Urmăriți
Eugen Ghita
Eugen Ghita
Teacher, AMG
Adresă de e-mail confirmată pe ltamg.ro
Titlu
Citat de
Citat de
Anul
Evoluția demografică a comitatului Arad în secolul al XVIII-lea și la începutul secolului al XIX-lea
EC Ghiță
Presa Universitară Clujeană, 2011
82011
HABITATUL RURAL ÎN COMITATUL ARAD ÎN SECOLUL AL XVIII-LEA●
E GHIȚĂ
42010
Population, Ethnicity and Confession in the County of Arad in the Eighteenth Century and Early Nineteenth Century
E Ghiță
Eurolimes, 41-55, 2011
32011
Some Aspects Regarding Matrimonial Relations in the City of Arad in the 18th Century
E Ghiță
Romanian Journal of Population Studies 3 (Supplement), 777-792, 2009
32009
Rezistență și durabilitate la contactul corpurilor
E Ghiță
Mirton, 2000
32000
Control strategy for urban traffic in a macroscopic approach
C Dimon, G Dauphin-Tanguy, E Ghita
18th International Conference on Control Systems and Computer Science (CSCS …, 2011
22011
Aspecte privind organizarea administrativ-teritorială și instituțională a comitatului Arad în secolul al XVIII-lea
E Ghiță
II, 0
1
Aspecte juridice privind relațiile matrimoniale în orașul Arad în secolul al XVIII-lea
E Ghiță
în În căutarea fericirii. Viața familială în spațiul românesc în sec. XVIII …, 0
1
Locuire și identitate în cadrul mobilității imigranților economici în Uniunea Europeană
E Ghiță
Anuarul Institutului de Istorie» George Barițiu «-Series HISTORICA-Supliment …, 2022
2022
Evolutia demograficǎ a comitatului Arad în secolul al XVIII-lea s̨i la începutul secolului al XIX-lea,[L'évolution démographique du département d'Arad pendant le XVIII e siècle …
DM Rus
Population (French Edition) 67 (3), 567-569, 2012
2012
Aspecte privind organizarea administrativ-teritorială și instituțională a comitatului Arad în secolul al XVIII-lea (Some aspects of the administrative-territorial and …
E Ghita
Administrație românească arădeană”, Doru Sinaci, Emil Arbonie (coord …, 2011
2011
Two Cases of Divorce in the Town of Arad in the Eighteenth Century
E Ghiță
Journal of Humanistic and Social Studies 2 (2), 113-118, 2011
2011
Demographic Realities in the City of Arad in the XVIIth Century (Realități Demografice În Orașul Arad În Secolul Al XVIII-Lea)(Romanian)
E Ghita
ProMemoria 1 (1-2), 35-43, 2011
2011
Two cases of divorce in the town of Arad in the eighteenth century
E Ghita
Journal of Humanistic and Social Studies 2 (4), 101-106, 2011
2011
Serbs-immigrants and emigrants in Arad county in eighteenth century
E Ghita
STUDII DE DEMOGRAFIE ISTORICA, Secolele XVII-XXI, 357-368, 2010
2010
Legal aspects of marital relations in the city of Arad in the eighteenth century
E Ghita
În căutarea fericirii: Viața familială în spațiul românesc în secolele XVIII …, 2010
2010
The rural habitat in Arad county during the eighteenth century
E Ghita
STUDII OF DEMOGRAFIE ISTORICA, Secolele XVII-XXI, 469-486, 2010
2010
Habitatul rural în comitatul Arad în secolul al XVIII-lea [The rural habitat in Arad county during the eighteenth century]
E Ghita
MPRA Paper, 2010
2010
Două cazuri de divorț în orașul Arad în secolul al XVIII-lea [Two cases of divorce in the town of Arad in the eighteenth century]
E Ghita
MPRA Paper, 2010
2010
Sârbii–imigranți și emigranți în comitatul Arad în secolul al XVIII-lea [Serbs-immigrants and emigrants in Arad county in eighteenth century]
E Ghita
MPRA Paper, 2010
2010
Sistemul nu poate realiza operația în acest moment. Încercați din nou mai târziu.
Articole 1–20