangement of total and sulphate sulphur in soils of greenlands of the Bzura river valley
A Trawczyńska, W Tołoczko
Chemia i Inżynieria Ekologiczna 13 (1-2), 139-145, 2006
52006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20