Urmăriți
Bartosz Mickiewicz
Titlu
Citat de
Citat de
Anul
Milk price changes in Poland in the context of the Common Agricultural Policy.
P Bórawski, M Guth, W Truszkowski, D Zuzek, A Beldycka-Borawska, ...
Agricultural Economics/Zemědělská Ekonomika 66 (1), 2020
372020
The role of spatial plans adopted at the local level in the spatial planning systems of central and eastern European countries
M Nowak, AI Petrisor, A Mitrea, KF Kovács, G Lukstina, E Jürgenson, ...
Land 11 (9), 1599, 2022
312022
Development of renewable energy sources in the European Union in the context of sustainable development policy
P Bórawski, R Wyszomierski, A Bełdycka-Bórawska, B Mickiewicz, ...
Energies 15 (4), 1545, 2022
312022
Planning and settlement conditions for the development of renewable energy sources in Poland: Conclusions for local and regional policy
P Śleszyński, M Nowak, A Brelik, B Mickiewicz, N Oleszczyk
Energies 14 (7), 1935, 2021
212021
Investments in renewable energy sources in the concepts of local spatial policy: The case of Poland
M Blaszke, M Nowak, P Śleszyński, B Mickiewicz
Energies 14 (23), 7902, 2021
202021
Znaczenie i rola obszarów Natura 2000 w życiu gospodarczym gminy
B Mickiewicz, W Gotkiewicz
Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 2010
192010
Charakterystyczne cechy nowego programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020
A Mickiewicz, B Mickiewicz
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 17 (1), 2015
162015
Development of solid biomass production in Poland, especially pellet, in the context of the world’s and the European Union’s Climate and Energy Policies
A Bełdycka-Bórawska, P Bórawski, M Borychowski, R Wyszomierski, ...
Energies 14 (12), 3587, 2021
142021
Miejsce i rola jednostek certyfikujących oraz inspektorów w systemie rolnictwa ekologicznego w Polsce
A Mickiewicz, B Mickiewicz, P Prus, BM Wawrzyniak
Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 81 (3), 42-61, 2015
142015
Problematyka dopłat bezpośrednich w rolnictwie polskim w latach 2004-2010
B Mickiewicz, A Mickiewicz
Journal of Agribusiness and Rural Development 20 (2), 2011
142011
Environmental protection and integrated development planning in local spatial policy on the example of Poland
P Mickiewicz, MJ Nowak, B Mickiewicz, A Zvirbule
Annales Universitatis Apulensis: Series Oeconomica 22 (1), 11-17, 2020
132020
Aktywność przedsiębiorstw w kontekście wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w województwie małopolskim
DK Zuzek, B Mickiewicz
Roczniki (Annals) 2014 (6), 2014
122014
Wpływ regulacji prawnych na zmianę struktury agrarnej w Polsce po 1991 roku
B Mickiewicz
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 15 (1), 2013
122013
Systemy dopłat bezpośrednich w dawnych krajach Unii Europejskiej (UE-15) w porównaniu do nowych państw członkowskich (NUE-12)
A Mickiewicz, B Mickiewicz
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa 97 (3), 170-180, 2010
112010
Stosowanie środków produkcji w świetle nowych zasad integrowania ochrony roślin
A Mickiewicz, B Mickiewicz
Roczniki (Annals) 2014 (5), 2014
102014
Wybrane opinie rolników z terenu Polski Północno-Zachodniej na temat wdrażania i funkcjonowania programów rolnośrodowiskowych w ich gospodarstwach
B Mickiewicz
Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 2011
102011
Shopping tourism as a factor in the development of peripheral areas: The case of the Polish-German borderland
A Malkowski, B Mickiewicz, A Malkowska
University of Piraeus. International Strategic Management Association, 2020
92020
Analiza przyczyn zmiany powierzchni użytków rolnych w okresie międzyspisowym (2002-2010)
B Mickiewicz, A Mickiewicz, M Sobala
Optimum. Studia Ekonomiczne, 13-24, 2014
92014
Perspectives of agricultural policy for the European Union member states after 2013.
B Mickiewicz
Economic Science for Rural Development Conference Proceedings, 2012
92012
Polish food sector in the European Union
A Mickiewicz, B Mickiewicz
Economic Science for Rural Development, 45-52, 2010
92010
Sistemul nu poate realiza operația în acest moment. Încercați din nou mai târziu.
Articole 1–20