Oskar Szumski
Oskar Szumski
Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania
Verified email at wz.uw.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Kompleksowe metody ewaluacji jakości serwisów internetowych
W Chmielarz, O Szumski, M Zborowski
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2011
432011
Kompleksowe metody ewaluacji witryn internetowych
W Chmielarz, O Szumski, M Zborowski
Wydawnictwo Wydziału Zarządzania UW, Warszawa, 2011
182011
Wybrane technologie informatyczne w doskonaleniu rozwoju systemów Business Intelligence
C Olszak, W Chmielarz, J Kisielnicki, T Parys, O Szumski
Zastosowania systemów informatycznych zarządzania, 85-96, 2011
132011
Zastosowania gier FPS w organizacji,[in:] W
M Mijal, O Szumski, W Chmielarz, J Kisielnicki, T Parys
Informatyka@ przyszłości, Wydawnictwo Naukowe WZ UW, Warszawa, 165-176, 2013
112013
E-procurement: systemy elektronicznych zamówień publicznych
O Szumski
Centrum Doradztwa i Informacji" Difin", 2007
112007
Analysis of users of computer games
W Chmielarz, O Szumski
2016 Federated Conference on Computer Science and Information Systems …, 2016
92016
Analysis of predispositions of e-gamers and its relevance in the use of computer games didactic process
W Chmielarz, O Szumski
Information Technology for Management: New Ideas and Real Solutions, 77-102, 2016
62016
Dystrybucja polskich rzeczownikowych formantów przyrostkowych
K Michalewski
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica, 7-200, 1984
61984
Cybersecurity best practices among Polish students
O Szumski
Procedia Computer Science 126, 1271-1280, 2018
52018
i Zborowski, M.(2011)
W Chmielarz, O Szumski
Kompleksowe metody ewaluacji jakości serwisów internetowych. Warszawa …, 0
5
Analiza wykorzystania gier komputerowych
W Chmielarz, O Szumski
Mobilne aspekty technologii informacyjnych, 81-103, 2016
42016
Efekty i skutki uczestnictwa w grach komputerowych
W Chmielarz, O Szumski
Informatyka Ekonomiczna, 33-45, 2016
42016
Digital distribution of video games-an empirical study of game distribution platforms from the perspective of polish students (future managers)
W Chmielarz, O Szumski
Information Technology for Management: Emerging Research and Applications …, 2018
32018
E-Government usage by Polish citizens
W Chmielarz, O Szumski
Information Technology for Management. Ongoing Research and Development, 96-113, 2017
32017
Charakterystyka e-graczy i ich preferencji w grach komputerowych
W Chmielarz, O Szumski
Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2, 689-700, 2016
32016
Cyber Security Patterns Students Behavior and Their Participation in Loyalty Programs
W Chmielarz, O Szumski
Cyber Law, Privacy, and Security: Concepts, Methodologies, Tools, and …, 2019
12019
Analysis of selected internet platforms of distributors of computer games in the assessment of users
W Chmielarz, O Szumski
2018 Federated Conference on Computer Science and Information Systems …, 2018
12018
Determinants of the Use of Computer Games in the Teaching Process
O Szumski, WS Chmielarz
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia 51 (3 …, 2017
12017
Technologie mobilne geograficznych systemów informatycznych (GIS) w turystyce
W Chmielarz, O Szumski
Mobilne aspekty technologii informacyjnych, 65-80, 2016
12016
Geograficzne systemy informatyczne narzędziem wspomagającym uczestników wyjazdów turystycznych
W Chmielarz, O Szumski
Studia Ekonomiczne 281, 19-34, 2016
12016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20