Follow
Sławomir Bartnicki
Sławomir Bartnicki
UwB
Verified email at uwb.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Głosowanie klientelizmem pisane, czyli jak zwiększać szanse reelekcji w wyborach wójtów i burmistrzów
S Bartnicki
Studia Socjologiczne 232 (1/2019), 65-93, 2019
162019
Wybrane determinanty poparcia kandydatów podczas wyborów gminnego organu wykonawczego
S Bartnicki
Studia wyborcze 23 (2017), 107-129, 2017
122017
Wpływ liczby kadencji nieprzerwanego piastowania lokalnej władzy wykonawczej wyłanianej w wyborach bezpośrednich na wybrane cechy gmin
S Bartnicki
Acta Politica Polonica, 58-75, 2015
122015
Local voting at local elections revisited:‘Friends and neighbors voting’at mayoral elections in rural Poland
MA Górecki, S Bartnicki, M Alimowski
Political Geography 94, 102559, 2022
102022
Egzemplifikacja efektu inkumbenta w wyborach bezpośrednich kierowników gminnej egzekutywy w Polsce i jego strukturalne uwarunkowania
S Bartnicki
Acta Politica Polonica 3 (41), 55-68, 2017
102017
Lokalna egzekutywa u progu czwartej kadencji wyborów bezpośrednich. Wnioski z analizy ilościowej
S Bartnicki
Kwartalnik Naukowy OAP UW" e-Politikon", 6-23, 2014
102014
Uwarunkowania przewagi kandydatów w wyborach bezpośrednich do gminnej egzekutywy
S Bartnicki
Acta Politica Polonica, 35-48, 2016
92016
W poszukiwaniu demograficznych efektów rządowego programu "Rodzina 500 plus"
S Bartnicki, M Alimowski
Studia Socjologiczne 244 (1), 193-219, 2022
52022
Uwarunkowania dominacji ubiegających się o reelekcje do organu wykonawczego gmin w wyborach w 2014 r. w gminach niebędących miastami na prawach powiatu
S Bartnicki
Samorząd Terytorialny 4 (2018), 21-35, 2018
52018
Konsultacje społeczne jako aspekt demokracji semibezpośredniej we władztwie gminnym województwa podlaskiego
S Bartnicki
Pogranicze. Studia Społeczne 23, 167-186, 2014
52014
Pożytki z miejsca na karcie wyborczej w konkurencyjnych wyborach bezpośrednich organu wykonawczego gmin rozgrywanych w trybie open race
S Bartnicki
Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne 57 (57/1 2018), 78-100, 2018
42018
Czy wpisy na wniosek do rejestru stałego wyborców w gminach wpływają na wyniki wyborów organu wykonawczego gmin?
S Bartnicki
Przegląd Socjologiczny 68 (1/2019), 39-75, 2019
32019
Uwarunkowania szans wyborczych ubiegających się o reelekcję wójtów i burmistrzów w wyborach w 2014 roku
S Bartnicki
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio K–Politologia 25 (1), 2018
32018
Wybrane fiskalne instrumenty walki o głosy w wyborach bezpośrednich gminnego organu wykonawczego w Polsce i uwarunkowania ich stosowania
S Bartnicki
Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa 1 (2018 t. 1), 53-76, 2018
32018
Karta Polaka a tożsamość narodowa. Przykład Polaków w Białorusi
JP Gieorgica, S Bartnicki
Pogranicze. Studia Społeczne 23, 111-132, 2014
32014
The anomalous electoral advantage: Evidence from over 17,000 mayoral candidacies in Poland
S Bartnicki, M Alimowski, MA Górecki
European Journal of Political Economy 72, 102109, 2022
22022
Czynniki reelekcji inkumbentów na stanowiskach gminnej egzekutywy w gminach miejskich i miejsko-wiejskich w 2014 roku
S Bartnicki
Acta Politica Polonica, 61-74, 2018
22018
Czynniki warunkujące liczbę kandydatek w wyborach bezpośrednich organów wykonawczych gmin w Polsce po 2002 roku
S Bartnicki
Athenaeum Polskie Studia Politologiczne, 209-237, 2023
12023
Wyborcza karuzela: staż parlamentarny jako czynnik sukcesu wyborczego kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta
S Bartnicki, J Kowalik
Studia Humanistyczne AGH 16 (16/3 2017), 59-77, 2017
12017
Referenda gminne w Polsce od 1992 do 2014 roku a przynależność gmin do regionów historycznych
S Bartnicki
Oblicza polskiej samorządności. Wyzwania i praktyki rządzenia, 115-131, 2017
12017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20