Gheorghe ȘERBAN
Gheorghe ȘERBAN
Babeş-Bolyai University, Faculty of Geography, Physical & Technical Geography Department
Verified email at ubbcluj.ro - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Flood-prone area delimitation using UAV technology, in the areas hard-to-reach for classic aircrafts: case study in the north-east of Apuseni Mountains, Transylvania
G ŞERBAN, I RUS, D VELE, P BREŢCAN, M ALEXE, D PETREA
Natural Hazards 82 (3), 1817-1832, 2016
522016
Planul de amenajare a teritoriului Regiunii de Nord-Vest (PATR). Coordonate majore (North-West Region Spatial Planning. Major Coordinates)
P COCEAN, T MAN, V SOROCOVSCHI, I FODOREAN, V SURD, V ZOTIC, ...
Edit. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, România, 2004
28*2004
Lacurile sărate de la Sovata (The salt lakes of Sovata)
M ALEXE, G ŞERBAN, J FULOP-NAGY
Edit. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2006
19*2006
Lacurile de acumulare din bazinul superior al Someşului Mic. Studiu hidrogeografic (The reservoirs from the upper basin of Someşul Mic river. Hydrogeographic study)
G ȘERBAN
Edit. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2007
18*2007
Amenajarea teritoriilor periurbane. Studiu de caz: Zona periurbană Bistriţa (Peri-urban Spatial Planning. Case Study: Bistriţa Peri-urban Area)
P COCEAN, V SURD, V ZOTIC, V SOROCOVSCHI, N CIANGĂ, ...
Edit. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, România, 2007
17*2007
Limnology and plankton diversity of salt lakes from Transylvanian Basin (Romania): A review
M ALEXE, G ȘERBAN, A BARICZ, AȘ ANDREI, A CRISTEA, KP BATTES, ...
Journal of Limnology, 2017
162017
Riscuri induse de amenajarea hidrotehnică a iazurilor de pe Valea Șesului (Campia Transilvaniei) (Risks induced by the hydrotechnical arrangement of the ponds on the Şesului …
G ȘERBAN, V SOROCOVSCHI, I FODOREAN
Riscuri și catastrofe 1, 159-172, 2004
9*2004
Remanent lakes formed through the work of kaolin exploiting from Aghireşu (Cluj County)
G ŞERBAN, M ANTONIE, C ROMAN
Lakes, reservoirs and ponds, Romanian Journal of Limnology 3, 40–52, 2009
82009
Un nouveau parc naturel autour d'un vieux lac artificiel: les enjeux d'une Roumanie en transition dans les monts Apuseni (A new natural park around an old artificial lake: the …
G ŞERBAN, L TOUCHART
Géocarrefour 82 (4), 243-253, 2007
82007
Diferenţieri regionale ale potenţialului scurgerii râurilor din Podişul Someşan (Regional differentiations of the rivers runoff potential from the Someşan Plateau)
V SOROCOVSCHI, G ŞERBAN
Studia Univ. Babeş-Bolyai, Geographia, XL, 1-2, 1995
81995
Elemente de Climatologie şi Hidrologie. Partea II - Hidrologie. Forma de învăţământ ID (Elements of Climatology and Hydrology. Part II - Hydrology. DL form of education)
V SOROCOVSCHI, G ŞERBAN
Part II—hydrology. ID education form (in Romanian). Edit. Casa Cărţii de …, 2012
7*2012
L'évolution du modelé lacustre et la salinité des lacs de Cojocna (Plaine de Transylvanie, Roumanie) (The evolution of the lake model and the salinity of the Cojocna lakes …
G SERBAN, M ALEXE, L TOUCHART
Bulletin de l'Association de géographes français 82 (2), 234-245, 2005
7*2005
Lacul Ştiucii - Câmpia Transilvaniei (Știucii Lake - Transylvanian Plain)
G ȘERBAN, V SOROCOVSCHI
Studia Univ. Babeș-Bolyai, Geographia 68 (1), 47-54, 2003
7*2003
Evaluation of water quality in Ialomita River watershed in relationship with land cover patterns
D DUNEA, P BREȚCAN, D TANISLAV, G ȘERBAN, T Răzvan, ...
Water 12 (3), 1-20, 2020
6*2020
Fenomene hidrologice de risc induse de viituri în bazinul inferior al Arieşului (Hydrological risks phenomena induced by flash-floods in the lower basin of Arieş river)
R BĂTINAȘ, V SOROCOVSCHI, G ŞERBAN
Seminarul Geografic Dimitrie Cantemir, Iaşi, 219 – 228, 2002
62002
Efecte produse de viitura din 20.06.2006 în bazinul râului Ilişua (bazinul Someşul Mare) (Effects produced by the flash-flood from June 20th, 2006 in the Ilişua river basin …
G ŞERBAN, H SELAGEA, E MATHE, G HOGNOGI
2010 ”Air and Water – Components of the Environment” Conference Proceedings …, 2010
5*2010
Combaterea efectelor viiturilor din bazinul Vişeului prin amenajări hidrotehnice cu impact minimal asupra unor arii protejate (Combating the effects of flash-floods in the …
G ŞERBAN, G PANDI, A SIMA, H SELAGEA
INHGA – Sesiunea Ştiinţifică Jubiliară Dedicată a 85 de Ani de la …, 2010
52010
The Someşan Plateau lakes: genesis, evolution and territorial repartition
V SOROCOVSCHI, G ŞERBAN
Lakes, reservoirs and ponds”, Romanian Journal of Limnology, Ed. Transversal …, 2010
52010
Benzile de inundabilitate 5% şi 1% în perimetrul localităţii Someşul Rece-sat, Munţii Apuseni (5% and 1% flood-prone areas in the perimeter of Someşul Rece-sat locality …
G ŞERBAN, G PANDI, C HATTEMER, F VINET
Hidrotehnica 5, 21-22, 2009
5*2009
Hidrogeologie (Hydrogeology)
V SOROCOVSCHI, G ŞERBAN
Edit. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, Romania, 2008
5*2008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20